ACADEMIC STAFF

Biznesa un ekonomikas fakultāte
Ekonomikas un finanšu katedra
Vārds, amats Tālrunis Kabinets E-pasts
Brence Ieva, Dr.sc.administr., asoc.profesore - katedras vadītāja +371 67500261
+371 26363506
404 [email protected]
Ait Si Mhamed Ali, PhD, doc. +371 67500261 405 [email protected]
Burke John Joseph, PhD, docents +371 67500261 405 [email protected]
Edgars Brēķis, Dr.oec     [email protected]
Fedotovs Aleksandrs, Dr.oec., profesors +371 67500261 405 [email protected]
Godmanis Ivars, Dr.phys., docents +371 67500261 405 [email protected]
Ivanova Tatjana, Dr.oec., docente +371 67500261 404 [email protected]
Jurijs Mašošins, doc. Dr.jur.     [email protected]
Konovalova Natālija, Dr.oec., asoc. profesore +371 67500261 404 [email protected]
Limanskis Andrejs, Dr.oec., asoc. profesors +371 67500261 405 [email protected]
Pančenko Ērika, Dr.sc.ing, docente +371 67500261 404 [email protected]
Ponomarjovs Andrejs, Dr.oec., docents +370 29287030 405 [email protected]
Prohorovs Anatolijs, Dr.sc.administr., asoc. profesors +371 67500261 405 [email protected]
Pēce Rasa, Mg.oec., lektore +371 67500261 405 [email protected]
Spiridonovs Jurijs, Dr.oec., docents +371 67500261 405 [email protected]
Biznesa katedra
Nikolajevs Andrejs, Dr.oec.     [email protected]
Rutka Lūcija, Dr.psych - departamenta vadītāja +371 26318005 403 [email protected]
Bahmane Ludmila, Dr.oec., docente +371 29420396 402 [email protected]
Blumberga Solveiga, Dr. psych., docente +371 26461229 402 [email protected]
Bulatova Jūlija, MBA, Mg.psych., lektore +371 22033933 402 [email protected]
Burakovs Georgijs, Dr.sc.ing., docents +371 26546269 402 [email protected]
Čirjevskis Andrejs, Dr.oec, profesors +371 29558375 402 [email protected]
Kalviņa Agita, Mg.philol. +371 29255772 304 [email protected]
Kozlinskis Vulfs, Dr.habil.oec. +371 67807234 307 [email protected]
Kreituss Ilmārs, Dr.chem., asoc. profesors +371 67500253 213 [email protected]
Kristovska Ineta, Dr.oec., Dr.philol., asoc.profesore   402 [email protected]
Kurovs Boriss, Dr.oec., docents +371 67500250 215 [email protected]
Lapiņa Gundega, Dr. paed., asoc.profesore +371 25619453 402 [email protected]
Ludviga Iveta, Dr.sc.administr., asoc.profesore +371 29244831 304 [email protected]
Mārtiņš Veide, Dr.psych.     [email protected]
Naidenko Poļina, Mg.oec., lektore +371 67500262 314 [email protected]
Pētersons Leonīds, Dr.sc.ing., viesdocents +371 67626720 402 [email protected]
Petrovs Anatolijs, Dr.oec., docents +371 67626720 402 [email protected]
Rika Nadežda, Mg.oec., lektore +371 67807958 305 [email protected]
Senņikova Irina, Dr.oec., profesore +371 67500251 215 [email protected]
Selivanova-Fjodorova Natalja, Mg.oec., lektore   Daugavpils fil. [email protected]
Velinov Emil, PhD, docents +371 67893989 403 [email protected]
Vīra Raina, Dr.paed., asoc. profesore +371 29495550 402 [email protected]
Zakriževska Maija, Dr.psych., asoc. profesore +371 29438435 402 [email protected]
Rudzīte Enija, adminstratore +371 25704982 402 [email protected]
Informācijas tehnoloģiju un matemātikas katedra
Vasiļjeva Tatjana, Dr.oec., profesore - centra vadītāja +371 67807234 307 [email protected]
Krēmers Leonids, Mg.sc.comp., viesdocents +371 67500263 210 [email protected]
Treiguts Egmonts, Mg.phys., lektors +371 67500263 210 [email protected]
Gudele Ina, Mg.sc.ing., lektore +371 67500263 210 [email protected]
Reklāmas un sabiedrisko attiecību katedra
Sarkane Glorija, Mg.oec., Mg.sc.soc., Mg.Chem., lektore -departamenta vadītāja +371 67626600 310 [email protected]
Bartele Tatjana, Dr.hist., asoc.profesore +371 67626600 212 [email protected]
Eglītis Artis, Mg.,sc.soc., lektors +371 67626600 212 arti[email protected]
Helde Aivars, Mg.art., lektors +371 67626600 212 [email protected]
Matule Guna, Dr.sc.soc., lektore +371 67626600 212 [email protected]
Pabriks Artis, Ph.D, profesors +371 67626600 212 [email protected]
Semjonova Lidija, Mg.sc.soc.,lektore +371 67626600 212 [email protected]
Valters Kaže, Dr.oec.     [email protected]
Mediju un komunikācijas fakultāte
Audiovizuālās mediju mākslas katedra
       
Holšteins Jānis, Mg.art., Mg.oec., docents - departamenta vadītājs +371 25618534 211u [email protected]
Ceplītis Aigars, MFA, docents +371 25620270 211u [email protected]
Rēdlihs Jānis, lektors +371 26433734 211u [email protected]
Uzulniece Anita, Dr.art., docente   211u [email protected]
Pavlovskis Valdis, Mg.art., lektors   211u [email protected]
Arhitektūras un dizaina fakultāte
Arhitektūras un dizaina katedra
Dripe Jānis, Mg.arch., lektors - departamenta vadītājs +371 28625222 301u [email protected]
Lejnieks Jānis, Dr.arch., vadošais pētnieks   301u [email protected]
Suhanova Dina, Mg.art., lektore   301u [email protected]
Jaunzems Didzis, lektors   301u [email protected]
Paklone Ilze, Dr.arch., docente   301u [email protected]
Valodu katedra
Romanova Inguna, Mg.paed., lektore - Valodu centra vadītāja +371 25617663 318 [email protected]
Lozbiņeva Jeļena, Mg.oec., lektore +371 67600687 318 [email protected]
Maļeško Jeļena, Mg.paed., docente +371 67600687 318 [email protected]
Sidorčuka Irina, Mg.paed., docente +371 67600687 318 [email protected]
Streļčonoka Anžella, Mg.philol., docente +371 67600687 318 [email protected]

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png