Business Process Analysis - Accenture Latvia

16. aprīlī 13.40 augstskolā #RISEBA 103. auditorijā, Meža ielā 3 notiks atvērtā vieslekcija “Business Process Analysis”, ko vadīs uzņēmuma Accenture Latvia pārstāve, Accenture Project Control Services Analyst Dana Žviriņa. Lekcija notiks RISEBA Karjeras dienu ietvaros, aicināti visi interesenti!

Pirms problēmas risinājuma implementēšanas biznesa analītiķim ir jāveic analīzes process. Biznesa procesa analīze (BPA) ir metodoloģija procesu pilnīgai izpratnei un esošo darbību efektivitātes un efektivitātes uzlabošanai. Tajā tiek aprakstīti iesaistītie procesi un puses, informācijas apmaiņa un sagatavotie dokumenti. Lekcijas tēma ietver iepazīšanos ar BPA, tostarp BPA soļus, metodes un izmantotos rīkus.

Business Process Analysis

Sadarbības partneri

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png