Vakances

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola „RISEBA”
(SIA „RISEBA University”, Vienotais reģ.nr.40003090010)
izsludina konkursu uz akadēmiskā personāla vietu:
 

uz PROFESORA amata vietām šādās zinātņu nozarēs un apakšnozarēs:
Vadībzinātne, Uzņēmējdarbības vadība  - 1 vieta
Pedagoģija, Psiholoģiskā pedagoģija - 1 vieta
uz VADOŠĀ PĒTNIEKA amata vietu šādā zinātņu nozarē un apakšnozarē:
Vēsture, Vispārējā vēsture - 1 vieta
uz DOCENTA amata vietu šādā zinātņu nozarē un apakšnozarē:
Politika, Salīdzinošā politika - 1 vieta
 
Prasības kandidātiem:
- attiecīgās zinātnes nozares doktora grāds;
- piedāvātajam amatam atbilstoša zinātniskā un akadēmiskā darba pieredze;
- datorprasme (Word, Excel, Power Point u.c.);
- prasme darboties e-studiju interneta vidē;
- teicamas svešvalodu, īpaši angļu valodas, zināšanas, prasme pielietot tās studiju un metodiskajā darbā.
 
Ar akadēmiskā amata prasībām, t.sk. formām, pretendenti var iepazīties šeit:

Sludinājums "Latvijas Vēstnesī"
Vadosa petnieka amata kriteriji
Profesora amata kriteriji
Docenta amata kriteriji
Dokumentu mape Asociētais profesors
Dokumentu mape_Docents/lektors
Dokumentu mape Vadošais pētnieks

Norādītos dokumentus līdz 12.04.2017. sūtīt uz e-pastu: jelena.pokrojeva@riseba.lv vai iesūtīt pa pastu - Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola „RISEBA”, Meža ielā 3, Rīga, LV-1048 (ar norādi „Rektorāts – konkursam”). Kontakttālrunis: 67807959.


Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola „RISEBA” izsludina konkursu uz administratīvā amata vietu

Informācijas sistēmu vecākais speciālists”.  

Pienākumi:

 • Augstskolas informācijas sistēmas administrēšana un uzturēšana;
 • Dalība informācijas sistēmu testēšanā un ieviešanā;
 • Kļūmju informācijas sistēmas darbībā identificēšana un novēršana;
 • Datortīkla infrastruktūras uzturēšana;
 • Sistēmu dokumentācijas izstrādāšana un uzturēšana;
 • IT risinājumu uzstādīšana un konfigurēšana;
 • Informācijas drošības politikas prasību izpilde attiecībā uz veicamajiem pienākumiem;
 • Biroja iekārtu uzstādīšana, remonts un apkope;
 • Iekārtu tehniskais monitorings, diagnostika; 
 • Tehniskā atbalsta sniegšana IT sistēmu lietotājiem;
 • Konsultāciju sniegšana darbā ar programmatūru, datortehniku un biroja tehniku.

Prasības kandidātiem:

 • Atbilstoša darba pieredze informāciju tehnoloģiju jomā;
 • Profesionālā vai augstākā izglītība informāciju tehnoloģiju jomā;
 • Teicamas iemaņas darbā ar datoru, audiovizuālās mediju mākslas tehniku;
 • Datoru aparatūras zināšanas un defektu diagnostikas iemaņas;
 • Apple Mac OS, MS Windows, MS Office programmatūras zināšanas un spēja risināt ar to saistītas problēmas;
 • Latviešu, angļu un krievu valodu zināšanas;
 • Atbildība, spēja analizēt problēmas un patstāvīgi rast risinājumus;
 • Augsta precizitāte un saskarsmes un sadarbības spējas
 • Priekšrocības kandidātiem ar pieredzi darbā ar Autodesk, Adobe, Final Cut Pro, Web Streaming, Mac OS Server, Windows server, Linux server, Hansaworld ERP programmatūru vai citām ERP sistēmām.

Piedāvājam:

 • interesantu, radošu un aktīvu darbu vienā no lielākajām Latvijas privātajām augstskolām;
 • iespējas profesionāli pilnveidoties;
 • izaugsmes iespējas;
 • atalgojumu, atbilstoši profesionālajai kvalifikācijai;
 • sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu.

Darba laiks: Pilna slodze
Darba vieta: Rīgā

Amata vietas pretendentiem lūdzam līdz 2017. gada 31. martam (ieskaitot) sūtīt pieteikumu un darba gājuma aprakstu (Curriculum Vitae) Europass formātā uz e-pastu jelena.pokrojeva@riseba.lv vai iesūtīt pa pastu ar norādi „Rektorāts – konkursam”. RISEBA adrese: Meža iela 3, Rīga, LV-1048. Kontakttālrunis: 67807959.


Ja vēlaties nosūtīt savu CV, to varat sūtīt uz e-pastu jelena.pokrojeva@riseba.lv

Akreditācijas

EPAS
IQA
IZM.png