facebook

RISEBA on Twitter

linkedin

RISEBA on vimeo

gplus

RISEBA on youtube

RISEBA on youtube

RISEBA on Instagram

Projekta vadība
RISEBA Jauniešu akadēmija
Esi students vienu dienu
Profesionālā vidusskola VICTORIA
Atvērto durvju dienas
Administratīvie un sekretāra pakalpojumi
Banku zinības un finanses
Interjera dizains
Loģistikas darbinieks
Multimediju dizains
TV un video operators
Viesnīcu pakalpojumi
Uzņemšanas noteikumi
Kontakti
Bakalaura studiju programmas
Arhitektūra
Pasniedzēji
Virtuālā tūre Arhitektūras un mediju centrā H2O 6
Audiovizuālā mediju māksla
Pasniedzēji
Studentu video darbi
Virtuālā tūre Arhitektūras un mediju centrā H2O 6
Studentu atsauksmes
Biznesa psiholoģija
Pasniedzēji
Studentu atsauksmes
Eiropas biznesa studijas
Pasniedzēji
Studentu atsauksmes
Studentu video
LCCI
Dubultgrāds
Biznesa vadība digitālā vidē
Pasniedzēji
Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžments
Pasniedzēji
Studentu atsauksmes
Absolventu atsauksmes
Darba devēju atsauksmes
Sudentu darbi
Studentu video darbi
Uzņēmējdarbības vadība
Loģistika
Biznesa vadība
Finanšu vadība
Mārketinga vadība
Pasniedzēji
Atsauksmes
Maģistra studiju programmas
Arhitektūra
Audiovizuālā mediju māksla
Pasniedzēji
Virtuālā tūre Arhitektūras un mediju centrā H2O 6
Specializācija “MULTIMEDIĀLĀ SKATUVES MĀKSLA” (JAUNUMS)
Biznesa stratēģiskā vadība (JAUNUMS)
Pasniedzēji
Personāla vadība
Studentu un absolventu atsauksmes
Pasniedzēji
Projekta vadība
Pasniedzēji
RISEBA MBA
Pasniedzēji
Sabiedrisko attiecību vadība
Pasniedzēji
Starptautiskais bizness
Pasniedzēji
Studentu atsauksmes
Starptautiskās finanses
Pasniedzēji
Atsauksmes
Uzņēmējdarbības vadība
Pasniedzēji
Atsauksmes
Neprofilējoša
Profilējoša
Veselības vadība (JAUNUMS - Latviešu valodā)
Atsauksmes
Vadības psiholoģija un supervīzija (JAUNUMS)
Pasniedzēji
Doktora studiju programma
Jaunumi
ESF projekti
Tālmācība
Programmu akreditācijas
Atlaides studijām
Studiju kredīti
Studenta karte
Studijas ārzemēs
Uzņemšana

      18     99

RISEBA on Facebook

Projekta vadība

Projekta vadība

logo bestmasters 2015 2016

Studiju programmas mērķis ir dot nozīmīgu ieguldījumu projektu vadīšanas kā disciplīnas attīstībai Latvijā, izglītot kvalificētus projektu vadības speciālistus, sniegt studējošiem padziļinātas teorētiskās zināšanas un sekmēt teorētisko atziņu praktisko pielietojamību projektu vadības jomā, kā arī Eiropas Savienības fondu vai citu donoru finanšu resursu piesaistē.

„Projekta vadība” ir viena no labākajām maģistra studiju programmām pēc starptautiskās novērtēšanas un reitinga sistēmas "Eduniversal Ranking 2015" vērtējuma! Vairāk informācijas šeit.

„Projekta vadība” – 5. vieta TOP 200 labāko Austrumeiropas maģistra studiju programmu "Eduniversal Ranking 2015" vērtējumā. Vairāk informācijas šeit.

Iegūstamais grāds: profesionālais maģistra grāds projekta vadībā (studiju virziena akreditācijas lapa)
Profesionālā kvalifikācija: projekta vadītājs
Studiju valoda: latviešu vai angļu
Starptautiskās iespējas: viena semestra studijas ERASMUS apmaiņas programmas ietvaros
Studiju formas: pilna laika vakara nodaļa

Inese

Programmas direktore:
Inese Slūka
Tālr: +371 67807958
Mob. tālr: +371 25773358
inese.sluka@riseba.lv

Programmas priekšrocības

  • Programma izstrādāta saskaņā ar starptautiskās projektu vadīšanas asociācijas (International Project Management Association) apstiprinātām starptautiskām projektu vadīšanas kompetences vadlīnijām un sertifikācijas standartu.
  • RISEBA mācību procesā tiek izmantotas gadījumu studijas, problēmu risināšana un analītiski pētniecisks darbs. Mūsu mērķis ir veidot studējošos prasmi saskatīt problēmas, kas attiecas uz viņu profesiju un izstrādāt, un īstenot saskarsmes programmas to atrisināšanai.
  • Strukturāli programma izveidota pamatmoduļos, kas izstrādāti ar ilgtspējīgu perspektīvi. Tie pamatos atbilst Eiropas septiņu universitāšu izveidota konsorcija īstenotai starptautiskai maģistratūras programmai „Eiropas maģistrs projekta vadībā” (European Masters in Project Management). Šāda pieeja dod mobilitātes iespēju studentiem iziet profesionālo praksi, apgūt specifiskus kursus vai pat atsevišķus moduļus minētajās ārvalstu augstskolās, kā arī RISEBA paver jaunas iespējas akadēmiskā personāla mobilitātei - uzaicināt vieslektorus no šīm universitātēm.
  • Individuāla pieeja katram studentam.
  • Elastīgs studiju grafiks un elastīgs maksāšanas grafiks.
  • Plašs atlaižu klāsts.

Programmas saturs

Studiju gada plāns maģistrantiem ar neprofilē[ejošo pamatizglītību pilna laika vakara grupai.

Ievadmodulis: Uzņēmums un vide (Vispārējās zināšanas, kas nepieciešamas biznesa vadībā -tikai programmai ar neprofilējošo izglītību):
Vadībzinību un marketinga pamati
Ekonomika
Grāmatvedība un finanses
Skaitliskās metodes biznesā
Stratēģisko vadībzinību pamati

Projekta būtība un stratēģija
Inovācijas, kreativitāte un standarti
Projekta būtība
Stratēģiskā vadība

Projekta izstrāde un menedžments
Programmu un projektu portfeļa vadība
Projekta pārvaldības procesi
Starptautisko projektu menedžments

Projekta cilvēkresursu vadība
Līderība un organizācijas uzvedība
Projekta komunikāciju vadība
Projekta personāla vadība

Projekta finanšu un tiesiskais nodrošinājums
Finanšu menedžments un projekta izmaksu vadība
Projekta tiesiskais nodrošinājums un piegāžu vadība

Projekta kvalitātes un risku vadība
Projekta kvalitātes un izmaiņu vadība
Projekta risku vadība

Projekta zinātniski-tehniskais nodrošinājums
Automatizācijas sistēmas projekta vadībā
Kvantitatīvās pētījumu metodes
Projekta lietvedība un terminoloģija

Studiju programmas raksturojums par 2014./2015. studiju gadu

Studiju programmas raksturojums par 2013./2014. studiju gadu

Studiju programmas pašnovērtējuma ziņojums par 2012./2013. studiju gadu

Maģistra darbs

RISEBA ir tiesīga veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%.

Studiju forma, ilgums un maksa

Iepriekšējā izglītība Studiju veids, forma KP Ilgums Valoda Maksa 2016./2017.g
profesionālā profilējošā augstākā izglītība pilna laika vakara 60 1.5 gadi latviešu 2050 EUR
akadēmiskā profilējošā augstākā izglītība pilna laika vakara 80 2 gadi latviešu 1820 EUR

Pretendentiem ar neprofilējošo izglītību, papildus pamatprogrammai, tiek piedāvāts apgūt ievadmoduli tālmācības formā (par papildus maksu 1 KP - 70 EUR):

Ievadmodulis:
•Ekonomika (2 KP)
•Grāmatvedība un finanses (2 KP)
•Skaitliskās metodes biznesā (2 KP)
•Vadībzinību un stratēģijas pamati (2 KP)
•Mārketinga pamati(2 KP)

Studijas latviešu valodā notiek pirmdienās, otrdienās, trešdienās un katru otro vai trešo ceturtdienas vakaru no 18.00 līdz 21.10; angļu valodā - otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 18.00 līdz 21.10.

Aicinām iepazīties arī ar informāciju par iesniedzamajiem dokumentiem, pieteikšanās kārtību un konsultācijām sadaļā Uzņemšana, kā arī uzzināt vairāk par studiju maksas atlaidēm un kredītiem.