facebook

RISEBA on Twitter

linkedin

RISEBA on vimeo

gplus

RISEBA on youtube

RISEBA on youtube

RISEBA on Instagram

Personāla vadība
RISEBA Jauniešu akadēmija
Esi students vienu dienu
Profesionālā vidusskola VICTORIA
Atvērto durvju dienas
Administratīvie un sekretāra pakalpojumi
Banku zinības un finanses
Interjera dizains
Loģistikas darbinieks
Multimediju dizains
TV un video operators
Viesnīcu pakalpojumi
Uzņemšanas noteikumi
Kontakti
Bakalaura studiju programmas
Arhitektūra
Pasniedzēji
Virtuālā tūre Arhitektūras un mediju centrā H2O 6
Audiovizuālā mediju māksla
Pasniedzēji
Studentu video darbi
Virtuālā tūre Arhitektūras un mediju centrā H2O 6
Studentu atsauksmes
Biznesa psiholoģija
Pasniedzēji
Studentu atsauksmes
Eiropas biznesa studijas
Pasniedzēji
Studentu atsauksmes
Studentu video
LCCI
Dubultgrāds
Biznesa vadība digitālā vidē
Pasniedzēji
Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžments
Pasniedzēji
Studentu atsauksmes
Absolventu atsauksmes
Darba devēju atsauksmes
Sudentu darbi
Studentu video darbi
Uzņēmējdarbības vadība
Loģistika
Biznesa vadība
Finanšu vadība
Mārketinga vadība
Pasniedzēji
Atsauksmes
Maģistra studiju programmas
Arhitektūra
Audiovizuālā mediju māksla
Pasniedzēji
Virtuālā tūre Arhitektūras un mediju centrā H2O 6
Specializācija “MULTIMEDIĀLĀ SKATUVES MĀKSLA” (JAUNUMS)
Biznesa stratēģiskā vadība (JAUNUMS)
Pasniedzēji
Personāla vadība
Studentu un absolventu atsauksmes
Pasniedzēji
Projekta vadība
Pasniedzēji
RISEBA MBA
Pasniedzēji
Sabiedrisko attiecību vadība
Pasniedzēji
Starptautiskais bizness
Pasniedzēji
Studentu atsauksmes
Starptautiskās finanses
Pasniedzēji
Atsauksmes
Uzņēmējdarbības vadība
Pasniedzēji
Atsauksmes
Neprofilējoša
Profilējoša
Veselības vadība (JAUNUMS - Latviešu valodā)
Atsauksmes
Vadības psiholoģija un supervīzija (JAUNUMS)
Pasniedzēji
Doktora studiju programma
Jaunumi
ESF projekti
Tālmācība
Programmu akreditācijas
Atlaides studijām
Studiju kredīti
Studenta karte
Studijas ārzemēs
Uzņemšana

      18     99

RISEBA on Facebook

Personāla vadība

Personāla vadība

logo bestmasters 2015 2016Studiju programma sniedz studējošiem padziļinātas zināšanas personāla vadības jautājumos, nodrošina teorētisko atziņu praktisko pielietojumu, sagatavo izglītotus un kvalificētus speciālistus jaunrades un pētnieciskajam darbam valsts un privātajās uzņēmējdarbības struktūrās Latvijā. Nākotnē absolvents var strādāt operacionālās un stratēģiskās cilvēku resursu vadības jomā.

Programma sagatavo personāla vadītājus – speciālistus, kuri spējīgi formulēt uzņēmuma personāla vadības stratēģiju un politiku, plānot un vadīt darbu atbilstoši uzņēmuma mērķiem, saskaņā ar LR un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem, tiešā uzņēmuma vadības pakļautībā un sadarbībā ar citu struktūrvienību vadītājiem.

„Personāla vadība” ir viena no labākajām maģistra studiju programmām pēc starptautiskās novērtēšanas un reitinga sistēmas "Eduniversal Ranking 2015" vērtējuma! Vairāk informācijas šeit.

„Personāla vadība” – 5. vieta TOP 200 labāko Austrumeiropas maģistra studiju programmu "Eduniversal Ranking 2015" vērtējumā.

Iegūstamais grāds: maģistra grāds personāla vadībā (studiju virziena akreditācijas lapa)
Profesionālā kvalifikācija: personāla vadītājs
Studiju valoda: latviešu vai angļu
Studiju forma: pilna laika vakara nodaļa
Starptautiskās iespējas: viena semestra studijas ERASMUS apmaiņas programmas ietvaros
iveta ludviga RISEBA     Agita Kalvina RISEBA
Programmas direktore
Iveta Ludviga, Dr. sc. administr.
Tālr.: +371 67600688
Mob.tālr.: +371 29244831
iveta.ludviga@riseba.lv
  Programmas zinātniskā konsultante
Agita Kalviņa, Mg.phylol.
Tālr:+371 67807963
agita.kalvina@riseba.lv

Programmas priekšrocības

  • studijas RISEBA nodrošina ar praktisku pieredzi un iespēju mācīties no nozares profesionāļiem;
  • programmā ietverto priekšmetu kopums sagatavos studējošos jaunrades darbam izvēlētajā jomā;
  • studiju procesā jāveido reāli projekti, kas paaugstina mūsu absolventu priekšrocības darba tirgū;
  • RISEBA mācību procesā tiek izmantotas gadījumu studijas, problēmu risināšana un analītiski pētniecisks darbs. Mūsu mērķis ir veidot studējošos prasmi saskatīt problēmas, kas attiecas uz viņu profesiju un izstrādāt, un īstenot saskarsmes programmas to atrisināšanai;
  • programma atbilst darba devēju un tirgus prasībām (sadarbības līgums ar Latvijas Personāla Vadības asociāciju);
  • individuāla pieeja katram studentam;
  • elastīgs studiju grafiks un elastīgs maksāšanas grafiks;
  • plašs atlaižu klāsts.

Programmas saturs

Ievadmodulis: Uzņēmums un vide (Vispārējās zināšanas, kas nepieciešamas biznesa vadībā -tikai programmai ar neprofilējošo izglītību):
Vadībzinību un marketinga pamati
Ekonomika
Grāmatvedība un finanses
Skaitliskās metodes biznesā
Stratēģisko vadībzinību pamati

Stratēģiskā Personāla Vadība
Personāla vadības funkcijas
Personāla stratēģiskā plānošana

Mācību process un darbinieku attīstības vadīšana
Sociālā un saskarsmes psiholoģija
Organizāciju psiholoģija
Kreativitāte profesionālajā darbībā
Vadīšanas psiholoģija un ētika
Pārmaiņu vadīšana un līderība

Darba izpildes vadība un atalgojuma sistēmas
Personāla lietvedība
Darba tiesības
Aroda veselība un drošība
Arodbiedrība un darba devējs
Kvalitātes vadīšana
Personāla informācijas sistēmas

Pētījumu metodes un profesionālās prasmes
Koučings, mentorings un supervīzija
Pētnieciskā darba metodoloģija

Prakses un projekti
Projektu vadīšana
Profesionālā prakse
Maģistra darbs

*RISEBA ir tiesīga veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%.

Studiju programmas raksturojums par 2014./2015. studiju gadu

Studiju programmas raksturojums par 2013./2014. studiju gadu

Studiju programmas pašnovērtējuma ziņojums par 2012./2013. studiju gadu

Studiju formas, ilgums un maksa par programmu

Iepriekšējā izglītība Studiju veids, forma KP Ilgums Valoda Maksa 2016./2017.g.
profesionālā profilējošā augstākā
+ darba pieredze personāla vadībā
pilna laika vakara 60 1.5 gadi latviešu 2260 EUR
akadēmiskā profilējošā augstākā pilna laika vakara 80 2 gadi latviešu 1880 EUR

Pretendentiem ar neprofilējošo izglītību, papildus pamatprogrammai, tiek piedāvāts apgūt ievadmoduli tālmācības formā (par papildus maksu 1 KP - 70 EUR):

Ievadmodulis:
•Ekonomika (2 KP)
•Grāmatvedība un finanses (2 KP)
•Skaitliskās metodes biznesā (2 KP)
•Vadībzinību un stratēģijas pamati (2 KP)
•Mārketinga pamati(2 KP)

Studijas latviešu valodā notiek pirmdienās, otrdienās un trešdienās, un karu otro vai trešo ceturtdienu no 18.00 līdz 21.10.

Studijas angļu valodā notiek otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 18.00 līdz 21.10 (vieslektoru ierašanās gadījumos iespējamas papildu mācību dienas).

Aicinām iepazīties arī ar informāciju par iesniedzamajiem dokumentiem, pieteikšanās kārtību un konsultācijām sadaļā Uzņemšana, kā arī uzzināt vairāk par studiju maksas atlaidēm un kredītiem.