Studiju virzienu akdreditācijas lapas

Vadība, administrēšana un
nekustamo īpašumu pārvaldība

akreditacija_vadiba_administresana_nekustamais.jpg

 

Informācijas un komunikācijas
zinātnes

Informācijas un komunikācijas zinātnes

 

Māksla

 

Māksla

 

Arhitektūra

Arhitektūra

 

Ekonomika

Ekonomika

 

Profesionālās maģistra programmas "Starptautiskais bizness" EPAS akreditācija

EPAS 2014 MIB.JPG


Studiju virzienu pašnovērtējuma ziņojumi

Studiju virziena "Arhitektūra un būvniecība" pašnovērtējuma ziņojums par 2015./2016. studiju gadu

Studiju virziena "Ekonomika" pašnovērtējuma ziņojums par 2016./2017. studiju gadu

Studiju virziena "Informācijas un komunikācijas zinātnes" pašnovērtējuma ziņojums par 2016./2017. studiju gadu

Studiju virziena "Mākslas" pašnovērtējuma ziņojums par 2016./2017. studiju gadu

Studiju virziena "Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība" pašnovērtējuma ziņojums par 2016./2017. studiju gadu

Doktorantūras programmas "Biznesa vadība" pašnovērtējuma ziņojums par 2016. gadu

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png