Biznesa vadība digitālā vidē

"Šīs bakalaura programmas absolventi ir tie, kas jebkurā uzņēmumā nodrošina biznesa un informācijas tehnoloģijas kolēģu sadarbību. Viņi māk veidot un ieviest dažādus e-servisus, uzņēmuma mājas lapas un interneta veikalus, prot izdomāt un organizēt datorspēļu, un aplikāciju ieviešanu uzņēmumā biznesa efektivitātes paaugstināšanai, zina un māk pielietot vairākus komplicētus digitālā mārketinga rīkus klientu piesaistei."

Tatjana Vasiļjeva, 

RISEBA Prorektore zinātniskajā darbā Informācijas tehnoloģiju un matemātikas centra vadītāja

IMG_0217a.jpg

 


Par programmu

Programma veidota tiem, kurus interesē datorzinātnes un uzņēmējdarbība. Veiksmīgi pabeidzot šo programmu absolvents var strādāt kā projektu vadītājs elektroniskās komercijas jomā, tīmekļa vietnes dizaineris, valsts uzņēmumu elektroniskā komercija nodaļas vadītājs, speciālists e-veselības, e-pārvaldes, e-izglītības un e-biznesa un labklājības jomās.

Iegūstamais grāds: profesionālais bakalaura grāds elektroniskajā komercijā (studiju virziena akreditācijas lapa)
Profesionālā kvalifikācija: elektroniskās komercijas speciālists
Specializācijas:  e-bizness, e-mārketings
Studiju valoda: latviešu vai krievu
Studiju forma: pilna laika dienas; nepilna laika vakara nodaļa; tālmācība
Starptautiskās iespējas: viena semestra studijas ERASMUS apmaiņas programmas ietvaros

 Ja vēlies pieteikties studijām līdz 14.07.2017., tad izmanto portālu Latvija.lv

Ja vēlies pieteikties studijām pēc 14.07.2017., tad izmanto RISEBA elektronisko pieteikšanās formu


sk (1)_0.jpg

Programmas direktora p.i.:
Aleksandrs Skvorcovs
Tel.: +371 25620748
E - pasts: [email protected]

 

 

 

 


Programmas priekšrocības

  • studiju programma, kas dod ne tikai uzņēmējdarbības vadības un interneta tehnoloģiju teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, bet arī sniedz zināšanas par to savstarpējo mijiedarbību;
  • pēc studiju pabeigšanas var nodarboties gan ar uzņēmējdarbību, gan strādāt dažādās nozarēs IT jomā;
  • pieprasīta specialitāte gan Latvijas, gan Eiropas darba tirgū;
  • studiju process modernā tehnoloģiju vidē;
  • jau pirmajā studiju gadā studenti veido reālu interneta projektu, kas tiek attīstīts turpmākajos studiju gados;
  • studentiem ir pieejami bezmaksas Microsoft produkti;
  • studentiem ir iespēja piedalīties augstskolas un sadarbības uzņēmumu līgumu projektos;
  • vairāki priekšmeti tiek pasniegti angļu valodā;
  • studentiem ir iespēja vienu semestri studēt kādā no ārzemju augstskolām;
  • elastīgs studiju un maksāšanas grafiks.

Programmas saturs*

1.kurss 2.kurss
Mikroekonomika
Ievads specialitātē 
Biroja lietojumprogrammas
Datu struktūra un algoritmi
Tīmekļa vietnes projektēšana
Biznesa komunikācija angļu valodā
Augstākā matemātika
Web programmēšana 
Makroekonomika
Biznesa datu apstrādes tehnoloģijas
Prezentācijas prasmes 
Biznesa komunikācija angļu valodā 
Datu bāžu vadības sistēmas
Prakse Web programmēšanā
Kursa darbs Web programmēšanā

Mārketings
Patērētāju psiholoģija
Kvantitatīvās metodes uzņēmējdarbībā
Franču valoda
Biznesa komunikācija angļu valodā
Digitālās stratēģijas plānošana
Mārketinga un Interneta pētījumi
Statistiskās metodes
Interneta tehnoloģijas
Web satura vadības sistēmas (CMS)
Biznesa komunikācija angļu valoda 
Mobilais mārketings
Grāmatvedība
Komerctiesības
Meklētāju optimizācija (SEO)
Vadībzinības
Interneta mārketinga metodes
Prakse Interneta mārketingā
Kursa darbs Interneta mārketingā

3.kurss 4.kurss
Banku loma uzņēmējdarbībā
Uzņēmējdarbība
Inovāciju vadība
Dizaina pamati
Personālvadība
Sociālo tīklu mārketings
Datoru operētājsistēmas
Elektronisko dokumentu pārvaldības sistēmas
Datorgrafika
E-vides juridiskais regulējums
Datorspēļu izstrāde
Biznesa procesu optimizācija (E-pakalpojumu attīstība)
Biznesa ētika
Multimediju tehnoloģijas
Informācijas sistēmu inženierings
Tīklu datu bāzes
Prakse tīklu datu bāzēs
Kursa darbs tīklu datu bāzēs

Elektroniskā tirdzniecība un maksājumu sistēmas
Projektu vadīšanas pamati
Loģistika
Starptautiskās komerctiesības
Informācijas drošības risinājumi
Stratēģiskā vadībzinība
Darba tiesības un darba aizsardzība
Mobilo aplikācijas
Pētījumu metodoloģija
Lietišķā spēle "INTOPIA"
Bakalaura darbs

*RISEBA ir tiesīga veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%.

 Studiju programmas pašnovērtējuma ziņojums par 2016./2017. studiju gadu

Iestāšanās nosacījumi

Iestāšanās procesā tiek vērtētas pretendentu sekmes latviešu valodas un svešvalodas centralizētajos eksāmenos un atestātā kopumā.
Informācija par iestāšanās procesu atrodama mājas lapas sadaļā Uzņemšana.

Studiju formas, ilgums un maksa

Studiju veids, forma Ilgums Valoda Studiju maksa 2017./2018.g.
Pilna laika dienas nodaļa 4 gadi latviešu 2000 EUR gadā
Nepilna laika vakara nodaļa
(studijas katru otro otrdienu, ceturtdienu, piektdienu un sestdienu)
4.5 gadi latviešu 1700 EUR gadā
Tālmācība 4.5 gadi latviešu vai krievu 1500 EUR gadā

Ir RISEBA apmaksātas budžeta vietas. 
Uzzini vairāk par budžeta vietām un atlaidēm.

 

Akreditācijas

EPAS
IQA
IZM.png