Vakances

Augstskola (SIA „RISEBA University”, Vienotais reģ.nr. 40003090010) izsludina konkursu uz administratīvā amata vietu – ERASMUS un dubultrgrādu mobilitātes koordinators. Darba uzsākšana 2018. gada martā. Vairāk informācijas sekojot saitei.

Augstskola (SIA „RISEBA University”, Vienotais reģ.nr. 40003090010) izsludina konkursu uz administratīvā amata vietu – Bakalaura studiju programmas „Biznesa vadība digitālā vidē” direktors. Vairāk informācijas sekojot saitei.

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola „RISEBA”
(SIA “Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola „RISEBA””,
Vienotais reģ.nr.40003090010)
izsludina konkursu uz akadēmiskā personāla vietu:

uz DOCENTA amata vietu šādā zinātņu nozarē un apakšnozarē:
Ekonomika, Tirgzinība- 1 vieta

Prasības kandidātiem:

- attiecīgās zinātnes nozares doktora grāds; 
- piedāvātajam amatam atbilstoša zinātniskā un akadēmiskā darba pieredze;
- datorprasme (Word, Excel, Power Point u.c.);
- prasme darboties e-studiju interneta vidē;
- teicamas svešvalodu, īpaši angļu valodas, zināšanas, prasme pielietot tās studiju un metodiskajā darbā.

uz LEKTORA amata vietu šādā zinātņu nozarē un apakšnozarē:
Valodniecība; Romāņu valodniecība- 1 vieta

Prasības kandidātiem:

- attiecīgās zinātnes nozares maģistra grāds; 
- piedāvātajam amatam atbilstoša zinātniskā un akadēmiskā darba pieredze;
- datorprasme (Word, Excel, Power Point u.c.);
- prasme darboties e-studiju interneta vidē;
- teicamas svešvalodu, īpaši angļu valodas, zināšanas, prasme pielietot tās studiju un metodiskajā darbā.

Ar akadēmiskā amata prasībām, t.sk. formām, pretendenti var iepazīties šeit:

Norādītos dokumentus līdz 07.04.2018. sūtīt uz e-pastu: [email protected] vai iesūtīt pa pastu Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolai „RISEBA”, Meža ielā 3, Rīga, LV-1048 (ar norādi „Personāla nodaļa – konkursam”). Kontakttālrunis: 67807959.
 

 

 

 

 

Akreditācijas

EPAS
IQA
IZM.png