PRME CEE turpina atbildīgas menedžmenta un korporatīvās ētikas vērtību iedzīvināšanu biznesa studiju programmās

2016. gadā RISEBA Mediju un arhitektūras centrā H2O6  tika nodibināta PRME CEE Chapter (Centrālās un Austrumu Eiropas atbildīgas pārvaldības izglītības iniciatīva). Tās mērķis ir nodrošināt izglītību, kura veido izpratni par atbildīgu menedžmentu, uzņēmējdarbību un biznesa ētiku. PRME darbības principi un vadmotīvi ir ietverti starptautiskās Global Compact iniciatīvas ietvaros un atspoguļoti Ilgtspējas indeksā.  PRME ir pirmā sadarbības iniciatīva starp Apvienotajām Nācijām un organizācijām, kuras pārstāv atbildīgas pārvaldības izglītību (akadēmiskās institūcijas, biznesa skolas un augstskolas). 2007.gadā Apvienoto Nāciju ģenerālsekretārs Bans Ki Mūns oficiāli atklāja šo iniciatīvu - PRME kopumā pasaulē apvieno vairāk nekā 500 izglītības organizācijas 80 valstīs.

Biznesa ētika un korporatīvā atbildība spēlē aizvien lielāku lomu vadības un uzņēmējdarbības studiju programmās, līdz ar to nākošā PRME CEE sanāksme, kura notiks 30. un 31. augustā Prāgas Ekonomikas Universitātē, sevī ietvers tās dalībnieku apmācību semināru, darbnīcu, lekciju vadīšanā par šiem problēmjautājumiem. Apmācību mērķis ir palīdzēt pasniedzējiem, politiķiem, izglītības darbiniekiem un apmācību vadītājiem iegūt jaunu, svaigu skatījumu uz ētikas lomu uzņēmējdarbībā un sabiedrībā kopumā.

PRME CEE iniciatīva joprojām paplašinās un meklē jaunus dalībniekus. Pievienošanās procesu ir iespējams uzsākt aizpildot reģistrācijas formu www.riseba.lv lapā.

Reģistrēties Vairāk par PRME Konferences programma
 

PRME CEE

Akreditācijas

EPAS
IQA
IZM.png