Promotion council

2009./2010.ak.g. ir izveidota Promocijas padome vadībzinātnē RISEBA, kuras sastāvā ir profesori no trīs augstskolām (MK 20.07.2010. noteikumi Nr.639)

Promocijas padomes priekšsēdētājs: Dr.oec. Andrejs Čirjevskis

Promocijas padomes locekļi: 
Dr.oec. Tatjana Volkova, Dr.rer.pol. Arnis Sauka, Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka, Dr.oec. Andra Zvirbule- Bērziņa, Dr.habil.oec. Vulfs Kozlinskis, Dr.sc.administr. Ieva Brence.

Promocijas padomes sekretāre: Mārīte Brice.

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png