facebook

RISEBA on Twitter

linkedin

RISEBA on vimeo

gplus

RISEBA on youtube

RISEBA on youtube

RISEBA on Instagram

Neprofilējoša
RISEBA Jauniešu akadēmija
Esi students vienu dienu
Profesionālā vidusskola VICTORIA
Atvērto durvju dienas
Administratīvie un sekretāra pakalpojumi
Banku zinības un finanses
Interjera dizains
Loģistikas darbinieks
Multimediju dizains
TV un video operators
Viesnīcu pakalpojumi
Uzņemšanas noteikumi
Kontakti
Bakalaura studiju programmas
Arhitektūra
Pasniedzēji
Virtuālā tūre Arhitektūras un mediju centrā H2O 6
Audiovizuālā mediju māksla
Pasniedzēji
Studentu video darbi
Virtuālā tūre Arhitektūras un mediju centrā H2O 6
Studentu atsauksmes
Biznesa psiholoģija
Pasniedzēji
Studentu atsauksmes
Eiropas biznesa studijas
Pasniedzēji
Studentu atsauksmes
Studentu video
LCCI
Dubultgrāds
Biznesa vadība digitālā vidē
Pasniedzēji
Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžments
Pasniedzēji
Studentu atsauksmes
Absolventu atsauksmes
Darba devēju atsauksmes
Sudentu darbi
Studentu video darbi
Uzņēmējdarbības vadība
Loģistika
Biznesa vadība
Finanšu vadība
Mārketinga vadība
Pasniedzēji
Atsauksmes
Maģistra studiju programmas
Arhitektūra
Audiovizuālā mediju māksla
Pasniedzēji
Virtuālā tūre Arhitektūras un mediju centrā H2O 6
Specializācija “MULTIMEDIĀLĀ SKATUVES MĀKSLA” (JAUNUMS)
Biznesa stratēģiskā vadība (JAUNUMS)
Pasniedzēji
Personāla vadība
Studentu un absolventu atsauksmes
Pasniedzēji
Projekta vadība
Pasniedzēji
RISEBA MBA
Pasniedzēji
Sabiedrisko attiecību vadība
Pasniedzēji
Starptautiskais bizness
Pasniedzēji
Studentu atsauksmes
Starptautiskās finanses
Pasniedzēji
Atsauksmes
Uzņēmējdarbības vadība
Pasniedzēji
Atsauksmes
Neprofilējoša
Profilējoša
Veselības vadība (JAUNUMS - Latviešu valodā)
Atsauksmes
Vadības psiholoģija un supervīzija (JAUNUMS)
Pasniedzēji
Doktora studiju programma
Jaunumi
ESF projekti
Tālmācība
Programmu akreditācijas
Atlaides studijām
Studiju kredīti
Studenta karte
Studijas ārzemēs
Uzņemšana

      18     99

RISEBA on Facebook

Neprofilējoša

Uzņēmējdarbības vadība
pretendentiem ar neprofilējošo izglītību

Katram mehānismam nepieciešama centrālā ass. Iegūsti maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā, un viss, kam velti savu enerģiju, veiksmīgi strādās, attīstīsies un nesīs peļņu.

Studiju programma paredzēta tiem, kuri ir ieguvuši augstāko neprofilējošo izglītību.

Programma sniedz studējošiem padziļinātas zināšanas, prasmes un iemaņas uzņēmējdarbības, tautsaimniecības un vadības jautājumos, nodrošina teorētisko atziņu praktisko pielietojumu, sagatavo izglītotus un kvalificētus speciālistus radošai uzņēmējdarbībai Latvijā un ārvalstīs.

Iegūstamais grāds: profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā (studiju virziena akreditācijas lapa)
Studiju valoda: latviešu vai krievu
Studiju formas: pilna laika vakara nodaļa; tālmācība
Starptautiskās iespējas: viena semestra studijas ERASMUS apmaiņas programmas ietvaros
Inese

 

 

Programmas direktore:
Inese Slūka
Tālr: +371 67807958
Mob. tālr: +371 25773358
inese.sluka@riseba.lv

Programmas priekšrocības

  • studijas programmā nodrošina ar praktisku pieredzi un iespēju mācīties no nozares profesionāļiem;
  • programmas ietvaros studējošiem jāveido reāli projekti, kas paaugstina absolventu priekšrocības darba tirgū;
  • RISEBA mācību procesā tiek izmantota situāciju analīze, problēmu risināšana un analītiski pētniecisks darbs;
  • studijas notiek dažādās formās – kā nelielās mācību grupās, tā interaktīvās lekcijās. Studiju process balstās gan uz grupu darbu, gan uz diskusijām un pieredzes apmaiņu;
  • individuālā pieeja katram studentam;
  • elastīgs studiju un apmaksas grafiks;
  • plašs atlaižu klāsts.

Programmas saturs

Studiju gada plāns maģistrantiem ar neprofilējošo pamatizglītību pilna laika vakara grupai.

Ievadmodulis:
Uzņēmums un vide
(Vispārējās zināšanas, kas nepieciešamas biznesa vadībā):
Vadībzinību un marketinga pamati
Ekonomikas teorētiskie aspekti
Grāmatvedība un finanses
Skaitliskās metodes biznesā
Stratēģisko vadībzinību pamati (Projekts)

Starptautiskā ekonomika
Vadīšanas psiholoģija un līderība
Korporatīvā sociālā atbildība
Skaitliskās metodes biznesā
Komerctiesības
Finanšu pārvaldība
Finanšu tirgi
Biznesa stratēģija un konkurētspēja
Starptautiskā marketinga vadīšana
IT sistēmu pārvaldība
Ražošanas un pakalpojumu procesu vadīšana
Starptautiskā personāla vadība
Biznesa un marketinga procesu vadība e-vidē
Inovācija un intelektuālā īpašuma aizsardzība
Loģistika/piegādes ķēdes vadīšana
Projekta vadīšana
Pētnieciskā darba metodoloģija
Profesionālā prakse/projekts
Maģistra darbs

*RISEBA ir tiesīga veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%.

Studiju programmas raksturojums par 2014./2015. studiju gadu

Studiju programmas raksturojums par 2013./2014. studiju gadu

Studiju programmas pašnovērtējuma ziņojums par 2012./2013. studiju gadu

Studiju formas, ilgums un maksa par programmu

Iepriekšējā izglītība Studiju veids, forma KP Ilgums Valoda Maksa 2015./2016.g.
neprofilējošā augstākā izglītība

pilna laika vakara
(P.,O.,T. un katru otro vai trešo C. vakari)

70 2 gadi krievu 2050 EUR gadā
neprofilējošā augstākā izglītība tālmācība 70 2.5 gadi latviešu vai krievu   1550 EUR gadā

Aicinām iepazīties arī ar informāciju par iesniedzamajiem dokumentiem, pieteikšanās kārtību un konsultācijām sadaļā Uzņemšana, kā arī uzzināt vairāk par studiju maksas atlaidēm un kredītiem.