Apmācības strādājošajiem

VIAA_kursi.jpg

Uzņemšana noslēgusies! Paldies par atsaucību!

NĀC MĀCĪTIES augstskolā RISEBA un profesionālajā vidusskolā "Victoria"! 

Pieteikšanās no 15. augusta līdz 17. septembrim! Programmu piedāvājums (pdf)

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA” un profesionālajā vidusskola "Victoria" piedalās ES fondu līdzfinansētajā projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide

Profesionālās apmācību programmas strādājošajiem ir lieliska iespēja iegūt jaunas zināšanas, kuras būs noderīgas savu profesionālo prasmju pilnveidošanai un nākošā  soļa karjerā speršanai neatkarīgi no līdzšinējās darba pieredzes un izglītības. Profesionālās apmācību programmas ir izstrādātas ar mērķi palīdzēt strādājošajiem celt savu kvalifikāciju vai pārkvalificēties tādā veidā ceļot savas dzīves kvalitāti. Saturiski programmas ir veidotas, lai tās būtu apgūstamas bez priekšzināšanām un iegūtās zināšanas būtu praktiski pielietojamas uzreiz pēc kursu pabeigšanas.

Profesionālās tālākizglītības programmas

Norises
vieta
Izglītības programma
Iegūstamā
profesija
Iepriekšējā
izglītība
Mācību ilgums
Mācību forma
Grupas lielums
Kopējā
maksa
Līdzmaksājums
10%*
Rīga

Telemehānika un loģistika

Noliktavas darbinieks,

2. profesionālās kvalifikācijas līmenis

Pamatizglītība

9 mēneši (480 h)

Neklātiene

14 - 32 personas

540,00 EUR

54,00 EUR

Daugavpils

Telemehānika un loģistika

Noliktavas darbinieks,

2. profesionālās kvalifikācijas līmenis

Pamatizglītība

9 mēneši (480 h)

Neklātiene

14 - 32 personas

540,00 EUR

54,00 EUR

Daugavpils

Telemehānika un loģistika

Loģistikas darbinieks,

3. profesionālās kvalifikācijas līmenis

Vidējā izglītība

9 mēneši (960 h)

Neklātiene

10-35 personas

1100,00

EUR

110,00 EUR

Profesionālās pilnveides izglītības programmas

Norises
vieta
Izglītības
programma
Iepriekšējā
izglītība
Mācību ilgums
Grupas lielums
Kopējā maksa
Līdzmaksājums 10%*
Rīga

Latviska arhitektūra, interjers un ainava lauku tūrisma uzņēmējiem

Vidējā

4 mēneši (160 h)

20 - 50 personas

 

360,00 EUR

36,00 EUR

Rīga

Datu iegūšana un analīze biznesa attīstībai

Vidējā

4 mēneši (160 h)

20 - 34 personas

 

360,00 EUR

36,00 EUR

Rīga

Digitālais mārketings

Vidējā

4 mēneši (160 h)

20 - 34 personas

 

360,00 EUR

36,00 EUR

Rīga

Vidējā

4 mēneši (160 h)

20 - 34 personas

 

360,00 EUR

36,00 EUR

Rīga

Projektu vadība ar Agile, Scrum, Lean, Kanban

Vidējā

4 mēneši (160 h)

20 - 50 personas

 

360,00 EUR

36,00 EUR

Daugavpils

Darbs ar programmu InDesign CC

Vidējā

4 mēneši (160 h)

20-25 personas

 

360,00 EUR

36,00 EUR

Daugavpils

Darbs ar programmu Photoshop CC

Vidējā

4 mēneši (160 h)

20-25 personas

 

360,00 EUR

36,00 EUR

Daugavpils

Darbs ar programmu Ilustrator CC

Vidējā

4 mēneši (160 h)

20-25 personas

 

360,00 EUR

36,00 EUR

Daugavpils

Projektu vadība ar Agile, Scrum, Lean, Kanban

Vidējā

4 mēneši (160 h)

20 - 50 personas

 

360,00 EUR

36,00 EUR

Daugavpils

Latviska arhitektūra, interjers un ainava lauku tūrisma uzņēmējiem

Vidējā

4 mēneši (160 h)

20 - 50 personas

 

360,00 EUR

36,00 EUR

Daugavpils

Konferenču un semināru organizēšana un apkalpošana

Bez ierobežojuma

4 mēneši (160 h)

20 - 50 personas

 

360,00 EUR

36,00 EUR

Daugavpils

Digitālais mārketings

Vidējā

4 mēneši (160 h)

20 - 34 personas

 

360,00 EUR

36,00 EUR

Daugavpils

Datu iegūšana un analīze biznesa attīstībai

Vidējā

4 mēneši (160 h)

20 - 34 personas

 

360,00 EUR

36,00 EUR

Daugavpils

IT pakalpojumu un infrastruktūras pārvaldības procesu organizēšana un uzturēšana (ITIL)

Vidējā

4 mēneši (160 h)

20 - 34 personas

 

360,00 EUR

36,00 EUR

Daugavpils

3D printēšana un modelēšana

Vidējā

4 mēneši (160 h)

20 - 50 personas

 

360,00 EUR

36,00 EUR

Neformālās izglītības programmas

Norises
vieta
Izglītības
programma
Iepriekšējā
izglītība
Mācību ilgums
Grupas lielums
Kopējā maksa
Līdzmaksājums 10%*
Rīga

Ēku siltummezgls (ISM) un siltumapgādes sistēmas: uzturēšana un regulēšana (apkures iekārtas) māju vecākajiem

Bez ierobežojuma

2 mēneši (80 h)

20 - 50 personas

 

360,00 EUR

36,00 EUR

Rīga

Datu analīze (bez priekšzināšanām)

Vidējā

1 mēnesis (24 h)

20 - 50 personas

108,00 EUR

10,80 EUR

Rīga

Datu analīze (ar priekšzināšanām)

Vidējā

1 mēnesis (40 h)

20 - 50 personas

180,00 EUR

18,00 EUR

Daugavpils

Ēku siltummezgls (ISM) un siltumapgādes sistēmas: uzturēšana un regulēšana (apkures iekārtas) māju vecākajiem

Bez ierobežojuma

2 mēneši (80 h)

20 - 50 personas

 

360,00 EUR

36,00 EUR

Daugavpils

Datu analīze (bez priekšzināšanām)

Vidējā

1 mēnesis (24 h)

20 - 50 personas

108,00 EUR

10,80 EUR

Daugavpils

Datu analīze (ar priekšzināšanām)

Vidējā

1 mēnesis (40 h)

20 - 50 personas

180,00 EUR

18,00 EUR

Profesionālās pilnveides izglītības programmas profesionālajā vidusskolā „Victoria”

Izglītības
programma
Iepriekšējā izglītība
Mācību
ilgums
Grupas
lielums
Kopējā mācību maksa*
Līdzmaksā-jums 10%*

Darbs tirdzniecības un ražošanas uzņēmumu noliktavās

Bez ierobežojuma

4 mēneši (160 h)

20 - 50 personas

 

360,00 EUR

36,00 EUR

Ražošanas loģistika

Bez ierobežojuma

4 mēneši (160 h)

20-25 personas

 

360,00 EUR

36,00 EUR

Preču pārvadājumu organizēšana

Bez ierobežojuma

6 mēneši (320 h)

25 - 50 personas

 

360,00 EUR

36,00 EUR

* mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.

 

Mācību uzsākšanas provizoriskais laiks – 2018. gada novembris. Precīzs grafiks būs pieejams pēc visu iesniegumu saņemšanas. Mācības notiks darba dienu vakaros un/vai brīvdienās.

Kas var pieteikties?

Strādājošie:

 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam
 • ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību (t.sk. pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību)

 

Dokumentu iesniegšana:

RĪGĀ

 • RISEBA , Meža iela 3, Informācijas centrā, darba dienās no plkst.9:00 līdz 18.00:
 • Tālrunis un e-pasts uzziņām: e-pasts: [email protected] , T.25620068

DAUGAVPILĪ

 • RISEBA  Daugavpils filiāle, Mihoelsa iela 47, darba dienās no plkst.9:00 līdz 18.00:
 • Tālrunis un e-pasts uzziņām: e-pasts: [email protected], T. 65422681, mob. 29644254.

Profesionālā vidusskola "Victoria" Rīgā

 • RISEBA , Meža iela 3, Informācijas centrā, darba dienās no plkst.9:00 līdz 18.00:
 • Tālrunis un e-pasts uzziņām: e-pasts: [email protected] , T.25620068

Dokumentu iesniegšana iespējama arī elektroniski:

1)     Piesakoties mācībām RISEBA vai profesionālajā vidusskolā "Victoria" jāaizpilda pieteikums, jāparaksta (obligāti!!) un kā e-pasta pielikums (skenēts vai kā fotogrāfija) jānosūta RISEBA (Rīga [email protected] ; Daugavpils [email protected]);

vai

2) jāaizpilda pieteikums, jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un kā e-pasta pielikums jānosūta RISEBA ((Rīga [email protected] ; Daugavpils [email protected])

Iesniedzamie dokumenti:

 • aizpildīta pieteikuma veidlapa;
 • izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu (profesionālās tālākizglītības programmās);
 • izziņa par trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu (ja attiecināms).

Priekšrocības uzņemšanā sociālā riska nodarbinātajiem, ja būs augsts pieteikumu skaits:

Pieejamais atbalsts:

apmācības pieaugušajiem

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png