Eiropas biznesa studijas – unikāla programma, kura ļauj iegūt starptautisku izglītību un pieredzi!

Bakalaura studiju programma “Eiropas biznesa studijas” (EBS) ir atzīta gan studentu, gan darba devēju vidū, no kuriem daudzi ir programmas absolventi. Šajā studiju programmā iegūto zināšanu un prasmju kvalitāti apliecina tas, ka vairums EBS absolventu strādā ārvalstīs, kā arī starptautiskos uzņēmumos Latvijā - finanšu institūcijās, mārketingā, piedevām liela daļa veiksmīgi uzsākuši savu biznesu. Programma ir veidota tā, lai studenti iegūtu vispusīgas zināšanas biznesa un vadības sfērā, kā arī padziļināti apgūtu angļu un franču valodas.

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png