RISEBA Ilgtspējas indeksā 2016 iegūst sudraba kategoriju

Š.g. 1.jūnijā notika Ilgtspējas indeksa 2016 apbalvošanas ceremonija, un augstskola RISEBA saņēma apbalvojumu kā sudraba kategorijas uzņēmums, kuram ir izpratne par atbildīgu, tālredzīgu uzņēmējdarbību un tās nozīmīgo lomu biznesa vides attīstībā.

Sudraba kategorija norāda, ka RISEBA mērķtiecīgi darbojas, lai īstenotu efektīvu ietekmes auditoriju iesaisti un ieviestu procesus, ar kuriem identificēt un vadīt riskus un iespējas. Tāpat RISEBA apkopo datus, kas uzrāda snieguma uzlabojumus galvenajās jomās pēdējo divu gadu laikā. Arī iepriekšējos divus gadus RISEBA saņēmusi sudraba kategoriju.

Jau septīto gadu Ilgtspējas indekss veicina Latvijas uzņēmumu izaugsmi, ļauj novērtēt organizāciju sniegumu atbilstoši starptautiski atzītiem kritērijiem un dod iespēju saņemt eksperta ieteikumus un komentārus, kas palīdzētu uzņēmumam pilnveidot savu sniegumu nākotnē. Šogad tika apbalvoti 54 drosmīgākie un atbildīgākie Latvijas uzņēmumi, kas novērtēja savu sniegumu attiecībā uz stratēģisko plānošanu, tirgus attiecībām, darba vidi, attieksmi pret vidi un vietējo kopienu. Tika pasniegti apbalvojumi četrās kategorijās – bronza, sudrabs, zelts un platīns – un pasniegtas 9 īpašās specbalvas.

Ilgtspējas indeksa bronzas kategoriju saņēma 7 uzņēmumi, sudraba – 21, zelta – 19, savukārt augstāko novērtējumu  un platīna kategorijai kvalificējās 6 uzņēmumi.

Neliels skaidrojums par Ilgtspējas indeksu:


Uzņēmumi Ilgtspējas indeksā tiek sarindoti alfabēta secībā četrās grupās atbilstoši kopējam indeksa rezultātam. Platīna grupā iekļūst uzņēmumi, kuru ilgtspējas indekss pārsniedz 90%, zelta – no 80 līdz 89,9%, sudraba – no 60 līdz 79,9%, bronzas – no 40 līdz 59,9%. Indeksa dalībnieki, kuri iegūst zemāku vērtējumu par 40%, netiek publicēti, tomēr tie tāpat kā pārējie uzņēmumi saņem ekspertu rekomendācijas savas ilgtspējas uzlabošanai, kas dod iespēju atkārtoti piedalīties nākamajā gadā.

Ilgtspējas indeksa kategoriju iedalījums:
 

Platīna kategorija

Uzņēmumi, kuri savā darbībā ir pilnībā integrējuši korporatīvo atbildību, un tajos noteikti atbildīgie gan valdes, gan izpildītāju līmenī. Šajos uzņēmumos notiek sistemātiska datu vākšana un ietekmes novērtēšana. Tie par savu darbību atskaitās ar augsta līmeņa caurskatāmību un ietekmes auditorijas iesaisti, un to publiskotos datus ir apstiprinājis ārējs auditors.

Zelta kategorija

Uzņēmumi ar zelta statusu demonstrē atklātību un caurskatāmību, visus būtiskākos ilgtspējas aspektus komunicējot publiski. Tie tiecas paplašināt un pielāgot savus riska vadības procesus, iekļaujot tajos būtiskākos korporatīvās atbildības aspektus. Šo uzņēmumu korporatīvās atbildības stratēģija ietver skaidrus un izmērāmus mērķus.

Sudraba kategorija

Sudraba līmeņa uzņēmumi mērķtiecīgi darbojas, lai īstenotu efektīvu ietekmes auditoriju iesaisti un ieviestu procesus, ar kuriem identificēt un vadīt riskus un iespējas. Šīs kompānijas apkopo datus, kas uzrāda snieguma uzlabojumus galvenajās jomās pēdējā gada vai divu laikā.

Bronzas kategorija

Šie uzņēmumi ir spēruši pirmos soļus, lai publiski komunicētu savu praksi būtiskākajos jautājumos par ietekmi uz vidi, sabiedrību, darba vidi un kopējo tirgu, tomēr rezultāti nav viendabīgi augsti visos rādītājos. Šie uzņēmumi ir noteikuši savu vīziju, misiju un vērtības, kā arī publiskojuši savus korporatīvās atbildības principus, kuru īstenošanā iesaistīts viss uzņēmums.

Vairāk informācijas var iegūt dodies uz Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta mājaslapu

 Ilgtspējas indekss 2016
 Ilgtspējas indekss 2016
 Ilgtspējas indekss 2016
 Ilgtspējas indekss 2016
 Ilgtspējas indekss 2016
 Ilgtspējas indekss 2016
 Ilgtspējas indekss 2016

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png