facebook

RISEBA on Twitter

linkedin

RISEBA on vimeo

gplus

RISEBA on youtube

RISEBA on youtube

RISEBA on Instagram

Atlaides studijām
RISEBA Jauniešu akadēmija
Esi students vienu dienu
Profesionālā vidusskola VICTORIA
Atvērto durvju dienas
Administratīvie un sekretāra pakalpojumi
Banku zinības un finanses
Interjera dizains
Loģistikas darbinieks
Multimediju dizains
TV un video operators
Viesnīcu pakalpojumi
Uzņemšanas noteikumi
Kontakti
Bakalaura studiju programmas
Arhitektūra
Pasniedzēji
Virtuālā tūre Arhitektūras un mediju centrā H2O 6
Audiovizuālā mediju māksla
Pasniedzēji
Studentu video darbi
Virtuālā tūre Arhitektūras un mediju centrā H2O 6
Studentu atsauksmes
Biznesa psiholoģija
Pasniedzēji
Studentu atsauksmes
Eiropas biznesa studijas
Pasniedzēji
Studentu atsauksmes
Studentu video
LCCI
Dubultgrāds
Biznesa vadība digitālā vidē
Pasniedzēji
Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžments
Pasniedzēji
Studentu atsauksmes
Absolventu atsauksmes
Darba devēju atsauksmes
Sudentu darbi
Studentu video darbi
Uzņēmējdarbības vadība
Loģistika
Biznesa vadība
Finanšu vadība
Mārketinga vadība
Pasniedzēji
Atsauksmes
Maģistra studiju programmas
Arhitektūra
Audiovizuālā mediju māksla
Pasniedzēji
Virtuālā tūre Arhitektūras un mediju centrā H2O 6
Specializācija “MULTIMEDIĀLĀ SKATUVES MĀKSLA” (JAUNUMS)
Biznesa stratēģiskā vadība (JAUNUMS)
Pasniedzēji
Personāla vadība
Studentu un absolventu atsauksmes
Pasniedzēji
Projekta vadība
Pasniedzēji
RISEBA MBA
Pasniedzēji
Sabiedrisko attiecību vadība
Pasniedzēji
Starptautiskais bizness
Pasniedzēji
Studentu atsauksmes
Starptautiskās finanses
Pasniedzēji
Atsauksmes
Uzņēmējdarbības vadība
Pasniedzēji
Atsauksmes
Neprofilējoša
Profilējoša
Veselības vadība (JAUNUMS - Latviešu valodā)
Atsauksmes
Vadības psiholoģija un supervīzija (JAUNUMS)
Pasniedzēji
Doktora studiju programma
Jaunumi
ESF projekti
Tālmācība
Programmu akreditācijas
Atlaides studijām
Studiju kredīti
Studenta karte
Studijas ārzemēs
Uzņemšana

      18     99

RISEBA on Facebook

Atlaides studijām

Atlaides

RISEBA piedāvā budžeta vietas, studiju maksas atlaides un elastīgus studiju apmaksas nosacījumus. Detalizēts atlaižu apjoms un pretendentu atbilstība uzskaitīti Noteikumos par studiju maksas atlaižu piemērošanu.

BUDŽETA VIETAS pieejamas dienas nodaļas studentiem šādās bakalaura studiju programmās:
• Arhitektūra (1 vieta)
• Audiovizuālā mediju māksla (2 vietas)
• Biznesa psiholoģija (2 vietas)
• Biznesa vadība digitālā vidē (1 vieta)
• Eiropas biznesa studijas (2 vietas)
• Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžments (3 vietas)
• Uzņēmējdarbības vadība (2 vietas)

Studiju maksas ATLAIDES:

"ARHITEKTŪRA"
20%
Bakalaura studiju programmas dienas nodaļā studējošajiem (LR pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji) atlaide visam studiju periodam.

20%
uz visu studiju periodu, kura tiek piemērota maģistra studiju programmai.

JAUNA STUDIJU PROGRAMMA

720 EUR apmērā uz pirmo studiju gadu, kura tiek piemērota maģistra studiju programmai "Arhitektūra".

LABAS SEKMES
līdz 25%
Bakalaura studiju programmas dienas nodaļā vai noteiktās programmās pilna laika vakara nodaļā studējošajiem, kuriem visas atzīmes par iepriekšējo semestri nav zemākas par 8 ballēm. Atlaide tiek piesķirta uz vienu semestri, sākot ar 2. semestri.

RADINIEKI
līdz 25%
Visu līmeņu studiju programmu reflektantiem un studējošajiem, kuri ir pirmās pakāpes radinieki.

ABSOLVENTS
līdz 15%
Reflektanti, kuri ir absolvējuši kādu no RISEBA bakalaura vai maģistra studiju programmām, profesionālās vidusskolas VICTORIA absolventiem atlaide pirmajam studiju gadam.

720 EUR apmērā uz pirmo studiju gadu, tiek piemērots maģistra studiju programmā "Arhitektūra".

GODA ABSOLVENTS
līdz 25%
Reflektanti, kuri ir absolvējuši kādu no RISEBA bakalaura vai maģistra studiju programmām.

1200 EUR uz pirmo studiju gadu, tiek piemērota maģistra studiju programmā "Arhitektūra".

STUDENTU SASNIEGUMI
līdz 100%
Studējošajiem par izciliem radošiem, pētnieciskiem, zinātniskiem sasniegumiem. Atlaide attiecas uz bakalaura un maģistra studiju programmu reflektantiem pilna laika nodaļā.

ESI LĪDERIS
100 EUR
Programmas „Esi līderis” beidzējiem pirmajam studiju gadam. Atlaide attiecas uz bakalaura studiju programmu reflektantiem pilna laika dienas nodaļā.

SPORTS
līdz 15%
Reflektantiem un studējošajiem, kuriem ir izcili panākumi sportā.

SADARBĪBAS PARTNERIS
10%

Uz visu studiju periodu, tiek piemērots maģistru studiju programmai "Vadības administrēšana" reflektantiem, kuri paši vai uzņēmumi, kurā reflektants strādā, ir British Chamber of Commerce Latvijā biedrs.

Uz visu studiju periodu, tiek piemērots maģistru studiju programmai " Starptautiskās finanses" reflektantiem, kuri paši vai uzņēmumi, kurā reflektants strādā, ir LR Grāmatvežu asociācijas biedrs.

Maģistru studiju programmā "Personāla vadība" 100%

STUDĒJOŠO PAŠPĀRVALDE
līdz 25%
Studentu pašpārvaldes valdes sastāvā esošie studējošie vai studējošie, kas aktīvi organizē pašpārvaldes pasākumus un citas augstskolas aktivitātes.

SOCIĀLAIS ATBALSTS
līdz 25%
Pilna laika dienas un pilna laika vakara nodaļu reflektantiem un studējošajiem.

TĀLMĀCĪBA
10% pirmajam studiju gadam
Reflektantiem, kuri pretendē uz studijām tālmācībā un ir absolvējuši Rīgas 1. Tālmācības vidusskolu pirmajam studiju gadam.

SADARBĪBAS SKOLA
480 EUR
Bakalaura studiju programmas "Arhitektūra" pilna laika dienas nodaļas reflekntiem.

"PROFESIONĀLS SPORTA DEJOTĀJS”
10%
Reflektanti un studējošie, kuri ir profesionāli sporta dejotāji ar derīgu starta grāmatiņu / WDSF ID karti

“Konkurss Izaugsmes 2016”
no 100 līdz 200 EUR uz pirmo semestri

RISEBA reklāmas konkurss 2016”
100 % uz visu studiju

“Konkursa VārdZinis 2016”
100,- EUR uz pirmo semestri
Jāiesniedz SIA «Skrivanek Baltic» diploms, kas apliecina konkursā iegūto 1.vietu, 2.vietu vai 3.vietu.
"Eiropas biznesa studijas "vai "Arhitektūra" bakalaura studiju programmas studējošajiem.

"Rīgas skolu telpu futbola čempionāts 2016" 

No 100 EUR līdz 200 EUR apmērā uz pirmo semestri, kura tiek piemērota bakalaura studiju programmā.