RISEBA saņēmusi VID pateicību par sadarbību un ievērojamām iemaksām valsts budžetā

Jau 25 gadus augstskola RISEBA palīdz stiprināt Latvijas ekonomiku, godīgi maksājot nodokļus, par ko arī šogad saņēmusi atzinību no Valsts Ieņēmumu dienesta.

Š.g. aprīļa beigās VID pateicās visiem godprātīgajiem un atbildīgajiem nodokļu maksātājiem, ar kuriem pagājušajā gadā bijusi sekmīga sadarbība, kuriem bijusi augsta nodokļu saistību izpildes disciplīna un kuri veikuši ievērojamas iemaksas valsts budžetā. Kopumā pateicību saņēma 2236 uzņēmumi, starp kuriem ir arī RISEBA, kas pateicību saņēma atkārtoti.

VID rūpīgi izvērtē sev rīcībā esošo informāciju, gatavojot uzņēmumu sarakstu. Visos uzņēmumos, kuri saņēmuši pateicību, VID neplāno veikt nodokļu kontroles pasākumus līdz 2019. gada 1. maijam.

Ir patīkami, ka mūsu darbs un ieguldījums valsts funkciju attīstībai un izaugsmei tiek novērtēts. Iespēja palīdzēt stiprināt Latvijas un tās iedzīvotāju kopējo labklājību rada patiesu gandarījumu un prieku.

2017. gadā augstskola valsts kopbudžetā iemaksāja vairāk nekā 1,3 miljonus EUR.

Vairāk informācijas: https://www.vid.gov.lv/lv/vid-pateicas-2236-uznemumiem-par-sadarbibu-un-ieverojamam-iemaksam-valsts-budzeta

29.05.2018.

RISEBA

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png