Studiju virzienu akdreditācijas lapas

Vadība, administrēšana un
nekustamo īpašumu pārvaldība

akreditacija_vadiba_administresana_nekustamais.jpg

 

Informācijas un komunikācijas
zinātnes

Informācijas un komunikācijas zinātnes

 

Māksla

 

Māksla

 

Arhitektūra

Arhitektūra

 

Ekonomika

Ekonomika

 

 

Studiju virzienu pašnovērtējuma ziņojumi

Studiju virziena "Arhitektūra un būvniecība" pašnovērtējuma ziņojums par 2015./2016. studiju gadu

Studiju virziena "Ekonomika" pašnovērtējuma ziņojums par 2015./2016. studiju gadu

Studiju virziena "Informācijas un komunikācijas zinātnes" pašnovērtējuma ziņojums par 2015./2016. studiju gadu

Studiju virziena "Mākslas" pašnovērtējuma ziņojums par 2015./2016. studiju gadu

Studiju virziena "Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība" pašnovērtējuma ziņojums par 2015./2016. studiju gadu

Doktorantūras programmas "Biznesa vadība" pašnovērtējuma ziņojums par 2016. gadu

Akreditācijas

EPAS
IQA
IZM.png