Ievēlēta jauna RISEBA studējošo pašpārvaldes valde

Šī gada 30.janvārī notika RISEBA studējošo pašpārvaldes (SP) janvāra kopsapulce un valdes vēlēšanas.

Pasākuma laikā tika apskatīts un izvērtēts 2016./2017. studiju gadā paveiktais, kā arī izteikta pateicība līdzšinējai valdei. Tam sekoja jaunās valdes kandidātu prezentācijas, diskusijas un noslēgumā – balsošana.

Jaunās SP valdes sastāvā tika ievēlēti:

Priekšsēdētājs –  Mārtiņš Brīdiņš, “Audiovizuālā mediju māksla”, 2.kurss;
Priekšsēdētāja vietniece – Gabriela Kužovņika, “Uzņēmējdarbības vadība”, 1.kurss;
Akadēmiskā un zinātniskā virziena vadītāja – Enija Rudzīte, “Biznesa psiholoģija”, 3.kurss;
Kultūras virziena vadītāja – Emīlija Cielēna, “Audiovizuālā mediju māksla”, 1.kurss;
Mārketinga virziena vadītājs – Ervīns Stradiņš, “Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžments”, 2.kurss.

Jaunajai valdei vēlam būt pietiekami drosmīgiem pārvērst idejas darbībā!

Liels paldies iepriekšējam valdes sastāvam – Enijai Rudzītei, Mārtiņam Brīdiņam, Elitai Bušinskai, Loretai Dančei un Kristapam Bernānam – par ieguldīto enerģiju, sasniegumiem un panākumiem, lai padarītu studentu ikdienu augstskolā RISEBA aizraujošāku un daudzveidīgāku. Tāpat paldies arī visiem aktīvajiem SP biedriem un atbalstītājiem!

SP mērķis ir aizstāvēt RISEBA studentu intereses. Ikviens RISEBA students tiek laipni gaidīts Meža ielā 3, 303.kabinetā, lai iepazītos ar jauno komandu vai kļūtu pat daļu no tās!

RISEBA

Sadarbības partneri

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png