facebook

RISEBA on Twitter

linkedin

RISEBA on vimeo

gplus

RISEBA on youtube

RISEBA on youtube

RISEBA on Instagram

Uzņēmējdarbības vadība
RISEBA Jauniešu akadēmija
Esi students vienu dienu
Profesionālā vidusskola VICTORIA
Atvērto durvju dienas
Administratīvie un sekretāra pakalpojumi
Banku zinības un finanses
Interjera dizains
Loģistikas darbinieks
Multimediju dizains
TV un video operators
Viesnīcu pakalpojumi
Uzņemšanas noteikumi
Kontakti
Bakalaura studiju programmas
Arhitektūra
Pasniedzēji
Virtuālā tūre Arhitektūras un mediju centrā H2O 6
Audiovizuālā mediju māksla
Pasniedzēji
Studentu video darbi
Virtuālā tūre Arhitektūras un mediju centrā H2O 6
Studentu atsauksmes
Biznesa psiholoģija
Pasniedzēji
Studentu atsauksmes
Eiropas biznesa studijas
Pasniedzēji
Studentu atsauksmes
Studentu video
LCCI
Dubultgrāds
Biznesa vadība digitālā vidē
Pasniedzēji
Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžments
Pasniedzēji
Studentu atsauksmes
Absolventu atsauksmes
Darba devēju atsauksmes
Sudentu darbi
Studentu video darbi
Uzņēmējdarbības vadība
Loģistika
Biznesa vadība
Finanšu vadība
Mārketinga vadība
Pasniedzēji
Atsauksmes
Maģistra studiju programmas
Arhitektūra
Audiovizuālā mediju māksla
Pasniedzēji
Virtuālā tūre Arhitektūras un mediju centrā H2O 6
Specializācija “MULTIMEDIĀLĀ SKATUVES MĀKSLA” (JAUNUMS)
Biznesa stratēģiskā vadība (JAUNUMS)
Pasniedzēji
Personāla vadība
Studentu un absolventu atsauksmes
Pasniedzēji
Projekta vadība
Pasniedzēji
RISEBA MBA
Pasniedzēji
Sabiedrisko attiecību vadība
Pasniedzēji
Starptautiskais bizness
Pasniedzēji
Studentu atsauksmes
Starptautiskās finanses
Pasniedzēji
Atsauksmes
Uzņēmējdarbības vadība
Pasniedzēji
Atsauksmes
Neprofilējoša
Profilējoša
Veselības vadība (JAUNUMS - Latviešu valodā)
Atsauksmes
Vadības psiholoģija un supervīzija (JAUNUMS)
Pasniedzēji
Doktora studiju programma
Jaunumi
ESF projekti
Tālmācība
Programmu akreditācijas
Atlaides studijām
Studiju kredīti
Studenta karte
Studijas ārzemēs
Uzņemšana

      18     99

RISEBA on Facebook

Uzņēmējdarbības vadība

Uzņēmējdarbības vadība

Programma ir veidota, lai izglītotu un sagatavotu augsti kvalificētus uzņēmējdarbības vadības speciālistus konkurētspējīgai darbībai valsts un privātajos uzņēmumos Latvijā un ārvalstīs. Studiju programmas akadēmiskais personāls, daloties ar savu starptautiskā mēroga pieredzi, sagatavo studējošos darbam globālā vidē. Šīs programmas studenti iegūst nepieciešamas zināšanas un prasmes sava uzņēmuma dibināšanai un attīstīšanai.

Programmā paredzētas četras dažādas specializācijas: biznesa vadība, finanšu vadība, mārketinga vadība un loģistika. Specializācija sākas no 3.studiju gada.

Iegūstamais grāds: profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā (studiju virziena akreditācijas lapa)
Profesionālā kvalifikācija: uzņēmējdarbības vadītājs
Specializācijas: biznesa vadība, finanšu vadība, mārketinga vadība, loģistika
Studiju valoda: latviešu vai krievu un angļu
Studiju formas: pilna laika dienas nodaļa; nepilna laika vakara nodaļa; tālmācība (tikai specializācijā - biznesa vadība)
Starptautiskās iespējas: viena semestra studijas ERASMUS apmaiņas programmas ietvaros;
4.kursā iespēja studēt partneraugstskolā un iegūt divus diplomus (RISEBA un partneraugstskolas diplomu)

Icon-Document03-BlueInformatīvais materiāls

  Programmas direktore:
Ineta Kristovska
tālr.+371 67807958
mob.tālr. +371 26318005
ineta.kristovska@riseba.lv

Programmas priekšrocības

•    Iespēja studiju laikā īstenot savu biznesa ideju RISEBA Radošajā biznesa inkubatorā.
•    Iespēja saņemt prestižu valsts atzītu diplomu, kas tiek atzīts arī Eiropā un visā pasaulē.
•    Iespēja padziļināti apgūt vienu no specializācijām, kuras tiek īstenotas ciešā sadarbībā ar attiecīgās biznesa jomas pārstāvjiem, t.i. ar potenciālajiem darba devējiem.
•    Plašas starptautiskās iespējas, t.sk. starptautiskās apmaiņas programmas, starptautiskās prakses, starptautisko konferenču apmeklēšana u.c.
•    Iespēja saņemt divu augstskolu diplomus, studējot vienu gadu RISEBA partneraugstskolā.
•    Iespēja attīstīt profesionālās iemaņas un spējas, izejot programmā paredzētas profesionālas prakses, kas ļauj studējošiem iesaistīties reāla uzņēmuma darbībā.
•    Iespēja attīstīt praktiskās iemaņas darbā ar uzņēmumu resursu vadības sistēmām (ERP), apgūstot noteiktus moduļus atbilstoši izvēlētai specializācijai (piem. CRM, HRM, MRP u.c.).  
•    Iespēja piedalīties unikālā lietišķajā spēlē „INTOPIA” (biznesa simulācija), kas attīsta praktiskās iemaņas starptautiskās uzņēmējdarbības vadīšanas jomā un biznesa lēmumu pieņemšanā.
•    Iegūt plašas zināšanas arī starptautiskajā mērogā, t.sk. starptautiskajā mārketingā, pasaules ekonomikā, starptautiskajās finansēs un finanšu tirgos, starptautiskajā biznesā un tml.
•    Iespēja veikt lietišķos pētījumus pēc uzņēmumu pasūtījuma kursa darbu un bakalaura darba ietvaros.
•    Iespēja iepazīt multikulturālo vidi, studējot kopā ar ārvalstu studentiem un apmeklējot ārvalstu vieslektoru nodarbības
•    Iespēja attīstīt savu radošumu, piedaloties starpdisciplinārajos projektos, radošajās darbnīcās, meistarklasēs un tml.
•    Elastīgs studiju grafiks strādājošajiem cilvēkiem
•    Iespēja pielīdzināt iepriekš apgūtus studiju kursus citās mācību iestādēs
•    Iespēja studēt savā dzimtajā valodā (latviešu vai krievu)
•    Individuālā pieeja katram studentam
•    Iespēja veikt studiju maksu pa mēnešiem bez papildus uzcenojuma

Programmas saturs par specializācijām

Loģistika

Biznesa vadība

Finanšu vadība

Mārketinga vadība

*RISEBA ir tiesīga veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%.

Iestāšanās nosacījumi

Prasības uzsākot studijas – atestāts par iegūtu vispārējo vidējo izglītību, nokārtoti centralizētie eksāmeni latviešu valodā un svešvalodā. Potenciālo studentu piemērotība programmai tiek vērtēta arī atestātu konkursā. Informācija par pieteikšanās kārtību pieejama sadaļā Uzņemšana.

Studiju programmas raksturojums par 2014./2015. studiju gadu

Studiju programmas raksturojums par 2013./2014. studiju gadu

Studiju programmas pašnovērtējuma ziņojums par 2012./2013. studiju gadu

Studiju formas, ilgums un maksa

Studiju veids, forma Ilgums Valoda Maksa 2016./2017.g.
Pilna laika dienas nodaļa 4 gadi latviešu vai krievu 2000 EUR gadā
Nepilna laika vakara nodaļa
(katru otro ceturtdienu, piektdienu, sestdienu)
4.5 gadi latviešu  1700 EURgadā
Tālmācība (tikai specializācijā - biznesa vadība)
4.5 gadi latviešu vai krievu 1500 EUR gadā

 Par studiju atlaidēm vairāk vari uzzināt šeit