Augstskolas RISEBA SIA nosaukuma maiņa

Ar 2018. gada 8.martu mainīts SIA „RISEBA University” nosaukums uz SIA „Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA””.

Saskaņā ar LR Izglītības un zinātnes ministrijas norādījumu, ka privātas augstskolas nosaukumam ir jāsakrīt ar komercsabiedrības nosaukumu, 2018. gada 8. martā ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra lēmumu tika mainīts SIA „RISEBA University” nosaukums uz SIA „Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA””, tādējādi nodrošinot, ka gan augstskolai, gan komercsabiedrībai nosaukumi sakrīt – Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola „RISEBA”.

Augstskolas rekvizīti:
Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola „RISEBA”  
(angļu valodā nosaukums – „RISEBA" University of Business, Arts and Technology)
Izglītības iestāžu reģistra reģistrācijas Nr. 3343802029
Meža iela 3, Rīga, LV - 1048

Komercsabiedrības rekvizīti:
SIA “Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola „RISEBA””  
(angļu valodā nosaukums – LLC "RISEBA University of Business, Arts and Technology”)
Vienotais reģistrācijas Nr. 40003090010
Meža iela 3, Rīga, LV – 1048
A/S Swedbank, kods HABALV22, 
konta Nr. LV24HABA0001408052471

 

SIA "Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "Riseba""

 

08.03.2018.

Riseba

Sadarbības partneri

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png