RISEBA LZP eksperti

RISEBA akadēmiskais personāls, kam ir Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesības:

Profesore Irina Senņikova Zinātnes nozare: vadībzinātne
Asoc.Prof. Ieva Brence Zinātnes nozare: vadībzinātne
Profesors Andrejs Čirjevskis Zinātnes nozare:vadībzinātne
Profesore Lūcija Rutka Zinātnes nozare: pedagoģija
Profesore Iveta Ludviga Zinātnes nozare: vadībzinātne
Asoc.Prof. Anatolijs Prohorovs Zinātnes nozare: ekonomika
Docents Jurijs Spiridonovs Zinātnes nozare: ekonomika
Profesore Tatjana Vasiljeva Zinātnes nozare: vadībzinātne
Asoc.Prof. Sandra Veinberga - Zinātnes nozare: komunikācija
Asoc.Prof. Maija Zakriževska - Zinātnes nozare: psiholoģija
Asoc.Prof. Solveiga Blumberga - Zinātnes nozare: psiholoģija

Sadarbības partneri

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png