Fakultātes

Biznesa un ekonomikas fakultāte
Lūcija Rutka, Dr.psych., profesore, fakultātes dekāna p.i. +371 26525879 403 [email protected]
Polina Oganesjana, fakultātes administratore +371 25704982 402 [email protected]
Ekonomikas un finanšu katedra
Vārds, amats Tālrunis Kabinets E-pasts
Brence Ieva, Dr.sc.administr., asoc.profesore, katedras vadītāja

+371 26363506

404 [email protected]
Ait Si Mhamed Ali, PhD, docents +371 67500261 405 [email protected]
Burke John Joseph, PhD, docents +371 67500261 405 [email protected]
Brēķis Edgars , Dr.oec., asoc. profesors +371 67500261 404 [email protected]
Fedotovs Aleksandrs, Dr.oec., profesors +371 67500261 405 [email protected]
Godmanis Ivars, Dr.phys., docents +371 67500261 405 [email protected]
Ivanova Tatjana, Dr.oec., docente +371 67500261 404 [email protected]
Kaže Valters, Dr.oec., asoc.profesors +371 67500261 405 [email protected]
Konovalova Natālija, Dr.oec., asoc. profesore +371 67500261 404 [email protected]
Limanskis Andrejs, Dr.oec., asoc. profesors +371 67500261 405 [email protected]
Mašošins Jurijs, Dr.jur., docents +371 67500261 405 [email protected]
Nikolajevs Andrejs, Dr.oec., docents, Daugavpils fil.     [email protected]
Pančenko Ērika, Dr.sc.ing, docente +371 67500261 404 [email protected]
Ponomarjovs Andrejs, Dr.oec., docents +371 67500261 405 [email protected]
Prohorovs Anatolijs, Dr.sc.administr., asoc. profesors +371 67500261 405 [email protected]
Pēce Rasa, Mg.oec., lektore +371 67500261 405 [email protected]
Skrūzkalne Iluta, Dr.oec., docente +371 67500261 405 [email protected]
Spiridonovs Jurijs, Dr.oec., docents +371 67500261 405 [email protected]
Biznesa katedra
Lūcija Rutka, Dr.psych., profesore, katedras vadītāja +371 26318005 403 [email protected]
Bahmane Ludmila, Dr.oec., docente +371 29420396 402 [email protected]
Blumberga Solveiga, Dr. psych., docente +371 26461229 402 [email protected]
Bolēvics Valters, Dr.oec., docents +371 20206986 402 [email protected]
Žakemo Jūlija, MBA, Mg.psych., lektore +371 22033933 402 [email protected]
Burakovs Georgijs, Dr.sc.ing., docents +371 26546269 402 [email protected]
Čirjevskis Andrejs, Dr.oec, profesors +371 29558375 402 [email protected]
Dobson Robert John, Ph.D, docents +371 26 318 005 402 -
Graurs Igors, Dr.phil., docents +371 29555577 310 [email protected]
Gudele Ina, Mg.sc.ing., lektore +371 67500261 405 [email protected]
Hofmane Anete, Mg.psych. +371 25618687 305 [email protected]
Kalviņa Agita, Mg.philol. +371 29255772 210 [email protected]
Kozlinskis Vulfs, Dr.habil.oec. +371 67807234 307 [email protected]
Kreituss Ilmārs, Dr.chem., asoc. profesors +371 67500253 213 [email protected]
Kristovska Ineta, Dr.oec., Dr.philol., asoc.profesore   402 [email protected]
Kurovs Boriss, Dr.oec., docents +371 67500250 215 [email protected]
Kurovs Jevgēnijs, Dr.oec., docents +371 26478976 210 [email protected]
Lapiņa Gundega, Dr. paed., asoc.profesore +371 25619453 402 [email protected]
Ludviga Iveta, Dr.sc.administr., profesore +371 29244831 210 [email protected]
Naidenko Poļina, Mg.oec., lektore +371 67500262 314 [email protected]
Pētersons Leonīds, Dr.sc.ing., viesdocents +371 29418849 402 [email protected]
Petrovs Anatolijs, Dr.oec., docents +371 67626720 402 [email protected]
Rika Nadežda, Mg.oec., lektore +371 67807962 208 [email protected]
Senņikova Irina, Dr.oec., profesore +371 67500251 215 [email protected]
Inese Slūka, Mg.sc.oec., lektore +371 25773358 210 [email protected]
Selivanova-Fjodorova Natalja, Mg.oec., lektore   Daugavpils fil. [email protected]
Skvorcovs Aleksandrs, Mg.soc. +371 25620748 305 [email protected]
Vasiļjeva Tatjana, Dr.oec., profesore +371 67807234 307 [email protected]
Veide Mārtiņš, Dr.psych., docents +371 26597531 402 [email protected]
Velinov Emil, PhD, docents +371 67893989 402 [email protected]
Vīra Raina, Dr.paed., asoc. viesprofesore +371 29495550 402 [email protected]
Zakriževska-Belogrudova Maija, Dr.psych., asoc. profesore +371 29438435 402 [email protected]
Zilgalve Gaļina, Mg.hrm. +371 25620577 210 [email protected]
Informācijas tehnoloģiju un matemātikas katedra
Tatjana Titareva, Mg.sc.oec, katedras vadītāja +371 26626187 305 [email protected]
Sigita Misiņa, Dr., lektore +371 67807958 305 [email protected]
Krēmers Leonids, Mg.sc.comp., viesdocents +371 67500263 304 [email protected]
Treiguts Egmonts, Mg.phys., lektors +371 67500263 304 [email protected]
Reklāmas un sabiedrisko attiecību katedra
Glorija Sarkane, Mg.oec., Mg.sc.soc., Mg.Chem., lektore, katedras vadītāja +371 25619669 212 [email protected]
Bartele Tatjana, Dr.hist.,vadošā pētniece +371 67626600 212 [email protected]
Eglītis Artis, Mg.,sc.soc., lektors +371 67626600 212 [email protected]
Matule Guna, Dr.sc.soc., lektore +371 67626600 212 [email protected]
Pabriks Artis, Ph.D, docents +371 67626600 212 [email protected]
Semenova Lidia, Mg.sc.soc., lektore +371 67626600 212 [email protected]
Mediju un komunikācijas fakultāte
Audiovizuālās mediju mākslas katedra
Vārds, amats Tālrunis Kabinets E-pasts
Holšteins Jānis, Mg.art., Mg.oec., docents, katedras vadītājs +371 25618534 211u [email protected]
Ceplītis Aigars, MFA, docents +371 25620270 211u [email protected]
Rēdlihs Jānis, lektors +371 26433734 211u [email protected]
Uzulniece Anita, Dr.art., docente   211u [email protected]
Pavlovskis Valdis, Mg.art., lektors   211u [email protected]
Arhitektūras un dizaina fakultāte
Arhitektūras un dizaina katedra
Dripe Jānis, Dr.h.c.arch., lektors, katedras vadītājs +371 28625222 301u [email protected]
Lejnieks Jānis, Dr.arch., vadošais pētnieks   301u [email protected]
Suhanova Dina, Dipl.arch., Mg.art., lektore   301u [email protected]
Jaunzems Didzis, lektors   301u [email protected]
Paklone Ilze, Dr.arch., docente   301u [email protected]
Valodu katedra
Romanova Inguna, Mg.paed., lektore, katedras vadītāja +371 25617663 318 [email protected]
Lozbiņeva Jeļena, Mg.oec., lektore +371 67600687 318 [email protected]
Maļeško Jeļena, Mg.paed., docente +371 67600687 318 [email protected]
Sidorčuka Irina, Mg.paed., docente +371 67600687 318 [email protected]
Streļčonoka Anžella, Mg.philol., viesdocente +371 67600687 318 [email protected]

Sadarbības partneri

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png