RISEBA NOTIKS ES FONDU FINANSĒTAS APMĀCĪBAS PIEAUGUŠAJIEM

NĀC MĀCĪTIES Smiltenes tehnikumā!

NĀC MĀCĪTIES augstskolā RISEBA!

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA” piedalās projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 

Profesionālās pilnveides izglītības programma

Izglītības programma Iepriekšējā izglītība Pedagogi Mācību ilgums Grupas lielums Norises laiki Kopējā mācību maksa* Līdzmaksā-jums 10%*
Konferenču un semināru organizēšana un apkalpošana

(Programmas apraksts)
Bez ierobežojuma J. Jaņicka, A. Pigēna, G. Martina, T. Titareva 3 mēneši (160 h) 12 - 30 personas

C:

18.00 - 21.00

Sestdiena:

9:00 – 15:50

360,00 EUR 36,00 EUR

 

Profesionālās tālākizglītības programma

Izglītības programma Iegūstamā profesija Iepriekšējā izglītība Pedagogi

Mācību ilgums

Grupas lielums Norises laiki Kopējā mācību maksa Līdzmak-
sājums 10%*
Noliktavas darbinieks

(Programmas apraksts)
Noliktavas darbinieks Pamatizglītība H. Ozoliņš, I. Romanova, I. Ozoliņa, A. Vigovska, A. Skvorcovs, V. Bolēvics, A. Hofmane, R. Pēce, R. Apsalons, J. Mašošins 9 mēneši (480 h) 12 - 27 personas

P, O, T:

18.00 – 21:00

Vai **

Sestdiena: 8.00 - 15.00

540,00 EUR 54,00 EUR

* mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.
** Vairāku grupu gadījumā – iespējamas mācības vienai grupai tikai sestdienās.
 


KAS VAR PIETEIKTIES
Strādājošie: 

  • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam 
  • ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību (t.sk. pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību)

 
Priekšrocības uzņemšanā sociālā riska nodarbinātajiem, ja būs augsts pieteikumu skaits: 

PIEEJAMAIS ATBALSTS

Pieteikšanās no 12.marta līdz 16. aprīlim! 

Iesniedzamie dokumenti: 

  • aizpildīta pieteikuma veidlapa
  • izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu (profesionālās tālākizglītības programmās)
  • izziņa par trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu (ja attiecināms)

Dokumentu iesniegšana: 

  • RISEBA, Meža iela 3, Informācijas centrā, darba dienās no plkst. 09.00 līdz 19.00, sestdienās 10:00 - 14:00.
  • Tālrunis un e-pasts uzziņām: e-pasts: [email protected], T. 25620068
apmācības pieaugušajiem

Akreditācijas

EPAS
IQA
IZM.png