RISEBA akadēmiskā personāla pētījumu virzieni

Pētījuma virzieni

1. Docents I.Kreituss Finanšu tirgu un institūciju vadība un darbība. 
2. Prof. A.Čirjevskis Finanšu ekonomika: Reālo opciju analīzes pielietojums: uzņēmuma attīstības stratēģiju izvelē, uzņēmuma tirgus vērtības novērtējumā un uzņēmuma investīciju projekta novērtējumā dažās Latvijas nozarēs. 
3. Prof. A.Čirjevskis Stratēģiskā vadībzinība: Uzņēmumu konkurētspējas avotu izpēte: biznesa modeļu inovācijas, vērtību inovācijas; dinamiskas spējas, kultūras resursi, radnieciska saistīta diversifikācija, projektu vadības brieduma modeļi dažos starptautiskos un Latvijas uzņēmumos.  
4. Asoc.Prof. G.Lapiņa Uzņēmējdarbības pedagoģija.  Inovācijas pedagoģija. Pieaugušo pedagoģija. Radošās domāšanas metodes, zināšanas un prasmes inovatīvā uzņēmējdarbībā.
5. Lektors A.Helde Sociālā psiholoģija, Sociālais mārketings. Sabiedrības psiholoģiskās veselības stāvoklis pašvaldības teritorijā, pašvaldības  komunikācija ar iedzīvotājiem, tās interpretācija.    
6. Doc. A.Uzulniece Kino valodas transformācija. 
7. Doc. A.Ceplītis Rizomātiskā naratoloģija kinematogrāfā, jaunajos medijos, un video spēļu tehnoloģijās un to strukturālā mijiedarbībā.
8. Doc. J.Holsteins Latvija audiovizuālā sektora potenciāla izpēte. 
9. Prof. A.Fedotovs Ekonomiskā integrācija un Latvijas makroekonomiskā attīstība (Makroekonomika).
10. Asoc.Prof. A.Limanskis Jaunākās tendences starptautisko investīciju jomā.  
11. Asoc.Prof. I.Senņikova Augstākās izglītības studiju programmu stratēģiskā vadība, kvalitāte, konkurētspēja un internacionalizācija. 
12. Asoc.Prof. L.Pētersons Stratēģiskā menedžmenta attīstība ārējās vides pārmaiņu gaitā.
13. Asoc.Prof. T.Vasiļjeva Informācijas Tehnoloģijas un e-servisu pielietošana inovatīvā uzņēmējdarbībā privātā un publiskā sektorā. 
14. Prof. V.Kozlinskis Sociālā-ekonomiskās sistēmas augošā nestabilitāte 
15. Doc. G.Matule Komunikācijas ētika un estētika
16. Asoc.Prof. T.Bartele Reklāmas vēsture. Izglītības vēsture. Teātra vēsture. (Reklāmas, izglītības un teātra vēsture preses spogulī)
17. Asoc.Prof. M.Zakriževska Studentu personības izaugsme un attīstība
18. Asoc.Prof. R.Vīra Personālvadība kā uzņēmuma stratēģiskais instruments
19. Asoc.Prof. I.Ludviga Stratēģiskā uzņēmējdarbība, ilgtspēja un kultūra
20. Lektore G.Sarkane Augstākās izglītības pakalpojumu mārketings.
21. Lektore L.Semjonova Mārketinga komunikācijas kā iedarbības līdzeklis uz patērētāju vērtības sistēmu. 
22. Doc. O.Redbergs Arhitektūras un pilsētvides reģenerācija un transformācijas. Laikmetīgā arhitektūra. Rekonstrukciju projekti. Rīgas arhitektūras un pilsētvides reģenerācija un transformācijas 20. gs. beigās un 21. gs. sākumā. 
23. Asoc.Prof. S.Veinberga Komunikācijas teorija un prakse
24. Lektors A.Eglītis Reklāmas un sabiedrisko attiecību aktivitātes Latvijas spēkratu industrijā (vēsturiskais aspekts)
25. Asoc.Prof. Anatolijs Prohorovs Arējas tiešas investīcijas Latvijas un Igauņu uzņēmumu kapitāla; Latvijas jauna nodokļu politika jaunizveidotiem un mikro uzņēmumiem; Latvijas, Lietuvas un Igaunijas uzņēmumu nodokļu slodze salīdzinājums; Latvijas priekšrocības reģionāla un globāla starptautisko tirgu
 

Akreditācijas

EPAS
IQA
IZM.png