Pieteikšanās studijām augstskolā RISEBA

No 2017.gada 1.aprīļa ir sākusies dokumentu pieņemšana bakalaura un maģistra studiju programmās 2017./2018.studiju gadam.

Uzņemšana bakalaura studiju programmās:

2017. gada absolventi, kuri vēlas pretendēt uz RISEBA piedāvātajām budžeta vietām, aicināti pieteikties studijām Vienotajā uzņemšanas pamatstudiju programmā (VUPP) elektroniski.
VUPP sistēma tiks atvērta 2017.gada 26.jūnijā, no 4. līdz 11.jūlijam reflektantiem būs iespēja ierasties augstskolas uzņemšanas punktos, lai apstiprinātu pieteikumu. Lasīt vairāk.

Uz brīvajām studiju vietām, pēc 14. jūlija var pieteikties gan klātienē – RISEBA Informācijas centrā, Meža ielā 3, Rīgā, gan aizpildot elektronisko pieteikuma formu.

Reflektanti, kuri vidējo izglītību ieguvuši Latvijā līdz 2016. gadam vai ārvalstīs un nepretendē uz studijām RISEBA finansētās budžeta vietās atbilstoši VUPP aprēķinātajam konkursam, pieteikuma dokumentus studijām var iesniegt no 1.aprīļa līdz 19.augustam (ārvalstu reflektantiem -  30. jūnijam) gan klātienē – RISEBA Informācijas centrā, Meža ielā 3, Rīgā, gan aizpildot elektronisko pieteikuma formu.

Uzņemšana bakalaura studiju programmās
Laikā no 1. aprīļa līdz 19.augustam ir iespējams pieteikties studijām šādās bakalaura studiju programmās:

Studiju programma "Arhitektūra" (studijas angļu valodā)**
Studiju programma "Audiovizuālā mediju māksla"
Studiju programma "Biznesa psiholoģija" (studijas latviešu vai krievu valodā, iespējamas studijas arī tālmācības formā)
Studiju programma "Biznesa vadība digitālā vidē" (studijas latviešu vai krievu valodā, iespējamas studijas arī tālmācības formā)
Studiju programma "Eiropas biznesa studijas" (studijas angļu valodā)
Studiju programma "Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžments" (studijas latviešu vai krievu valodā)
Studiju programma "Uzņēmējdarbības vadība" (studijas latviešu vai krievu valodā, iespējamas studijas arī tālmācības formā)

Uzņemšana maģistra studiju programmās

Laikā no 1. aprīļa līdz 19.augustam ir iespējams pieteikties studijām šādās studiju programmās:

Studiju programma "Arhitektūra" (studijas angļu valodā)*
Studiju programma „Audiovizulā mediju māksla"( studijas angļu valodā)*
Studiju programma „Biznesa stratēģiskā vadība” (studijas latviešu valodā)
Studiju programma „Personāla vadība” (studijas latviešu valodā)
Studiju programma „Projektu vadība” (studijas latviešu valodā)
Studiju programma „Sabiedrisko attiecību vadība"( studijas latviešu un krievu valodā)
Studiju programma „Starptautiskais bizness” (studijas angļu valodā)*
Studiju programma „Starptautiskās finanses” (studijas latviešu un angļu valodā)*
Studiju programma „RISEBA MBA” (studijas angļu valodā)*
Studiju programma "Uzņēmējdarbības vadība" (studijas latviešu vai krievu valodā, iespējamas studijas arī tālmācības formā)
Studiju programma „Vadības psiholoģija un supervīzija” (studijas latviešu valodā)
Studiju programma "Veselības vadība" (studijas angļu vai latviešu valodā)

Pieteikties studijām iespējams klātienē – RISEBA Informācijas centrā, Meža ielā 3, Rīgā, vai aizpildot elektronisko pieteikuma formu.

Iesniedzamie dokumenti:
•    iepriekšējās izglītības apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu),
•    4 fotogrāfijas (3x4),
•    pases kopija (uzrādot oriģinālu) vai ID karte
•    Curriculum Vitae (CV tikai maģistra studiju reflektantiem)
•    reģistrācijas maksa 30 EUR (kvīts vai izdruka no internetbankas). Rekvizīti.

Plašāku informāciju par studiju valodu, formu un pieteikšanās kārtību varat iegūt RISEBA Informācijas centrā, rakstot vai zvanot studiju programmu direktoriem.

Adrese: Meža iela 3, Rīga, LV-1048
Tālrunis: + 371 67 500 265
E-pasts: riseba@riseba.lv

vasaras uzņemšana RISEBA

Akreditācijas

EPAS
IQA
IZM.png