facebook

RISEBA on Twitter

linkedin

RISEBA on vimeo

gplus

RISEBA on youtube

RISEBA on youtube

RISEBA on Instagram

Eiropas biznesa studijas
RISEBA Jauniešu akadēmija
Esi students vienu dienu
Profesionālā vidusskola VICTORIA
Atvērto durvju dienas
Administratīvie un sekretāra pakalpojumi
Banku zinības un finanses
Interjera dizains
Loģistikas darbinieks
Multimediju dizains
TV un video operators
Viesnīcu pakalpojumi
Uzņemšanas noteikumi
Kontakti
Bakalaura studiju programmas
Arhitektūra
Pasniedzēji
Virtuālā tūre Arhitektūras un mediju centrā H2O 6
Audiovizuālā mediju māksla
Pasniedzēji
Studentu video darbi
Virtuālā tūre Arhitektūras un mediju centrā H2O 6
Studentu atsauksmes
Biznesa psiholoģija
Pasniedzēji
Studentu atsauksmes
Eiropas biznesa studijas
Pasniedzēji
Studentu atsauksmes
Studentu video
LCCI
Dubultgrāds
Biznesa vadība digitālā vidē
Pasniedzēji
Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžments
Pasniedzēji
Studentu atsauksmes
Absolventu atsauksmes
Darba devēju atsauksmes
Sudentu darbi
Studentu video darbi
Uzņēmējdarbības vadība
Loģistika
Biznesa vadība
Finanšu vadība
Mārketinga vadība
Pasniedzēji
Atsauksmes
Maģistra studiju programmas
Arhitektūra
Audiovizuālā mediju māksla
Pasniedzēji
Virtuālā tūre Arhitektūras un mediju centrā H2O 6
Specializācija “MULTIMEDIĀLĀ SKATUVES MĀKSLA” (JAUNUMS)
Biznesa stratēģiskā vadība (JAUNUMS)
Pasniedzēji
Personāla vadība
Studentu un absolventu atsauksmes
Pasniedzēji
Projekta vadība
Pasniedzēji
RISEBA MBA
Pasniedzēji
Sabiedrisko attiecību vadība
Pasniedzēji
Starptautiskais bizness
Pasniedzēji
Studentu atsauksmes
Starptautiskās finanses
Pasniedzēji
Atsauksmes
Uzņēmējdarbības vadība
Pasniedzēji
Atsauksmes
Neprofilējoša
Profilējoša
Veselības vadība (JAUNUMS - Latviešu valodā)
Atsauksmes
Vadības psiholoģija un supervīzija (JAUNUMS)
Pasniedzēji
Doktora studiju programma
Jaunumi
ESF projekti
Tālmācība
Programmu akreditācijas
Atlaides studijām
Studiju kredīti
Studenta karte
Studijas ārzemēs
Uzņemšana

      18     99

RISEBA on Facebook

Eiropas biznesa studijas

Eiropas biznesa studijas

EPAS logo13-LRProgramma ir veidota tā, lai nodrošinātu vispusīgas zināšanas biznesa un vadības sfērā. Pēc četriem studiju gadiem jums būs izpratne par menedžmentu, marketingu, finansēm, tiesībām, starp kultūru komunikāciju un visu, kas nepieciešams lai darbotos gan Eiropas, gan starptautiskajā biznesā. Jums pavērsies plašas karjeras iespējas uzņēmumu vadībā, konsultāciju jomā, finanšu sektorā, marketingā un personāla vadībā. Programmas mērķis ir apvienot akadēmiskās zināšanas ar ‘transformējamo prasmju’ attīstību lai nodrošinātu konkurētspēju darba tirgu vai iespēju attīstīt savu biznesu un kļūt par darba devēju.

Augstskola RISEBA pirmā un vienīgā no Baltijas augstskolām ieguvusi nu jau otro prestižo European Foundation for Management (EFMD) akreditāciju EPAS. Akreditācija uz 3 gadiem piešķirta RISEBA profesionālā bakalaura studiju programmai "Eiropas biznesa studijas" un profesionālā maģistra studiju programmai „Starptautiskais bizness”. Vairāk lasi šeit

Iegūstamais grāds: profesionālā bakalaura grāds Eiropas biznesā (studiju virziena akreditācijas lapa)
Profesionālā kvalifikācija: uzņēmumu un iestāžu vadītājs
Studiju valoda: angļu
Studiju formas: pilna laika dienas nodaļa
Starptautiskās iespēja: 2.kursā prakse ārzemēs;
viena semestra studijas Erasmus programmas ietvaros;
4.kursā iespēja studēt partneraugstskolā un iegūt divus diplomus (RISEBA un partneraugstskolas diploms);
valodas apmācība Francijā;
iespēja iegūt starptautisku kvalifikāciju - Londonas Tirdzniecības un rūpniecības kameras diplomu (LCCI);
iespēja iegūt Parīzes Tirdzniecības un rūpniecības kameras diplomu;
dalība starptautiskos projektos.
Ieva Brence RISEBA

 

 

 

Programmas direktore:
Ieva Brence, Dr.sc.administr., Asoc.prof.
Tālr:+371 67500261
Mob.: +371 26363506
E-pasts: ieva.brence@riseba.lv

Informatīvais materiālsIcon-Document03-Blue


Iestāšanās nosacījumi:

Centralizētie eksāmeni latviešu valodā un svešvalodā.
Angļu valodas centralizētajā eksāmenā vismaz A, B vai C līmenis. Ja angļu valodas centralizētais eksāmenā iegūts D vai zemāks līmenis, tad jākārto iestājeksāmens angļu valodā (RISEBA), vai IELTS, vai TOEFL sertifikāts.

Angļu valodas iestājpārbaudījuma nolikums PDF

Programmas priekšrocības

 1. Unikāla biznesa programma Latvijā, kura tiek pasniegta angļu valodā.
 2. Pieredzējuši pasniedzēji no Latvijas un ārvalstīm, kuri pielieto interaktīvas apmācību metodes.
 3. Programma nodrošina:
 • iespēju iegūt fundamentālas zināšanas darbam biznesā un uzņēmējdarbībā;
 • dažādu praktisku un profesionālu prasmju iegūšanu, kuras tiek plaši pieprasītas darba tirgū gan Latvijā, gan Eiropā;
 • lingvistisko un/vai profesionālo praksi ārzemēs;
 • iespēju studēt vienu gadu partneraugstskolā un saņemt divu augstskolu diplomus (bez papildus maksas);
 • Franču valodu, kā otro svešvalodu, un iespēju saņemt ‘Diplôma Français Professionnel affaires’ tādejādi iegūstot tiesības strādāt Franciski runājošās valstīs vai organizācijās;
 • iespēju izvēlēties trešo svešvalodu -  spāņu;
 • iespēju saņemt profesionālās kvalifikācijas un diplomus no Londonas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras (LCCI);
 • studijas kopā ar ārzemju studentiem no RISEBA partneraugstskolām;
 • individuālu pieeja katram studentam;
 • elastīgu studiju grafiku un elastīgu maksāšanas grafiku;
 • plašu atlaižu klāstu.

RISEBA bakalaura grāds dod iespēju iestāties labākajās Maģistra studiju programmās Eiropā.

Programmas saturs*

1.gads 2.gads

Mikroekonomika
Makroekonomika
Menedžmenta teorijas un prakses pamati
Marketinga pamati
Sociālā un biznesa psiholoģija
Skaitliskās metodes: augstākā matemātika ekonomistiem
Informāciju tehnoloģijas
Biznesa komunikācijas:
Angļu valoda biznesam un komercijai;
Lietišķā biznesa korespondence angļu valodā
Franču valoda iesācējiem A1 un A2
Personības attīstība: mācīšanās prasmes
Kursa darbs ekonomikā
Prakse
Izvēles kusi:
Prezentāciju prasmes biznesam

Finanšu grāmatvedība
Vadības grāmatvedība
Eiropas Savienība: pārskats un struktūra
Uzņēmējdarbība un biznesa plānošana
Personāla vadība
Skaitliskās metodes: statistika ekonomistiem
Civiltiesības
Komerctiesības
Mārketinga pētījumi
Kursa darbs Mārketinga pētījumos
Franču valoda: B1; Lietišķā franču valoda
Prakse ārvalstīs
Izvēles kursi:
Biroja administrācija
Kultūra un civilizācija
Angļu valoda biznesam-LCCI**
Angļu valoda biznesam un komercijai LCCI**
3.gads 4.gads
Stratēģiskās vadībzinības
Biznesa operāciju pārvaldība
Inovāciju pārvaldība un kreativitāte biznesā
Uzņēuma finanses
Finanšu tirgi un investīcijas
Loģistika: piegādes ķēdes vadība
Informāciju sistēmu pārvaldība
Starptautiskās biznesa tiesības un ES tiesības
vadīšanas ekonomika
Franču valoda: B2; Lietišķā franču valoda
Personības attīstība: nodarbinātības prasmes
Izvēles kursi:
Eiropas politiskā un ekonomiskā attīstība
Starptautiskais mārketings
Biznesa pārrunu prasmes
ES valoda: Spāņu valoda I un II
Angļu valoda biznesam C1; C2-LCCI**

Projektu vadība
Līderība un organizācijas uzvedība
Starptautiskais bizness un vadībzinības
Biznesa pētījumu metodoloģija
Finansu vadība un riski: vērtību radīšanas menedžments
Biznesa ētika un sociālā atbildība
Biznesa simulācija "INTOPIA"
Pirms-diploma prakse

Bakalaura darbs

Izvēles kursi:
Franču bizness un kultūra
ES valoda: Spāņu valoda III
Angļu valoda biznesam C2-LCCI**

*RISEBA ir tiesīga veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%
**Pieejami tikai studentiem, kuriem noslēgts līgums ar LCCI kvalifikāciju

A1-A2-B1-B2-C1-C2 – Eiropas valodu zināšanu līmeņi (Common European Framework of Reference — CEFR)

Studiju programmas raksturojums par 2014./2015. studiju gadu

Studiju programmas raksturojums par 2013./2014. studiju gadu

Studiju programmas pašnovērtējuma ziņojums par 2012./2013. studiju gadu

Studiju formas, ilgums un maksa

Studiju veids, forma Ilgums Valoda Maksa 2016./2017.g.
pilna laika dienas nodaļa 4 gadi angļu 3400 EUR gadā

Papildus kvalifikācijas:
Londonas Tirdzniecības un
rūpniecības kameras kvalifikācijas un diploms

730 EUR gadā

Ir RISEBA apmaksātas budžeta vietas.

Uzzini vairāk par budžeta vietām un  atlaidēm.