GODA PROFESORI

Augtskola RISEBA goda profesora nosaukumu piešķir par:

  • īpašiem nopelniem zinātnē un/vai augstākās izglītības attīstībā;
  • ievērojamiem sasniegumiem mākslā un biznesa vadībā;
  • ievērojamu ieguldījumu RISEBA attīstībā.
     

RISEBA Goda profesora nosaukumu piešķir Senāts.


Ichak Adizes

Dr.Ichak_Adizes.jpg

Doktoram Ichakam Adizesam 2009.gada 22. septembrī tika piešķirts RISEBA Goda doktora grāds Honorius Causa par viņa ievērojamo ieguldījumu uzņēmējdarbības zinātnes un vadības attīstībā, apstiprinot humānistisko vērtību nozīmi uzņēmējdarbībā, un par viņa atjautīgajiem un ietekmīgajiem uzņēmējdarbības attīstības modeļiem.

Doktors Ichaks Adizess ir saņēmis starptautisku atzinību par savām koncepcijām korporatīvajos dzīves ciklos, krīzes menedžmentā, uzņēmējdarbības attīstībā un pārmaiņu vadīšanā. Viņš ir autors unikālai un patiešām efektīvai metodoloģijai, kas ir zināma kā Adizesa metodoloģija (“The Adizes methodology”), kas tiek izmantota, lai optimizētu un paaugstinātu dažādu organizāciju darbības efektivitāti.

RISEBA pievienojas doktora Adizesa dziļajai filozofiskajai pieejai pasaules ekonomikas analīzē un viņa pārliecībai, ka topošo vadītāju izglītība nav atdalāma no viņu garīgās izaugsmes, izvirzot cilvēciskās vērtības pirmās. Piešķirot doktoram Ichakam Adizesam Goda doktora grādu, RISEBA apstiprina savu vēlmi iestāties par visām šīm idejām akadēmiskajos, zinātniskajos un sociālajos centienos labākas pasaules vārdā.

Lasīt un uzzināt vairāk par Ichaku Adizess - www.adizes.com

Mihails Kaziniks

Prof.Mikhail_Kazinik.jpg

Mihailam Kazinikam 2012.gada 11. novembrī tika piešķirts RISEBA Goda doktora grāds Honorius Causa par viņa izcilo ieguldījumu mūzikas un radošo spēju attīstībā.

Mihailis Kaziniks ir izcils mūziķis, sociālais aktīvists un humānists. Viņš atklāj nezināmus faktus un atrod paralēles par mākslu, izmantojot vismodernākos tehniskos līdzekļus.

Lasīt un uzzināt vairāk par Mihailu Kaziniku - www.kazinik.ru

 

Džimijs Andersons

Prof.Jamie_Anderson.jpg2012. gada 11. novembrī Džimijam Andersonam tika piešķirts RISEBA Goda doktora grāds Honorius Causa par viņa jaunu koncepciju radīšanu mūsdienu pārvaldībā, pamatojoties uz cilvēka radošumu un sociālajām vajadzībām.

Džimijs Andersons pārstāv jaunās paaudzes teorētiķu un praktiķu vadību. Savā koncepcijā viņš meklē jaunas sistēmas, lai attīstītu uzņēmējdarbību mainīgās ekonomikas vidē. Meklējot atslēgu 21.gadsimta efektivitātei, parādot, cik mēnešos un gados var darīt kaut ko, kas agrāk prasīja desmit gadus. Viņa atbildes uz laikmeta izaicinājumiem var atrast dažādos virzienos - stratēģiskā vadība, inovācijas, radošums, pārmaiņu vadība.

Lasīt un uzzināt vairāk par Džimiju Andersonu - www.jamieandersononline.com

 

Akreditācijas

EPAS
IQA
IZM.png