Augstskola RISEBA pievienojas Sadarbības memorandam ar Ārlietu ministriju

Š.g. 28. maijā tika parakstīts Sadarbības memorands par ārvalstu studentu piesaisti starp Ārlietu ministriju un Augstākās izglītības eksporta apvienību, kurā ir arī augstskola RISEBA.

Sadarbības memorands ir būtisks instruments savstarpējās sadarbības veicināšanā, kas ietver abpusēju apņemšanos nodrošināt, lai studijām Latvijā akreditētajās augstskolās ieceļotu labākie ārvalstu studenti.

Kā atzīst augstskolas RISEBA Ārējo sakaru nodaļas vadītāja Poļina Naidenko: “Ir liels gandarījums, ka pēc Sadarbības memoranda parakstīšanas RISEBA kā asociācijas biedrs saņems būtisku priekšrocību – iespēju operatīvāk noformēt dokumentus ārvalstu studentiem, kas uzņemšanas procesā ir ļoti svarīgs faktors. Savukārt RISEBA saskaņā ar memorandu vēl stingrāk veiks vispārējo un svešvalodu zināšanu pārbaudi, kas pozitīvi ietekmēs gan studiju procesa kvalitāti, gan augstskolas reputāciju ārzemēs”.

Augstskolām ārvalstu studentu piesaistē ir svarīgi nodrošināt kvalitatīvu studentu atlasi, tāpēc Ārlietu ministrijas atbalsts tiek augsti vērtēts.

Sadarbības memorands tika parakstīts, ņemot vērā strauji augošo studentu vīzu pieteikumu skaitu Latvijas vēstniecībā Indijā, kur izglītības eksports pēdējos gados ir viens no Latvijas primārajiem darba virzieniem. Tāpat Latvijā studēt vēlas liels skaits jauniešu arī no citām valstīm, kam ir svarīgi nodrošināt pēc iespējas ātrāku un kvalitatīvāku dokumentu sagatavošanu.

Augstākās izglītības eksporta apvienībā ir 12 Latvijas augstākās izglītības iestādes.

Vairāk informācijasšeit.  

29.05.2018.

Ārlietu ministrija

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png