facebook

RISEBA on Twitter

linkedin

RISEBA on vimeo

gplus

RISEBA on youtube

RISEBA on youtube

RISEBA on Instagram

Arhitektūra
RISEBA Jauniešu akadēmija
Esi students vienu dienu
Profesionālā vidusskola VICTORIA
Atvērto durvju dienas
Administratīvie un sekretāra pakalpojumi
Banku zinības un finanses
Interjera dizains
Loģistikas darbinieks
Multimediju dizains
TV un video operators
Viesnīcu pakalpojumi
Uzņemšanas noteikumi
Kontakti
Bakalaura studiju programmas
Arhitektūra
Pasniedzēji
Virtuālā tūre Arhitektūras un mediju centrā H2O 6
Audiovizuālā mediju māksla
Pasniedzēji
Studentu video darbi
Virtuālā tūre Arhitektūras un mediju centrā H2O 6
Studentu atsauksmes
Biznesa psiholoģija
Pasniedzēji
Studentu atsauksmes
Eiropas biznesa studijas
Pasniedzēji
Studentu atsauksmes
Studentu video
LCCI
Dubultgrāds
Biznesa vadība digitālā vidē
Pasniedzēji
Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžments
Pasniedzēji
Studentu atsauksmes
Absolventu atsauksmes
Darba devēju atsauksmes
Sudentu darbi
Studentu video darbi
Uzņēmējdarbības vadība
Loģistika
Biznesa vadība
Finanšu vadība
Mārketinga vadība
Pasniedzēji
Atsauksmes
Maģistra studiju programmas
Arhitektūra
Audiovizuālā mediju māksla
Pasniedzēji
Virtuālā tūre Arhitektūras un mediju centrā H2O 6
Specializācija “MULTIMEDIĀLĀ SKATUVES MĀKSLA” (JAUNUMS)
Biznesa stratēģiskā vadība (JAUNUMS)
Pasniedzēji
Personāla vadība
Studentu un absolventu atsauksmes
Pasniedzēji
Projekta vadība
Pasniedzēji
RISEBA MBA
Pasniedzēji
Sabiedrisko attiecību vadība
Pasniedzēji
Starptautiskais bizness
Pasniedzēji
Studentu atsauksmes
Starptautiskās finanses
Pasniedzēji
Atsauksmes
Uzņēmējdarbības vadība
Pasniedzēji
Atsauksmes
Neprofilējoša
Profilējoša
Veselības vadība (JAUNUMS - Latviešu valodā)
Atsauksmes
Vadības psiholoģija un supervīzija (JAUNUMS)
Pasniedzēji
Doktora studiju programma
Jaunumi
ESF projekti
Tālmācība
Programmu akreditācijas
Atlaides studijām
Studiju kredīti
Studenta karte
Studijas ārzemēs
Uzņemšana

      18     99

RISEBA on Facebook

Arhitektūra

Arhitektūra

„Arhitektūra nav profesija, bet gan dzīvesveids. Arhitektūras skolai nav konkrētas adreses, tā ir visa pasaule.” /Prof. Dr. Ahmet Eyüce/

Iegūstamais grāds: inženierzinātņu bakalaura akadēmiskais grāds arhitektūrā (akreditēta programmma līdz 2019.gada 3.decembrim)
Studiju valoda: angļu

Janis Dripe

 

 

Programmas direktors:
Jānis Dripe

Tālr.: +371 28625222
janis.dripe@riseba.lv

Arhitektūras programmas mājas lapa: www.architecture.riseba.lv

Arhitektūras un mediju centra H2O 6 mājas lapa: www.h2o6.lv/

Studiju vide

Studijas arhitektūras bakalaura studiju programmas studentiem notiek Arhitektūras un mediju centrā H2O 6.

H2O6 eka web 1Arhitektura RISEBA web 3Arhitektura RISEBA web 1

Katru gadu pavasara semestrī arhitektūras bakalaura studiju programmas pirmā, otrā un trešā kursa studenti dodas studiju pētnieciskajā praksē ārpus Latvijas.

Arhitektura RISEBA web 6Arhitektura RISEBA web 5Arhitektura RISEBA web 4

Kāpēc RISEBA, kāpēc Arhitektūra?

Jau 20 gadus Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola piedāvā saviem studentiem mūsdienīgāko un augstākās kvalitātes izglītību. RISEBA ir vieta, kurā ‘BIZNESS TIEKAS AR MĀKSLU!‘.

Sākot ar 2011. gadu RISEBA piedāvā Baltijā unikālu, starptautisku arhitektūras programmu angļu valodā.

RISEBA jaunajā arhitektūras studiju programmā ir integrēti labākie ASV un Eiropas arhitektūras izglītības standarti. Atklājot jaunu arhitektūras studiju virzienu RISEBA sper nākamo soli, lai pildītu savu misiju: kļūt par „ceļu uz starptautisku karjeru!”

Programmas priekšrocības

 • starptautiska studiju vide;
 • iespēja padziļināti apgūt angļu valodu;
 • viena semestra studijas ārzemēs ERASMUS programmas ietvaros;
 • studiju prakses ārzemēs;
 • pasniedzēji ar starptautisku pieredzi;
 • bibliotēka, datorklases, specializētas datorprogrammas, aprīkotas projektēšanas studijas un maketēšanas darbnīcas;
 • iespēju studēt svešvalodas - franču, turku, spāņu, krievu;
 • brīvās izvēles kursi.

Iestāšanās nosacījumi

 • centralizētie eksāmeni angļu valodā un matemātikā*;
 • iestājpārbaudījums zīmēšanā**;
 • pārrunas un darbu portfolio (personības individualitāti, radošumu un darbaspēju atspoguļojoša, iepriekš paveikto darbu dokumentācija, jebkurā jomā un tehnikā
 • (foto, kino, mūzika, deja, datorgrafika, multimediji, dizains, instalācijas utt.)***.

*Pretendentiem, kuri vidējo izglītību ir ieguvuši līdz 2004.gadam, centralizēto eksāmenu sertifikāti nav nepieciešami. Ja centralizētie eksāmeni nav nokārtoti, RISEBA papildus organizē iestājpārbaudījumus matemātikā un angļu valodā.

**Iestājeksāmens zīmēšanā parasti notiek jūlijā. Precīzie eksāmenu datumi tiek publicēti RISEBA mājas lapā pēc uzņemšanas izsludināšanas.

***Pēc pieprasījuma.

Mācību gada uzņemšanas informācija:
Iestājpārbaudījumi.
Zīmēšanas iestājpārbaudījums.
Angļu valodas iestājpārbaudījums.

Programmas saturs

Arhitektūras programmai ir seši galvenie studiju moduļi:

 • Arhitektūras projektēšana (AP)
 • Tēlotājmāksla (TM)
 • Būvniecības tehnoloģijas (BT)
 • Projektu vadība, ekonomika un tiesības (ET)
 • Pilsētplānošana (PP)
 • Arhitektūras vēsture un teorija (VT)
 • Humanitārie un sociālie priekšmeti (HS)
 • Prakste (PR)
 • Bakalaura darbs (BA)

*RISEBA Arhitektūras programma piedāvā integrētu pieeju, kas dos studentiem iespēju iegūtās zināšanas dažādas jomās skatīt kopsakarībās un plašā kontekstā. Papildus obligātajiem mācību priekšmetiem arhitektūras studentiem ir iespēja izvēlēties arī mācību kursus no Biznesa un Radošo studiju programmu piedāvājuma.

Programmas saturs
Mācību programmas mērķis ir integrēt zināšanas no dažādajām, bet vienlaikus papildinošajām jomām. Galvenais uzdevums ir attīstīt studentos spēju analītiski domāt ar tendenci uz problēmu atrisināšanu: izmantojot dažādās arhitektūras izglītību veidojošo jomu, praktiskās un teorētiskās zināšanas un iemaņas. Katra nākamā studiju gada mācību programma ir balstīta uz iepriekšējos gados apgūto. Katrā nākamajā studiju gadā izpētes un dizaina projekti kļūst apjomīgāki pēc mēroga un projektēšanas sarežģītības pakāpes.

- Dizaina principi;
- Privātā telpa un mājoklis;
- Publiskā telpa un vietveide;
- Urbānā telpa un pilsētvides reģenerācija

Studiju priekšmeti*

1.gads 2.gads

1. semestris
Vizuālās struktūras un kompozīcijas pamati
Projektēšanas pamati I
Matemātika I
Ģeometrija I
Saskarsmes psiholoģija
Tēlotājmāksla I
Angļu valoda arhitektiem I
Ievads arhitektūras kultūrā I

2. semestris
Projektēšanas pamati II
Būvniecības tehnoloģiju pamati
Matemātika II
Ģeometrija II
Tēlotājmāksla II
Angļu valoda arhitektiem II
Mākslas, arhitektūras un pilsētbūvniecības vēsture I
Mācību prakse
Ētika un sociālā atbildība arhitektūrā

3. semestris
Arhitektūras dizains I
Būvniecības tehnoloģijas un prakse I
Ievads būvkonstrukcijās
Tēlotājmāksla III
Datormediji arhitektūrā
Mākslas, arhitektūras un pilsētbūvniecības vēsture II
Socioloģija
Praktiskā filozofija

4. semestris
Arhitektūras dizains II
Būvniecības zinātne un prakse I
Būvniecības tehnoloģijas un prakse II
Arhitektūras struktūras I
Tēlotājmāksla IV
Datorprogrammu pielietojums dizainā I
Mākslas, arhitektūras un pilsētbūvniecības vēsture III
Mācību prakse
Civilā aizsardzība
3.gads 4.gads
5. semestris
Arhitektūras dizains III
Būvniecības zinātne un prakse II
Būvniecības tehnoloģijas un prakse III
Arhitektūras struktūras II
Ainavu arhitektūra
Datorprogrammu pielietojums dizainā II
Arhitektūras teorija un kritika I
Latvijas arhitektūra

6. semestris
Arhitektūras dizains IV
Arhitektūras struktūras III
Arhitektūras teorija un kritika II
Būvniecības zinātne un prakse III
Pilsētprojektēšana
Projektu un būvniecības vadība
Ekonomika
Darba drošības pamati
Kultūras mantojums
7. semestris
Interjers (tēlotājmāksla)
Mācību prakse
Juridisko aspektu pamati
Ilgtspējīgs dizains
Organizācijas vadība
Bakalaura darba izstrādāšana un aizstāvēšana

*Ir pieejams plašs izvēles kursu saraksts.

Studiju programmas raksturojums par 2013./2014. studiju gadu

Studiju formas, ilgums un maksa

Studiju veids, forma Ilgums Valoda Maksa 2016./2017.g.
pilna laika dienas nodaļa 3.5 gadi angļu 6000 EUR par gadu

*Uzsākot studijas 2015./2016. studiju gadā - Latvijas pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem studiju maksa ir noteikta ar 20% atlaidi no standarta cenas 6000 EUR (Studiju maksas atlaide tiek piemērota visam studiju periodam – 3,5 gadiem).

Kontakti

RISEBA Arhitektūras un mediju centrs H2O 6

Arhitektūras un mediju centrā var nokļūt ar 3. un 13. maršrutu autobusiem.

Kartē zemāk ir norādīts ceļš līdz H2O 6 stāvlaukumam un ieejai ēkā, braucot virzienā uz Bolderāju.

H20 6 map

www.h2o6.lv

Adrese: Durbes iela 4, Rīga, LV-1007
Tālrunis: 371 29349122
E-pasts: info@riseba.lv
Skype: riseba_udens