MBA

"Kad uzsāku studijas augstskolā RISEBA, sākās arī manas darba attiecības ar SIA “Henkel Latvia”. Ja jautāsiet, kurš bija mans mīļākais priekšmets, tad tā bija finanšu vadība, kurā man visgrūtāk veicās, pašai uzņemoties uzņēmuma vadību. Es vēlos teikt paldies RISEBA, jo esmu studējusi arī citās Eiropas augstskolās, piemēram, Slovēnijā, Bledā, un katru reizi, klausoties šīs augstskolas pasniedzējus, es atceros RISEBA pasniedzējus, cik ļoti viņi ir gudri, zinoši un saprotoši."

Daila Siliņa, absolvente
“Schwarzkopf Professional” vadītāja
Baltijas valstīs un Baltkrievijā,
SIA “Henkel Latvia”

daila_silina.jpg


Par programmu 

Eduniversal Ranking 2015

„RISEBA MBA” ir viena no labākajām maģistra studiju programmām pēc starptautiskās novērtēšanas un reitinga sistēmas "Eduniversal Ranking 2015" vērtējuma!

„RISEBA MBA” – 15. vieta TOP 200 labāko Austrumeiropas maģistra programmu "Eduniversal Ranking 2015" vērtējumā.

Vairāk informācijas šeit.

 

Iegūstamais grāds: profesionālais maģistra grāds vadībā un administrēšanā (studiju virziena akreditācijas lapa)
Studiju valoda: angļu
Studiju forma: pilna laika vakara nodaļa

Tā kā studijas notiek angļu valodā, plašāku informāciju par kursa saturu atradīsiet programmas aprakstā angļu valodā.

Pieteikties studijām


Galina_up.jpg
Programmas direktore
Galina Zilgalve, Mg.hrm.,
Tālr.: +371 67600688
Mob.: +371 25 620 577
E - pasts: [email protected]
 


Studiju programmas priekšrocības

  • Starptautiska vide- labākie pasniedzēji no Eiropas, ASV un NVS valstīm;
  • Studenti no dažādām valstīm un nozarēm ar dažādu profesionālo pieredzi;
  • Līderības un intelektuālās uzņēmējdarbības attīstīšana;
  • Inovācijas un radoša pieeja uzņēmējdarbībai.

RISEBA MBA ir unikāla divgadīga maģistra studiju programma, kas tiek veidota balstoties uz mūsu augstskolas ilggadējo sadarbību ar starptautiskām partneruniversitātēm. Programmas saturs un izvirzītās prasības atbilst augstām akadēmiskām prasībām un starptautiskiem standartiem.

Studiju programma ir paredzēta gan reflektantiem, kuri ir ieguvuši grādu inženierzinātnēs, IT vai mākslas jomā, gan tiem, kuri šobrīd strādā vai tuvākajā nākotnē plāno saistīt savu karjeru ar biznesu. Programmu izvēlas arī reflektanti, kuri absolvējuši biznesa, ekonomikas un uzņēmējdarbības bakalaura studiju programmas. Pēc sekmīgas studiju programmas apgūšanas, studenti iegūst profesionālo maģistra grādu vadībā un administrēšanā.

Studiju programmas pašnovērtējuma ziņojums

 

Studiju veids

Studijas notiek dažādās formās - kā nelielās mācību grupās, tā interaktīvās lekcijās. Studiju process balstās ne tikai uz grupu darbu, bet arī uz diskusijām un pieredzes apmaiņu.

 

Iestāšanās noteikumi

Kandidātiem, kuri vēlas studēt RISEBA MBA programmā, ir jābūt

  • bakalaura grādam;
  • no 2 līdz 5 gadu darba pieredzei pēc augstskolas absolvēšanas, vēlams vadošā amatā;
  • labām angļu valodas zināšanām, ko apliecina iesniedzamais sertifikāts:
  1. IELTS (ar rezultātu 6.5 un augstāk) vai
  2. TOEFL (ar min. rezultātu  575  vai 232 datorizētā testā).

Papildus informāciju par IELTS un TOEFL testiem Rīgā jūs varat iegūt mājas lapās www.balticcouncil.org (IELTS) un www.educationusa.lv (TOEFL).

Studiju forma, ilgums un maksa

Studiju veids, forma KP     Ilgums Valoda Studiju maksa 2018./2019. š.g. ES pilsoņiem un LR pastāvīgajiem iedzīvotājiem Ārzemniekiem,
kas nav ES pilsoņi
Pilna laika vakara nodaļa 80 2 gadi angļu 4600 EUR gadā 5200 EUR gadā
Pilna laika vakara nodaļa 80 2 gadi latviešu 3600 EUR gadā 4100 EUR gadā


Lekcijas notiek otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 18:00 līdz 21:10.

Ja studiju kursu lasa vieslektori, tad mācības notiek pirmdienās, otrdienās, trešdienās un piektdienās no 18:00 līdz 21:10, kā arī sestdienās no plkst. 10:00 līdz 13:30.

Sadarbības partneri

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png