Vakances

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola „RISEBA”
(SIA “Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola „RISEBA””, Vienotais reģ.nr. 40003090010)
izsludina konkursu uz sekojošiem amatiem:

uz ASOCIĒTĀ PROFESORA amata vietu šādā zinātņu nozarē un apakšnozarē:
Psiholoģija; Sociālā psiholoģija - 1 vieta

uz DOCENTA amata vietām šādās zinātņu nozarēs un apakšnozarēs:
Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra; Arhitektūras teorija un vēsture - 1 vieta
Būvniecības un transporta inženierzinātnes; Citas būvniecības un transporta inženierzinātnes apakšnozares - 1 vieta
Ekonomika un uzņēmējdarbība; Izglītības vadība - 1 vieta

uz LEKTORA amata vietu šādā zinātņu nozarē un apakšnozarē:
Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra; Teātra un kino vēsture un teorija - 1 vieta

uz VADOŠĀ PĒTNIEKA amata vietu šādā zinātņu nozarē un apakšnozarē:
Ekonomika un uzņēmējdarbība; Izglītības vadība - 1 vieta

Prasības kandidātiem:

- asociētajam profesoram, docentam, vadošajam pētniekam - attiecīgās zinātnes nozares doktora grāds;
- lektoram - attiecīgās nozares maģistra grāds vai persona ar augstāko izglītību un profesionālo pieredzi;
- piedāvātajam amatam atbilstoša zinātniskā un akadēmiskā darba pieredze;
- datorprasme (Word, Excel, Power Point u.c.);
- prasme darboties e-studiju interneta vidē;
- teicamas svešvalodu, īpaši angļu valodas, zināšanas, prasme pielietot tās studiju un metodiskajā darbā.

Ar akadēmiskā amata prasībām, t.sk. formām, pretendenti var iepazīties šeit:

Norādītos dokumentus līdz 28.10.2018. sūtīt uz e-pastu: [email protected] vai iesūtīt pa pastu Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolai „RISEBA”, Meža ielā 3, Rīga, LV-1048 (ar norādi „Personāla nodaļa – konkursam”). Kontakttālrunis: 25619757.

Ir izsludināts konkurss uz viesdocētāju vietām Informācijas tehnoloģiju un matemātikas katedrā (vairākas blakus darba vakances uz nepilnu slodzi) sekojošos studiju kursos:

  1. Biroja lietišķā programmatūra (studiju formas: dienas, vakara un tālmācība; studiju valoda: latviešu un krievu);
  2. Biznesa datu apstrādes tehnoloģijas (studiju formas: dienas, vakara un tālmācība; studiju valoda: latviešu un krievu);
  3. Biznesa procesu modelēšana (studiju formas: dienas, vakara un tālmācība; studiju valoda: latviešu un krievu);
  4. Kvantitatīvās metodes uzņēmējdarbībā (studiju forma: tālmācība; studiju valoda: latviešu un krievu; latviešu un krievu valodā);
  5. Tīklu datu bāzes, t.sk. kursa darbu un prakšu vadīšana tīklu datu bāzēs (studiju forma: tālmācība, studiju valoda: latviešu un krievu).

Darba pienākumi:

- Kvalitatīvi sagatavot kursa saturu un dokumentāciju.

- Profesionāli novadīt lekciju kursus klātienes un tālmācības studentiem.

- Sniegt konsultācijas studentiem ārpus lekcijām.

- Sadarboties ar programmu direktoriem par kursa saturu un nepieciešamo dokumentāciju.

- Savlaicīgi pabeigt un noslēgt studiju kursus e-studiju vidē Moodle.

Prasības kandidātiem:

- augstākā izglītība (maģistra vai doktora grāds);

- valsts valodas zināšanas augstākajā pakāpē, ļoti labas krievu un labas angļu valodas zināšanas;

- labas datora lietošanas prasmes (MsOffice, Internets, Moodle, utt.);

- pieredze studiju kursu izstrādē un docēšanā;

- pamatzināšanas un izpratne par tālmācības procesiem;

- pieredze darbā ar mācību-metodisko materiālu izstrādi;

- lietišķās saskarsmes kultūra un ētikas ievērošana;

- ļoti labas komunikāciju, sadarbības prasmes un augsta atbildības sajūta.

Piedāvājam:

- interesantu, radošu un aktīvu darbu multikulturālajā vidē vienā no lielākajām Latvijas privātajām augstskolām;

- pozitīvu un dinamisku darba vidi;

- iespējas profesionāli pilnveidoties;

- izaugsmes iespējas.

Studiju kursu sagatavošana laika posmā no 2018. gada novembra līdz 2019. gada janvārim, un docēšana - sākot ar 2019. gada februāri līdz jūnijam.

Amata vietas pretendentiem lūdzam līdz 2018. gada 28. oktobrim (ieskaitot) sūtīt motivācijas vēstuli un darba gājuma aprakstu (Curriculum Vitae) Europass formātā uz e-pastu [email protected], tālrunis informācijai 29619757. Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kas tiks aicināti uz darba interviju.

Administratīvās pozīcijas

Augstskola (SIA „Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola „RISEBA””, Vienotais reģ.nr. 40003090010) izsludina konkursu uz administratīvā amata vietu – Mūžizglītības centra mācību programmu administrators. Darba uzsākšana 2018. gada novembrī.

uz administratīvā amata vietu – Mūžizglītības centra vecākais mācību programmu administrators. Darba uzsākšana 2018. gada novembrī.

Augstskola ( „Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola „RISEBA””, Vienotais reģ.nr. 40003090010) izsludina konkursu uz administratīvā amata vietu – Tālmācības studiju nodaļas administrators. Darba uzsākšana 2018.gada novembrī.

Amata vietas pretendentiem lūdzam līdz 2018. gada 28. oktobrim (ieskaitot) sūtīt motivācijas vēstuli un darba gājuma aprakstu (Curriculum Vitae) Europass formātā uz e-pastu [email protected], tālrunis informācijai 25619757. Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kas tiks aicināti uz darba interviju.

 

 

 

 

 

Sadarbības partneri

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png