Arhitektūra

 "RISEBA arhitektūras skolā ir lieliskas mācību telpas, kas rada unikālu atmosfēru un prieku nākt katru dienu – darbnīcas, studija, bibliotēka, ērta personīgā darba vieta, tehniskais atbalsts un pat studentu virtuve. Augstu novērtēju kvalificētu, radošu un profesionālu pasniedzēju komandu, kas ieveda aizraujošajā arhitektūras pasaulē. Mani 3,5 studiju gadi pagāja kā viena diena, un ir žēl, ka šis lieliskais piedzīvojums drīz beigsies. Perfekta angļu valoda, spēja strādāt komandā un veiksmīgi aizstāvēt savus darbus, pieredze reālos projektos, plašs kontaktu loks un iedvesma no ikgadējiem arhitektūras braucieniem – tas viss paliks kā neatsverams ieguvums. Iesaku pievienoties RISEBA!" 

Anna Olha, 2018. gada absolvente

 

 


FAD Arhitektūras programmas mājas lapa.

 

 

Par programmu

Arhitektūras studijas piedāvā iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas skatīt plašākā kontekstā, ietverot sociālās atbildības un ilgtspējas principus, attīstot katra studenta intelektuālo kapacitāti, prasmes un profesionālās iemaņas, veicinot starpdisciplināru pieeju projektēšanas un dizaina uzdevumu risināšanā.

Arhitektūras programmas galvenie studiju moduļi, arhitektūras projektēšana un dizains, arhitektūras vēsture un teorija, urbānā telpa un pilsētplānošana, būvniecības tehnoloģijas un būvkonstrukcijas, pilsētvides un labiekārtojuma dizains, tēlotāja māksla, apvienoti ar projektu vadības, biznesa, uzņēmējdarbības prasmēm un sociālajām zinātnēm. 

Arhitektūras projektēšana ir jauno arhitektu studiju centrālais kodols. Augstu tiek vērtēta studentu vēlme eksperimentēt, inovatīvas idejas, argumentēts projekta koncepcijas un attīstības pamatojums. Liela nozīme tiek pievērsta radošam projektu tapšanas procesam darbnīcā. Ar katru nākamo studiju semestri izstrādātie arhitektūras projekti kļūst apjomīgāki pēc mēroga un sarežģītības pakāpes.
 

Iegūstamais grāds: inženierzinātņu akadēmiskais bakalaura grāds arhitektūrā
(studiju virziens “Arhitektūra un būvniecība” akreditēts līdz 2019. gada 3. decembrim)
Studiju valoda: angļu
Studiju maksa: 6000 EUR (4800 EUR Latvijas pastāvīgajiem iedzīvotājiem tiek piešķirta 20% atlaide visam studiju periodam)
Studiju forma: pilna laika studijas
Kredītpunkti 140 kredītpunkti (210 ECTS)

 Ja vēlies pieteikties studijām līdz 14.07.2018., tad izmanto portālu Latvija.lv

Ja vēlies pieteikties studijām pēc 14.07.2018., tad izmanto RISEBA elektronisko pieteikšanās formu


Janis_Dripe.jpg Dina_Suhanova - Copy.jpg

Arhitektūras un dizaina katedras vadītājs, Arhitektūras un dizaina fakultātes dekāna p.i.:


Jānis Dripe
Tālr.: +371 28625222
E –pasts: [email protected]

Bakalaura studiju programmas "Arhitektūra" direktore:


Dina Suhanova
Tālr: +371 22306818
E –pasts: [email protected]  


Studiju vide

Augstskolā RISEBA studijas notiek divos kompleksos Rīgā. Arhitektūras un dizaina fakultāte (FAD) kopā ar Audiovizuālās mediju mākslas fakultāti atrodas radošā kvartālā Pārdaugavā, RISEBA Arhitektūras un mediju centrā H2O 6, Rīgā, Durbes ielā 4. Studijas notiek mūsdienīgā universitātes ēkā ar projektēšanas un maketu darbnīcām, auditorijām, izstāžu un konferenču zālēm, aprīkotu skaņu studiju, foto un video studijām, Mākslas studiju, sertificētu Apple mācību centru un IT laboratoriju.

Kāpēc RISEBA, kāpēc Arhitektūra?

Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Arhitektūra” izveidota 2011. gadā kā starptautiski orientēta un mūsdienīga programma angļu valodā. Tās reģionālā specifika un konkurētspēja saistāma ar atzītu vietēja un starptautiska mēroga arhitektūras un ar to saistīto jomu profesionāļu piesaisti, kas kopā ar studentiem veido fakultātes multikulturālo vidi.

Kā vienīgā privātā arhitektūras skola Baltijas reģionā, tā tiecas sekot jaunākajām globālajām tendencēm un apvienot labākos arhitektūras izglītības standartus un mācību pieredzi, lai sagatavotu studentus darbam starptautiskā mērogā.

Inženierzinātņu bakalaura grāds arhitektūrā ir pirmais solis, lai turpinātu studijas arhitektūras jomā un sagatavotos patstāvīgai arhitekta praksei. Pēc studiju beigšanas absolventi var turpināt studijas Profesionālā maģistra studiju programmā “Arhitektūra”.

Programmas priekšrocības

 • starptautiska studiju vide, 
 • ārvalstu pasniedzēji un akadēmiskais personāls ar starptautisku pieredzi;
 • iespēja padziļināti apgūt angļu valodu;
 • viena semestra studijas ārzemēs ERASMUS+ programmas ietvaros;
 • prakse ārvalstu arhitektūras birojos ERASMUS Placement programmas ietvaros;
 • mācību prakse lielākajās Eiropas galvaspilsētās;
 • aprīkotas projektēšanas un maketēšanas darbnīcas, vizuālās mākslas studija, auditorijas, izstāžu un konferenču telpas, skaņas un video studijas, specializēta bibliotēka, datorklases – sertificēts Apple treniņcentrs;
 • iespēju studēt svešvalodas – franču, turku, spāņu, krievu;
 • brīvās izvēles kursi no biznesa un citām radošajām jomām;
 • radošās un pētnieciskās aktivitātes – dalība studentu izstādēs, vasaras skolās, arhitektūras darbnīcās un konkursos, iespēja piedalīties ikgadējā Starptautiskā studentu zinātniski pētniecisko un mākslinieciskās jaunrades darbu konferencē, publikācijas zinātniskajā žurnālā ADAMarts;
 • atklāto lekciju cikls;
 • ārpus studiju aktivitātes un pasākumi.

Starptautiskās iespējas

 • labākajiem studentiem iespēja studēt ārvalstu parteraugstskolās ERASMUS+ apmaiņas programmas ietvaros;
 • iespēja stažēties un iegūt stipendijas praksei ārvalstu arhitektūras birojos ERASMUS+ programmas ietvaros.

Iestāšanās nosacījumi

 • centralizētie eksāmeni angļu valodā un matemātikā*;
 • iestājpārbaudījums zīmēšanā**;
 • pārrunas un darbu portfolio (personības individualitāti, radošumu un darbaspēju atspoguļojoša, iepriekš paveikto darbu dokumentācija, jebkurā jomā un tehnikā (foto, kino, mūzika, deja, datorgrafika, multimediji, dizains, instalācijas utt.)***(foto, kino, mūzika, deja, datorgrafika, multimediji, dizains, instalācijas utt.)***.

*Pretendentiem, kuri vidējo izglītību ir ieguvuši līdz 2004.gadam, centralizēto eksāmenu sertifikāti nav nepieciešami. Ja centralizētie eksāmeni nav nokārtoti, RISEBA papildus organizē iestājpārbaudījumus angļu valodā.

**Iestājeksāmens zīmēšanā parasti notiek jūlijā. Precīzie eksāmenu datumi tiek publicēti RISEBA mājas lapā pēc uzņemšanas izsludināšanas.

***Pēc pieprasījuma.

 

Iestājpārbaudījumi:

Zīmēšanas iestājpārbaudījums.

Angļu valodas iestājpārbaudījums.

 

Programmas saturs

Arhitektūras programmai ir seši galvenie studiju moduļi:

 • Arhitektūras projektēšana (AP)
 • Tēlotājmāksla (TM)
 • Būvniecības tehnoloģijas (BT)
 • Projektu vadība, ekonomika un tiesības (ET)
 • Pilsētplānošana (PP)
 • Arhitektūras vēsture un teorija (VT)
 • Humanitārie un sociālie priekšmeti (HS)
 • Prakse (PR)
 • Bakalaura darbs (BA)

Bakalaura programmas ARHITEKTŪRA mērķis ir attīstīt studentos spēju analītiski domāt, problēmu risināšanai izmantojot uzkrāto intelektuālo kapacitāti un zināšanas dažādajās arhitektūras izglītību veidojošajās jomās, kā arī iegūtās pētnieciskās un analītiskās prasmes. Papildus obligātajiem studiju priekšmetiem studentiem ir iespējams izvēlēties mācību kursus no biznesa un radošo studiju programmas piedāvājuma.

Jauno arhitektu studiju centrālais kodols ir arhitektūras projektēšana. Katra nākamā studiju semestra mācību programma ir balstīta uz iepriekšējos gados apgūto – dizaina projekti kļūst apjomīgāki pēc mēroga un projektēšanas sarežģītības pakāpes:

 • arhitektūras kompozīcija un projektēšanas pamati;
 • privātā dzīvojamā telpa un kolektīvais mājoklis;
 • publisko ēku tipoloģijas;
 • ēku pārbūve, transformācija un pielāgošana;
 • urbānā un publiskā telpa, pilsētplānošana un pilsētvides reģenerācija.
   

Studiju priekšmeti*

Studiju priekšmeti (A un B daļa): 

Projektēšanas pamati I – II
Arhitektūras projektēšana I – IV
Vizuālo struktūru teorijas pamati un kompozīcija
Interjera dizains
Arhitektūras teorija un kritika I –  II
Būvfizika un ēku klimata kontrole I – IV
Būvniecības tehnoloģiju pamati
Būvniecības tehnoloģijas un prakse I – III
Civilā aizsardzība
Darba aizsardzības pamati
Ievads būvkonstrukcijās
Ēku būvkonstrukcijas I – III
Matemātika I – II
Tēlotāja ģeometrija I –II
Vides psiholoģija
Tēlotājmāksla I – IV
Studiju prakse I – III
Ainavu arhitektūra
Angļu valoda I – II
Datormediji arhitektūrā
Datorzinības arhitektūras projektēšanā I – II
Ekonomika
Ētika un sociālā atbildība
Ievads arhitektūras kultūrā
Kultūras mantojums
Latvijas arhitektūra
Mākslas, arhitektūras un pilsētbūvniecības vēsture I – III
Pilsētplānošana
Projektu un būvniecības vadība
Socioloģija
Tiesību pamati

*Ir pieejams plašs izvēles kursu saraksts.

Studiju programmas raksturojums par 2016./2017. studiju gadu

Informatīvais materiāls par programmu

Studiju formas, ilgums un maksa

Studiju veids, forma Ilgums Valoda Studiju maksa 2018./2019.g.
pilna laika dienas nodaļa 3.5 gadi angļu 6000 EUR par gadu

*Uzsākot studijas 2018./2019. studiju gadā – Latvijas pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem studiju maksa ir noteikta ar 20% atlaidi – 4800 EUR (Studiju maksas atlaide tiek piemērota visam studiju periodam – 3,5 gadiem).


Kontakti

RISEBA Arhitektūras un mediju centrs H2O 6

Adrese: Durbes iela 4, Rīga, LV-1007
Fakss: + 371 67 500 252 
Tālrunis: 
+ 371 29349122
E-pasts: [email protected]
Skype: riseba_udens

 

 

H2O6_eka_web_1.jpg
The studies are held at RISEBA Architecture and Media Centre H2O 6
The studies are held at RISEBA Architecture and Media Centre H2O 6
Every year second and third year students in the spring go study research practice outside Latvia.
Every year second and third year students in the spring go study research practice outside Latvia.
Every year second and third year students in the spring go study research practice outside Latvia.
arhitektūra
arhitektūra
arhitektūra
arhitektūra
arhitektūra
arhitektūra
arhitektūra

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png