Arhitektūra

 "Kad jautā, kāpēc izvēlējos studēt arhitektūru RISEBA, es citēju Karlsonu: “Mieru, tikai mieru…” Sākot studijas, es varēju tikai nojaust, ka A. Lindgrēnes iztēles auglis un Zviedrijas jumti ne vien iedvesmos mani kļūt par arhitektu, bet kopā ar motivētiem līdzgaitniekiem arī radīs augsni uzņēmējdarbībai. Tagad esmu nevis “zaļš gurķis”, bet gan “zaļš gurķis” ar saturīgiem kontaktiem un pelnošu uzņēmumu. Vēl vairāk – šobrīd esmu tikai soļa attālumā no inženierzinātņu bakalaura akadēmiskā grāda arhitektūrā! Iespējas." 

Ervīns Gorelovs, students

2016EG_RISEBA_ARH

 

 

 


FAD Arhitektūras programmas mājas lapa.

 

Iegūstamais grāds: inženierzinātņu bakalaura grāds arhitektūrā  
(studiju virziens “Arhitektūra un būvniecība” akreditēts līdz 2019. gada 3. decembrim)
Studiju valoda: angļu
Studiju forma: pilna laika studijas

 Ja vēlies pieteikties studijām līdz 14.07.2017., tad izmanto portālu Latvija.lv

Ja vēlies pieteikties studijām pēc 14.07.2017., tad izmanto RISEBA elektronisko pieteikšanās formu


Janis_Dripe.jpg Dina_Suhanova - Copy.jpg

Arhitektūras un dizaina katedras vadītājs, Arhitektūras un dizaina fakultātes dekāna p.i.:


Jānis Dripe
Tālr.: +371 28625222
E - pasts: [email protected]

Bakalaura studiju programmas "Arhitektūra" direktore:


Dina Suhanova
Tālr: +371 22306818
E - pasts: [email protected]  


Studiju vide

RISEBA Augstskolā studijas notiek divos kompleksos, un studentiem tiek nodrošināta iespēja mācīties modernā studiju vidē. Studiju process radošajās programmās (Arhitektūra, Audiovizuālā mediju māksla) notiek Arhitektūras un mediju centrā H2O 6 - mūdienīgā studiju centrā ar auditorijām, izstāžu un konferenču telpām, projektēšanas un maketu darbnīcām, skaņas un video studijām un autorizētu Apple datorcentru.

Kāpēc RISEBA, kāpēc Arhitektūra?

Apvienojot biznesa, mākslas un tehnoloģiju nozares, RISEBA Augstskola realizē savu vīziju par radošu studiju vidi, kur bizness tiekas ar mākslu.

Akadēmiskā bakalaura studiju programma Arhitektūra ir starptautiski orientēta un konkurētspējīga arhitektūras programma angļu valodā, kas sagatavo kompetentus un kvalificētus absolventus, piedāvājot integrētu pieeju iegūtās zināšanas arhitektūras projektēšanas un teorijas jomās skatīt plašākā kontekstā un kopsakarībās. Kopš tās dibināšanas 2011. gadā programma ir apvienojusi labākos Eiropas arhitektūras izglītības standartus un mācību pieredzi, kļūstot par reģionālas nozīmes arhitektūras augstskolu.

Arhitektūras programmas reģionālā specifika un konkurētspēja saistāma ar iespēju piesaistīt virkni atzītu vietēja un starptautiska mēroga arhitektūras un ar to saistīto jomu profesionāļus, kas kopā ar studentiem veido fakultātes multikulturālo vidi. Programmas galvenie studiju virzieni, arhitektūras projektēšana un dizains, arhitektūras vēsture un teorija, urbānā telpa un pilsētplānošana, būvniecības tehnoloģijas un konstrukcijas, tēlotāja māksla, apvienoti ar projektu vadības, uzņēmējdarbības prasmēm un zināšanām sociālajās zinātnēs.

Studiju laikā tiek piedāvātas viena semestra studijas ERASMUS+ apmaiņas programmas ietvaros RISEBA ārvalstu partneraugstskolās un iespēja doties praksē uz kādu no ārvalstu arhitektūras birojiem ERASMUS Placement programmas ietvaros.

Katru gadu pavasara semestrī arhitektūras bakalaura studiju programmas 1., 2. un 3. kursa studenti dodas studiju pētnieciskajā praksē ārpus Latvijas.

Studiju programma ir akreditēta LR Izglītības un zinātnes ministrijā un Latvijas Arhitektu savienībā līdz 2018. gadam.

Akadēmiskais inženierzinātņu bakalaura grāds Arhitektūrā ir pirmais solis, lai turpinātu studijas arhitektūras jomā un sagatavotos patstāvīgai arhitekta praksei LR.

Programmas priekšrocības

 • starptautiska studiju vide, 
 • ārvalstu pasniedzēji un akadēmiskais personāls ar starptautisku pieredzi;
 • iespēja padziļināti apgūt angļu valodu;
 • viena semestra studijas ārzemēs ERASMUS+ programmas ietvaros;
 • prakse ārvalstu arhitektūras birojos ERASMUS Placement programmas ietvaros;
 • mācību prakse lielākajās Eiropas galvaspilsētās;
 • aprīkotas projektēšanas un maketēšanas darbnīcas, vizuālās mākslas studija, auditorijas, izstāžu un konferenču telpas, skaņas un video studijas, specializēta bibliotēka, datorklases - sertificēts Apple treniņcentrs;
 • iespēju studēt svešvalodas - franču, turku, spāņu, krievu;
 • brīvās izvēles kursi no biznesa un citām radošajām jomām;
 • radošās un pētnieciskās aktivitātes - dalība studentu izstādēs, vasaras skolās, arhitektūras darbnīcās un konkursos, iespēja piedalīties ikgadējā Starptautiskā studentu zinātniski pētniecisko un mākslinieciskās jaunrades darbu konferencē, publikācijas zinātniskajā žurnālā ADAMarts;
 • atklāto lekciju cikls;
 • ārpus studiju aktivitātes un pasākumi.

Iestāšanās nosacījumi

 • centralizētie eksāmeni angļu valodā un matemātikā*;
 • iestājpārbaudījums zīmēšanā**;
 • pārrunas un darbu portfolio (personības individualitāti, radošumu un darbaspēju atspoguļojoša, iepriekš paveikto darbu dokumentācija, jebkurā jomā un tehnikā (foto, kino, mūzika, deja, datorgrafika, multimediji, dizains, instalācijas utt.)***
 • (foto, kino, mūzika, deja, datorgrafika, multimediji, dizains, instalācijas utt.)***.

*Pretendentiem, kuri vidējo izglītību ir ieguvuši līdz 2004.gadam, centralizēto eksāmenu sertifikāti nav nepieciešami. Ja centralizētie eksāmeni nav nokārtoti, RISEBA papildus organizē iestājpārbaudījumus matemātikā un angļu valodā.

**Iestājeksāmens zīmēšanā parasti notiek jūlijā. Precīzie eksāmenu datumi tiek publicēti RISEBA mājas lapā pēc uzņemšanas izsludināšanas.

***Pēc pieprasījuma.

Iestājpārbaudījumi:
Zīmēšanas iestājpārbaudījums.
Angļu valodas iestājpārbaudījums.

 

Programmas saturs

Arhitektūras programmai ir seši galvenie studiju moduļi:

 • Arhitektūras projektēšana (AP)
 • Tēlotājmāksla (TM)
 • Būvniecības tehnoloģijas (BT)
 • Projektu vadība, ekonomika un tiesības (ET)
 • Pilsētplānošana (PP)
 • Arhitektūras vēsture un teorija (VT)
 • Humanitārie un sociālie priekšmeti (HS)
 • Prakse (PR)
 • Bakalaura darbs (BA)

Bakalaura programmas ARHITEKTŪRA mērķis ir attīstīt studentos spēju analītiski domāt, problēmu risināšanai izmantojot uzkrāto intelektuālo kapacitāti un zināšanas dažādajās arhitektūras izglītību veidojošajās jomās, kā arī iegūtās pētnieciskās un analītiskās prasmes. Papildus obligātajiem studiju priekšmetiem studentiem ir iespējams izvēlēties mācību kursus no biznesa un radošo studiju programmas piedāvājuma.

Jauno arhitektu studiju centrālais kodols ir arhitektūras projektēšana. Katra nākamā studiju semestra mācību programma ir balstīta uz iepriekšējos gados apgūto - dizaina projekti kļūst apjomīgāki pēc mēroga un projektēšanas sarežģītības pakāpes:

 • arhitektūras kompozīcija un projektēšanas pamati;
 • privātā dzīvojamā telpa un kolektīvais mājoklis;
 • publisko ēku tipoloģijas;
 • ēku pārbūve, transformācija un pielāgošana;
 • urbānā un publiskā telpa, pilsētplānošana un pilsētvides reģenerācija.

 

Studiju priekšmeti*

Studiju priekšmeti (A un B daļa): 

Projektēšanas pamati I - II
Arhitektūras projektēšana I - IV
Vizuālo struktūru teorijas pamati un kompozīcija
Interjera dizains
Arhitektūras teorija un kritika I -  II
Būvfizika un ēku klimata kontrole I - IV
Būvniecības tehnoloģiju pamati
Būvniecības tehnoloģijas un prakse I - III
Civilā aizsardzība
Darba aizsardzības pamati
Ievads būvkonstrukcijās
Ēku būvkonstrukcijas I - III
Matemātika I - II
Tēlotāja ģeometrija I - II
Vides psiholoģija
Tēlotājmāksla I - IV
Studiju prakse I - III
Ainavu arhitektūra
Angļu valoda I - II
Datormediji arhitektūrā
Datorzinības arhitektūras projektēšanā I - II
Ekonomika
Ētika un sociālā atbildība
Ievads arhitektūras kultūrā
Kultūras mantojums
Latvijas arhitektūra
Mākslas, arhitektūras un pilsētbūvniecības vēsture I - III
Pilsētplānošana
Projektu un būvniecības vadība
Socioloģija
Tiesību pamati

*Ir pieejams plašs izvēles kursu saraksts.

Studiju programmas raksturojums par 2016./2017. studiju gadu

Informatīvais materiāls par programmu

Studiju formas, ilgums un maksa

Studiju veids, forma Ilgums Valoda Studiju maksa 2017./2018.g.
pilna laika dienas nodaļa 3.5 gadi angļu 6000 EUR par gadu

*Uzsākot studijas 2017./2018. studiju gadā - Latvijas pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem studiju maksa ir noteikta ar 20% atlaidi no standarta cenas 6000 EUR (Studiju maksas atlaide tiek piemērota visam studiju periodam – 3,5 gadiem).


Kontakti

RISEBA Arhitektūras un mediju centrs H2O 6

Adrese: Durbes iela 4, Rīga, LV-1007
Fakss: + 371 67 500 252 
Tālrunis: 
+ 371 29349122
E-pasts: [email protected]
Skype: riseba_udens

 

 

H2O6_eka_web_1.jpg
The studies are held at RISEBA Architecture and Media Centre H2O 6
The studies are held at RISEBA Architecture and Media Centre H2O 6
Every year second and third year students in the spring go study research practice outside Latvia.
Every year second and third year students in the spring go study research practice outside Latvia.
Every year second and third year students in the spring go study research practice outside Latvia.
arhitektūra
arhitektūra
arhitektūra
arhitektūra
arhitektūra
arhitektūra
arhitektūra

Akreditācijas

EPAS
IQA
IZM.png