Doktora studijas

Pieteikties

Pieteikties studijām doktorantūras programmai "Biznesa vadība", var nosūtot aizpildītu elektronisko pieteikumu http://app.riseba.lv/lv.html un nepieciešamo dokumentu kopijas uz e-pastu: [email protected]

Pēc pieteikuma aizpildīšanas saņemsiet atbildi par atbilstību izvēlētajai studiju programmai un virzienam. Pieteikties doktora studijām 2017./2018. studiju gadam:

  • studijām angļu valodā;
  • studijām latviešu valodā līdz 2017. gada decembrim.

Studijas latviešu valodā sāksies 2018. gada janvārī
Studijas angļu valodā sāksies 2017. gada 1.oktobrī

2017./2018. studiju grafiks.

Studiju programma

Vairāk informācijas par programmu

Nepieciešamie dokumenti

Lai pieteiktos studijām doktorantūrā, jāiesniedz šādi dokumenti:

  • pieteikums; 
  • maģistra diploma un tā pielikuma kopijas (jāuzrāda oriģināli); 
  • CV;
  • pases kopija (jāuzrāda oriģināls); 
  • maksājuma uzdevums, kas apliecina reģistrācijas maksu – 30 EUR;
  • 2 fotogrāfijas (3x4 cm);
  • eseja brīvā formā par promocijas darba iespējamo tēmu (līdz 12 lpp.) un esejas kopsavilkums angļu valodā (līdz 2 lpp.). Ja eseja ir iesniegta angļu valodā, tad kopsavilkums nav nepieciešams.

Pretendentiem, kuri maģistra grādu ieguvuši kādā citā zinātnes nozarē, jābūt vismaz 2 gadu darba pieredzei komercdarbības vadībā, sabiedrības vadībā vai izglītības vadībā un pietiekošām zināšanām vadības zinātnē. Pretendentu pieteikumus izskata Uzņemšanas komisija. Izvērtējot pretendentus, Uzņemšanas komisijai ir tiesības nepieciešamības gadījumā ieteikt pretendentam papildus studijas.

Personas, kas iepriekšējo izglītību ieguvušas ārvalstīs, iesniedz izglītības dokumenta kopiju, uzrādot tā oriģinālu un pievieno Akadēmiskā informācijas centra (www.aic.lv) izsniegtu izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments.


Kontakti

Doktorantūras administratore
Anna Strazda 
Tālr.: 
+371 67807234, +371 25619870 
E-pasts: [email protected]

NB!

Godātie doktorantūras reflektanti un studenti!

Lūdzu, pievērsiet uzmanību, ka doktorantūrai ir atsevišķs norēķinu konts.Visi maksājumi, kas attiecas uz doktorantūras studijām (reģistrācijas maksa un studiju maksa) ir jāveic uz AS “Swedbank”, konts Nr. LV03HABA0551024208544!

SIA “RISEBA University”
Vienotais reģistrācija nr.40003090010
SWIFT: HABALV22
Konts: LV03HABA0551024208544
Juridiskā adrese: Rīga, Meža iela 3, LV-1048

Akreditācijas

EPAS
IQA
IZM.png