facebook

RISEBA on Twitter

linkedin

RISEBA on vimeo

gplus

RISEBA on youtube

RISEBA on youtube

RISEBA on Instagram

Sabiedrisko attiecību vadība
RISEBA Jauniešu akadēmija
Esi students vienu dienu
Profesionālā vidusskola VICTORIA
Atvērto durvju dienas
Administratīvie un sekretāra pakalpojumi
Banku zinības un finanses
Interjera dizains
Loģistikas darbinieks
Multimediju dizains
TV un video operators
Viesnīcu pakalpojumi
Uzņemšanas noteikumi
Kontakti
Bakalaura studiju programmas
Arhitektūra
Pasniedzēji
Virtuālā tūre Arhitektūras un mediju centrā H2O 6
Audiovizuālā mediju māksla
Pasniedzēji
Studentu video darbi
Virtuālā tūre Arhitektūras un mediju centrā H2O 6
Studentu atsauksmes
Biznesa psiholoģija
Pasniedzēji
Studentu atsauksmes
Eiropas biznesa studijas
Pasniedzēji
Studentu atsauksmes
Studentu video
LCCI
Dubultgrāds
Biznesa vadība digitālā vidē
Pasniedzēji
Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžments
Pasniedzēji
Studentu atsauksmes
Absolventu atsauksmes
Darba devēju atsauksmes
Sudentu darbi
Studentu video darbi
Uzņēmējdarbības vadība
Loģistika
Biznesa vadība
Finanšu vadība
Mārketinga vadība
Pasniedzēji
Atsauksmes
Maģistra studiju programmas
Arhitektūra
Audiovizuālā mediju māksla
Pasniedzēji
Virtuālā tūre Arhitektūras un mediju centrā H2O 6
Specializācija “MULTIMEDIĀLĀ SKATUVES MĀKSLA” (JAUNUMS)
Biznesa stratēģiskā vadība (JAUNUMS)
Pasniedzēji
Personāla vadība
Studentu un absolventu atsauksmes
Pasniedzēji
Projekta vadība
Pasniedzēji
RISEBA MBA
Pasniedzēji
Sabiedrisko attiecību vadība
Pasniedzēji
Starptautiskais bizness
Pasniedzēji
Studentu atsauksmes
Starptautiskās finanses
Pasniedzēji
Atsauksmes
Uzņēmējdarbības vadība
Pasniedzēji
Atsauksmes
Neprofilējoša
Profilējoša
Veselības vadība (JAUNUMS - Latviešu valodā)
Atsauksmes
Vadības psiholoģija un supervīzija (JAUNUMS)
Pasniedzēji
Doktora studiju programma
Jaunumi
ESF projekti
Tālmācība
Programmu akreditācijas
Atlaides studijām
Studiju kredīti
Studenta karte
Studijas ārzemēs
Uzņemšana

      18     99

RISEBA on Facebook

Sabiedrisko attiecību vadība

Sabiedrisko attiecību vadība

Gudrs cilvēks ir informēts cilvēks! Studē sabiedrisko attiecību vadību un kļūsti par informācijas un visu cilvēka maņu pavēlnieku!

Programma paredzēta potenciālajiem jaunajiem sabiedrisko attiecību/integrēto komunikāciju struktūrvienību vadītājiem, esošajiem to vadītājiem, speciālistiem sabiedrisko attiecību sfērā. Tajā tiek aplūkotas organizācijas kopējās komunikācijas kontekstā kā integrēts un kreatīvs process, kurš sekmē efektīvu organizācijas mērķu sasniegšanu.

Studiju programma piedāvā apgūt padziļinātas zināšanas sabiedriskajās attiecībās, nodrošinot nepieciešamās iemaņas komunikācijas un sabiedrisko attiecību vadības jomā, vienlaicīgi dodot nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai sekmīgi vadītu sabiedrisko attiecību/integrēto komunikāciju struktūrvienību.

Iegūstamais grāds: profesionālais maģistra grāds sabiedriskajās attiecībās (studiju virziena akreditācijas lapa)
Profesionālā kvalifikācij: sabiedrisko attiecību struktūrvienības vadītājs
Studiju valoda: latviešu vai krievu un angļu
Studiju forma: pilna laika vakara nodaļa; tālmācība
Starptautiskās iespējas: viena semestra studijas ERASMUS apmaiņas programmas ietvaros

riseba Glorija

 

 

Programmas direktore:
Glorija Sarkane
Tālr.:+371 67626600
glorija.sarkane@riseba.lv

Programmas priekšrocības

  • mācības RISEBA Jūs nodrošinās ar praktisku pieredzi un iespēju mācīties no nozares profesionāļiem
  • programmā ietverto priekšmetu kopums sagatavos studējošos jaunrades darbam izvēlētajā jomā
  • RISEBA mācību procesā tiek izmantotas gadījumu studijas, problēmu risināšana un analītiski pētniecisks darbs. Mūsu mērķis ir veidot studējošos prasmi saskatīt problēmas, kas attiecas uz viņu profesiju un izstrādāt, un īstenot saskarsmes programmas to atrisināšanai
  • studējošiem būs jāizstrādā reāli projekti
  • individuālā pieeja katram studentam
  • elastīgs studiju grafiks un elastīgs maksāšanas grafiks
  • plašs atlaižu klāsts

Programmas saturs

Inovācijas komunikācijā sociālajos medijos
Korporatīvā komunikācija un sabiedriskās attiecības
Korporatīvās reputācijas vadība
Komunikācijas metodes sabiedriskajās attiecībās
Mūsdienu žurnālistikas un sabiedrisko attiecību mijiedarbība
Ekonomiskie procesi tautsaimniecībā
Organizāciju vadīšana
Politika un politiskā komunikācija
Sabiedrisko attiecību pētniecības metodes
Sabiedrisko attiecību stratēģijas valsts, privātajā un sabiedriskajā sektorā
Starpkultūru komunikācija un globālais mārketings    
Valsts, privātā un sabiedriskā sektora partnerības principi
Stratēģiskā vadība
Publisko attiecību attīstības tendences komunikācijas zinātnē
Vadības psiholoģija
Statistiskās metodes sabiedriskajās attiecībās
Komunikācijas vadīšana un sabiedriskās attiecības Eiropā
Valodas prakse masu komunikācijā
Privātā atbalsta veidi un tā piesaistes metodes (sponsorēšana, mecenātisms, ziedojumi utt.)
Maģistra darbs

RISEBA ir tiesīga veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%.

Studiju programmas raksturojums par 2014./2015. studiju gadu

Studiju programmas raksturojums par 2013./2014. studiju gadu

Studiju programmas pašnovērtējuma ziņojums par 2012./2013. studiju gadu

Studiju formas, ilgums un maksa par programmu

Iepriekšējā izglītība Studiju veids, forma KP Ilgums Valoda Maksa 2016./2017.g.
profesionālā profilējošā augstākā izglītība komunikācijā pilna laika vakara 60 1.5 gadi latviešu vai krievu
1880 EUR gadā
akadēmiskā profilējošā augstākā izglītība vai neprofilējošā izglītība (bakalaura grāds iegūts citā zinātņu nozarē) pilna laika vakara 80 2 gadi latviešu vai krievu
1650 EUR gadā

Reģistrējoties augstākā līmeņa studiju programmām, personām, kurām bakalaura grāds iegūts citās zinātņu nozarēs (ne sociālajās vai citās radniecīgās zinātnēs), pirmā studiju gada laikā jāapgūst izlīdzinošais studiju kursu modulis (ievadmodulis) 10 KP apjomā. 

Studijas pilna laika vakara nodaļā notiek katru pirmdienu, otrdienu, trešdienu un katru otro vai trešo ceturtdienas vakaru no plkst. 18.00 - 21.10.

Aicinām iepazīties arī ar informāciju par iesniedzamajiem dokumentiem, pieteikšanās kārtību un konsultācijām sadaļā Uzņemšana, kā arī uzzināt vairāk par studiju maksas atlaidēmun kredītiem.