Programmu direktori

Programmu direktoru konsultāciju laiki 

64_Inese_Slūka.jpg

Inese Slūka
Maģistra studiju programma „Projektu vadība”
Maģistra studiju programma "Uzņēmējdarbības vadība"

Tālr. +371 67807958
Mob.tālr. +371 25773358
inese.sluka@riseba.lv

Jana_Roze.jpg

Jana Roze
Bakalaura studiju programma "Biznesa psiholoģija"

Tālr.+371 67807958
Mob.tālr. +371 26095423
jana.roze@riseba.lv

Glorija_Sarkane - Copy_0.jpg

Glorija Sarkane
Bakalaura studiju programma „Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžments”
Maģistra studiju programma „Sabiedrisko attiecību vadība”

Tālr.+371 67626600
Mob.tālr. +371 25619669
glorija.sarkane@riseba.lv
iveta_ludviga.jpg

Iveta Ludviga

Maģistra studiju programma „Personāla vadība”
Maģistra studiju programma „Vadības psiholoģija un supervīzija”
Maģistra studiju programma „Veselības vadība”
Maģistra studiju programma „Biznesa stratēģiskā vadība”
Maģistra studiju programma "Starptautiskais bizness"
Maģistra studiju programma "RISEBA MBA”

Tālr.+371 67600687
Mob.tālr. +371 29244831
iveta.ludviga@riseba.lv
Janis_holsteins.jpg

Jānis Holšteins
Bakalaura studiju programma „Audiovizuālā mediju māksla”
Maģistra studiju programma „Audiovizuālā mediju māksla”

Tālr.+371 67626600
Mob.tālr. +371 25618534
janis.holsteins@riseba.lv
Ina_Gudele.jpg

Ina Gudele
Bakalaura studiju programma „Biznesa vadība digitālā vidē”
 

Mob. tālr. +371 27842437
ina.gudele@riseba.lv

nadezhda_rika.jpg

Nadezda Rika
Bakalaura studiju programma "Uzņēmējdarbības vadība"


Mob.phone: +371 26860771
E-mail: nadezda.rika@riseba.lv

Janis_Dripe.jpg

Jānis Dripe
Bakalaura studiju programma "Arhitektūra"
Maģistra studiju programma "Arhitektūra"

Mob. tālr. +371 28625222
janis.dripe@riseba.lv

Ieva_Brence_0.jpg

Ieva Brence
Bakalaura studiju programma „Eiropas biznesa studijas”
Maģistra studiju programma "Starptautiskās finanses”

Tālr: +371 67500261
Mob. tālr. +371 25618092
ieva.brence@riseba.lv

Vulfs Кozlinskis

Vulfs Кozlinskis
Doktora studiju programma "Biznesa vadība"

Tālr..: +371 67807963
vulfs.kozlinksis@riseba.lv

Programmu zinātniskie vadītāji
Agita Kalviņa

Agita Kalviņa
Maģistra studiju programma „Personāla vadība” zinātniskā vadītāja

Tālr. +371 67600688
Mob. tālr. +371 29255772
agita.kalvina@riseba.lv
Maija_Zakrizevska.jpg

Maija Zakriževska
Studiju programmas "Vadības psiholoģija un supervīzija" zinātniskā vadītāja 

Mob. tālr.: +371 29438435
maija.zakrizevska@riseba.lv

Programmu radošie vadītāji

 

RISEBA45.jpg

Aigars Ceplītis
Studiju programmas “Audiovizuālā mediju māksla” radošais direktors

Tālr. +371 25620270
aigars.ceplitis@riseba.lv 
Simona_Orinska_0.jpg

Simona Orinska 
Maģistra studiju programmas "Audiovizuālā mediju māksla" specializācijas "Multimediālā skatuves māksla" radošā direktore

Tālr. +371 29394500
simona.orinska@riseba.lv

 

Akreditācijas

EPAS
IQA
IZM.png