Atlaides

RISEBA piedāvā augstskolas finansētās budžeta vietas, studiju maksas atlaides un elastīgus studiju apmaksas nosacījumus. Detalizēts atlaižu apjoms un pretendentu atbilstība uzskaitīti Noteikumos par studiju maksas atlaižu piemērošanu.

1. RISEBA finansētās budžeta vietas

 • pieejamas dienas nodaļas studentiem šādās bakalaura studiju programmās:

             Bakalaura studiju programma "Arhitektūra" (1 vieta) 
             Bakalaura studiju programma "Audiovizuālā mediju māksla" (2 vietas) 
             Bakalaura studiju programma "Biznesa psiholoģija" (2 vietas) 
             Bakalaura studiju programma "Biznesa vadība digitālā vidē" (1 vieta) 
             Bakalaura studiju programma "Eiropas biznesa studijas" (2 vietas) 
             Bakalaura studiju programma "Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžments" (3 vietas) 
             Bakalaura studiju programma "Uzņēmējdarbības vadība" (2 vietas)

2. Atlaide "Arhitektūra"

 • 20% visam studiju periodam bakalaura studiju programmas dienas nodaļā studējošajiem (LR pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji)
 • 20% visam studiju periodam maģistra studiju programmas studējošiem  (LR pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji)

3. Atlaide "Jauna programma"

 • 720 EUR apmērā pirmajam studiju gadam maģistra studiju programmai "Arhitektūra"

4. Atlaide "Labas sekmes"

 • līdz 25% bakalaura studiju programmas dienas nodaļā, kuriem visas atzīmes par iepriekšējo semestri nav zemākas par 8 ballēm. Atlaide tiek piesķirta uz vienu semestri, sākot ar 2. semestri.

               Bakalaura studiju programma "Uzņēmējdarbības vadība"
               Bakalaura studiju programma "Biznesa vadība digitālā vidē" 
               Bakalaura studiju programma "Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžments"
               Bakalaura studiju programma "Audiovizuālo mediju māksla"
               Bakalaura studiju programma "Biznesa psiholoģija" 

 • līdz 15%  bakalaura studiju programmas dienas nodaļā, kuriem visas atzīmes par iepriekšējo semestri nav zemākas par 8 ballēm. Atlaide tiek piesķirta uz vienu semestri, sākot ar 2. semestri.

               Bakalaura studiju programma "Eiropas biznesa studijas"
               Bakalaura studiju programma "Arhitektūra"

 • 10% bakalaura studiju programmu pilna un nepilna laika vakara nodaļas studējošie, kam atzīmes par iepriekšējo semestri nav zemākas par 8 ballēm.

               Bakalaura studiju programma "Uzņēmējdarbības vadība" 
               Bakalaura studiju programma "Biznesa vadība digitālā vidē"
               Bakalaura studiju programma "Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžments"
               Bakalaura studiju programma "Audiovizuālo mediju māksla"
               Bakalaura studiju programma "Biznesa psiholoģija"  

5. Atlaide "Radinieki" 

 • līdz 25% radinieki, kas studē bakalaura studiju programmu pilna laika dienas nodaļā

              Bakalaura studiju programma "Uzņēmējdarbības vadība"
              Bakalaura studiju programma "Biznesa vadība digitālā vidē" 
              Bakalaura studiju programma "Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžments"
              Bakalaura studiju programma "Audiovizuālo mediju māksla" 
              Bakalaura studiju programma "Biznesa psiholoģija" 

 • līdz 15% radinieki, kas studē bakalaura studiju programmu pilna laika dienas nodaļā

              Bakalaura studiju programma "Eiropas biznesa studijas"
              Bakalaura studiju programma "Arhitektūra"

 • 10% radinieki, kas studē bakalaura, maģistra un doktora studiju programmās
 • 5% radinieki, kas studē augstskolas RISEBA studiju programmās un  mācās profesionālajā vidusskolā  „Victoria”

6. Atlaide “Absolvents” 

 • 15% pirmajam studiju gadam reflektantiem, kas ir absolvējuši RISEBA bakalaura vai maģistra studiju programmu 

              Maģistra studiju programma "Uzņēmējdarbības vadība"
              Maģistra studiju programma "Projekta vadība"
              Maģistra studiju programma "Personāla vadība"
              Maģistra studiju programma "Audiovizuālā mediju māksla"
              Maģistra studiju programma "Starptautiskās finanses"
              Maģistra studiju programma "Starptautiskais bizness"
              Maģistra studiju programma "Sabiedrisko attiecību vadība"
              Maģistra studiju programma "Vadības psiholoģija un supervīzija"
              Maģistra studiju programma "Biznesa stratēģiskā vadība"
              Maģistra studiju programma "Vadība un administrēša (MBA)"

 • 15% pirmajam studiju gadam maģistra studiju programmas "Veselības vadība" reflektantiem, kas ir absolvējuši RISEBA vai Rīgas Stradiņa Universitātes bakalaura vai maģistra studiju programmas
 • 720 EUR apmērā pirmajam studiju gadam maģistra studiju programmas "Arhitektūra" reflekantiem, kas ir absolvējuši RISEBA bakalaura studiju programmas
 • 10% apmērā pirmajam studiju gadam reflektantiem, kas ir absolvējuši profesionālās vidusskolas „Victoria” mācību programmas un studēs sekojošās studiju programmās:

              Bakalaura studiju programma "Uzņēmējdarbības vadība"
              Bakalaura studiju programma "Biznesa vadība digitālā vidē"
              Bakalaura studiju programma "Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžments" 
              Bakalaura studiju programma "Audiovizuālo mediju māksla"
              Bakalaura studiju programma "Biznesa psiholoģija" 
              Bakalaura studiju programma "Eiropas biznesa studijas" 

 • 480 EUR apmērā pirmajam studiju gadam bakalaura programmas "Arhitektūra" reflektantiem, kas ir absolvējuši profesionālās vidusskolas „Victoria” mācību programmas
 • 10% apmērā pirmajam studiju gadam doktora studiju programmas "Biznesa vadība" reflektantiem,  kas ir absolvējuši RISEBA maģistra studiju programmas 

7. Atlaide "RISEBA Goda absolvents"

 • 25% reflektantiem, kas ar izcilību ir absolvējuši bakalaura studiju programmu un ir saņemts RISEBA goda diploms

              Maģistra studiju programma "Uzņēmējdarbības vadība"
              Maģistra studiju programma "Projekta vadība"
              Maģistra studiju programma "Personāla vadība"
              Maģistra studiju programma "Audiovizuālā mediju māksla"
              Maģistra studiju programma "Starptautiskās finanses"
              Maģistra studiju programma "Starptautiskais bizness"
              Maģistra studiju programma "Sabiedrisko attiecību vadība"
              Maģistra studiju programma "Vadības psiholoģija un supervīzija"
              Maģistra studiju programma "Biznesa stratēģiskā vadība"
              Maģistra studiju programma "Vadība un administrēša (MBA)"

 • 1200 EUR apmērā pirmajam studiju gadam maģistra studiju programmā "Arhitektūra" reflektantiem, kas ar izcilību ir absolvējuši bakalaura studiju programmu un ir saņemts RISEBA goda diploms
 • 25% apmērā pirmajam studiju gadam doktora studiju programmas "Biznesa vadība" reflektantiem,  kas ar izcilību ir absolvējuši maģistra studiju programmu un ir saņemts RISEBA goda diploms

8. Atlaide Studentu sasniegumi (studiju/radošie/pētnieciskie/zinātniskie)

 • līdz 100% Studējošajiem par izciliem radošiem, pētnieciskiem, zinātniskiem sasniegumiem. Atlaide attiecas uz visu studiju programmu studējošiem 

9. Atlaide "Jauniešu akadēmija"

 • 100 EUR atlaide tiek piešķirta pilna laika dienas nodaļas reflektantiem, iesniedzot sertifikātu par  “Jauniešu akadēmijā” apgūtiem studiju kursiem 80% apmērā

              Bakalaura studiju programma "Uzņēmējdarbības vadība"
              Bakalaura studiju programma "Biznesa vadība digitālā vidē"
              Bakalaura studiju programma "Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžments" 
              Bakalaura studiju programma "Audiovizuālo mediju māksla"
              Bakalaura studiju programma "Biznesa psiholoģija" 
              Bakalaura studiju programma "Eiropas biznesa studijas" 
              Bakalaura studiju programma "Arhitektūra"

10. Atlaide "Esi līderis" 

 • 100 EUR Programmas „Esi līderis” beidzējiem pirmajam studiju gadam. Atlaide attiecas uz bakalaura studiju programmu reflektantiem pilna laika dienas nodaļā.

              Bakalaura studiju programma "Uzņēmējdarbības vadība"
              Bakalaura studiju programma "Biznesa vadība digitālā vidē"
              Bakalaura studiju programma "Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžments" 
              Bakalaura studiju programma "Audiovizuālo mediju māksla"
              Bakalaura studiju programma "Biznesa psiholoģija" 
              Bakalaura studiju programma "Eiropas biznesa studijas" 
              Bakalaura studiju programma "Arhitektūra"

11. Atlaide "Sports"

 • līdz 15% Reflektantiem un studējošajiem, kuriem ir izcili panākumi sportā.

12. Atlaide "Sadarbības partneris"

 • 100 % visam studiju periodam, tiek piemērota reflekantam maģistra studiju programmā "Personāla vadība", iesniedzot apliecinājumu no Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas valdes. 
 • 10 % visam studiju periodam, tiek piemērota reflekantiem maģistra studiju programmā "Personāla vadība", iesniedzot apliecinājumu no Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas valdes.
 • 10% visam studiju periodam, tiek piemērota reflekantiem, kuri paši vai uzņēmumi, kurā reflektants strādā, ir British Chamber of Commerce Latvijā biedrs.

               Maģistra studiju programma "Starptautiskais bizness" 
               Maģistra studiju programma "Starptautiskās finanses"
               Maģistra studiju programma "Veselības vadība" 
               Maģistra studiju programma "Audio vizuālā mediju māksla"
               Maģistra studiju programma "Vadība un administrēšana (MBA)"

 • 10% visam studiju periodam, tiek piemērota reflekantiem maģistra studiju programmā "Projektu vadība", iesniedzot rekomendācijas vēstuli no Latvijas Nacionālās projektu vadīšanas asociācijas
 • 10 % visam studiju periodam, tiek piemērota reflekantiem bakalaura studiju programmā "Biznesa psiholoģija", ieszniedzot rekomendācijas vēstuli no Latvijas Organizāciju psihologu biedrības
 • 10 % visam studiju periodam, tiek piemērota reflekantiem maģistra studiju programmā "Sabiedrisko attiecību vadība", iesniedzot rekomendācijas no Latvijas asociācijas sabiedrisko attiecību profesionāļiem
 • 10% visam studiju periodam, tiek piemērota reflekantiem maģistra studiju programmā "Starptautiskās finanses", kuru darbavieta ir finanšu iestāde, ar kuru RISEBA ir noslēgusi sadarbības līgumu.
 • 10% visam studiju periodam, tiek piemērota reflekantiem maģistra studiju programmā " Starptautiskās finanses", kuri paši vai uzņēmumi, kurā reflektants strādā, ir LR Grāmatvežu asociācijas biedrs. 
 • 10% visam studiju periodam, tiek piemērota reflekantiem bakalaura, maģistra un doktora studiju programmām Centrālās Statistikas Pārvaldes darbiniekiem, iesniedzot rekomendācijas vēstuli. 

13. Studējošo pašpārvalde 

 • līdz 25% Studentu pašpārvaldes valdes sastāvā esošie studējošie vai studējošie, kas aktīvi organizē pašpārvaldes pasākumus un citas augstskolas aktivitātes.

14. Sociālais atbalsts 

 •  līdz 25% Pilna laika dienas un pilna laika vakara nodaļu studējošajiem. Atlaide tiek piemērota bāreņiem, ja studējošam nav algots darbs (ienākumi) un vecums ir līdz 24 gadiem, kā arī citos vienreizēja rakstura gadījumos

15. Atlaide "Tālmācība" 

 • 10% pirmajam studiju gadam reflektantiem, kuri pretendē uz studijām tālmācībā un ir absolvējuši Rīgas 1. Tālmācības vidusskolu

16. Atlaide sadarbības skola 

 • 480 EUR/gadā visam studiju periodam bakalaura studiju programmas "Arhitektūra" pilna laika dienas nodaļas reflektantiem, kuri ir Rīgas Celtniecības koledžas vai  Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolas absolventi 
 • 480 EUR pirmajam studiju gadam bakalaura studiju programmas "Arhitektūra" pilna laika dienas nodaļas reflektantiem, kuri ir Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas, Jāņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas vai Rīgas Amatniecības vidusskolas absolventi

17. Atlaide „Profesionāls sporta dejotājs”

 • 10% reflektanti un studējošie, kuri ir profesionāli sporta dejotāji ar derīgu starta grāmatiņu / WDSF ID karti

18. Atlaide "Konkurss VārdZinis 2016"

 • 100 EUR pirmajam semestrim pilna laika dienas nodaļas reflekantiem, kuri ieguva 1.vietu, 2.vietu vai 3.vietu “Konkursā VārdZinis 2016”

19. Atlaide “Konkurss Izaugsmes forums 2016”

 • no 100 EUR līdz 200 EUR pilna laika dienas nodaļas reflekantiem, kuri ieguva 1.vietu (atlaide – 200 EUR) vai 2.vietu (atlaide – 150 EUR), vai 3.vietu (atlaide – 100 EUR) konkursā "Izaugsmes forums 2016"

              Bakalaura studiju programma "Uzņēmējdarbības vadība"
              Bakalaura studiju programma "Biznesa vadība digitālā vidē"
              Bakalaura studiju programma "Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžments" 
              Bakalaura studiju programma "Audiovizuālo mediju māksla"
              Bakalaura studiju programma "Biznesa psiholoģija" 
              Bakalaura studiju programma "Eiropas biznesa studijas" 
              Bakalaura studiju programma "Arhitektūra"

20. Atlaide "RISEBA reklāmas konkurss 2016”

 • 100 % uz visu studiju periodu bakalura programmas "Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžments" reflekantam, kurš ieguva galveno balvu reklāmas konkursā „Labākas pasaules meklējumos“. 

21. Atlaide "Rīgas skolu telpu futbola čempionāts 2016" 

 • No 100 EUR līdz 200 EUR apmērā uz pirmo semestri, kura tiek piemērota bakalaura studiju programmu reflekantiem, kuri ieguva 1.vietu (atlaide – 200 EUR) vai 2.vietu (atlaide – 150 EUR), vai 3.vietu (atlaide – 100 EUR) Rīgas skolu telpu futbola čempionātā 2016.gadā   

              Bakalaura studiju programma "Uzņēmējdarbības vadība"
              Bakalaura studiju programma "Biznesa vadība digitālā vidē"
              Bakalaura studiju programma "Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžments" 
              Bakalaura studiju programma "Audiovizuālo mediju māksla"
              Bakalaura studiju programma "Biznesa psiholoģija" 
              Bakalaura studiju programma "Eiropas biznesa studijas" 
              Bakalaura studiju programma "Arhitektūra"

Akreditācijas

EPAS
IQA
IZM.png