Biznesa vadība digitālā vidē

 


Par programmu

Programma veidota tiem, kurus interesē datorzinātnes un uzņēmējdarbība. Veiksmīgi pabeidzot šo programmu absolvents var strādāt kā projektu vadītājs elektroniskās komercijas jomā, tīmekļa vietnes dizaineris, valsts uzņēmumu elektroniskā komercija nodaļas vadītājs, speciālists e-veselības, e-pārvaldes, e-izglītības un e-biznesa un labklājības jomās.

Iegūstamais grāds: profesionālais bakalaura grāds elektroniskajā komercijā (studiju virziena akreditācijas lapa, sk. “E-bizness”iepriekšējais programmas nosaukums )
Profesionālā kvalifikācija: elektroniskās komercijas speciālists
Specializācijas:  e-bizness, e-mārketings
Studiju valoda: latviešu vai krievu un angļu
Studiju forma: pilna laika dienas; nepilna laika vakara nodaļa; tālmācība
Starptautiskās iespējas: viena semestra studijas ERASMUS apmaiņas programmas ietvaros

 

Ja vēlies pieteikties studijām pēc 31.08.2018., tad izmanto RISEBA Dreamapply

Ja vēlies pieteikties studijām līdz 14.07.2018., tad izmanto portālu Latvija.lv

 

 

Programmas direktore:
Tatjana Titareva,
Tel.: +371 26626187
E - pasts: [email protected]

 


Programmas priekšrocības

  • studiju programma, kas dod ne tikai uzņēmējdarbības vadības un interneta tehnoloģiju teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, bet arī sniedz zināšanas par to savstarpējo mijiedarbību;
  • pēc studiju pabeigšanas var nodarboties gan ar uzņēmējdarbību, gan strādāt dažādās nozarēs IT jomā;
  • pieprasīta specialitāte gan Latvijas, gan Eiropas darba tirgū;
  • studiju process modernā tehnoloģiju vidē;
  • jau pirmajā studiju gadā studenti veido reālu interneta projektu, kas tiek attīstīts turpmākajos studiju gados;
  • studentiem ir pieejami bezmaksas Microsoft produkti;
  • studentiem ir iespēja piedalīties augstskolas un sadarbības uzņēmumu līgumu projektos;
  • vairāki priekšmeti tiek pasniegti angļu valodā;
  • studentiem ir iespēja vienu semestri studēt kādā no ārzemju augstskolām;
  • elastīgs studiju un maksāšanas grafiks.

Programmas saturs*

1.kurss 2.kurss
Mikroekonomika
Vadībzinības
Datu struktūra un algoritmi
Augstākā matemātika
Biznesa komunikācijas angļu valodā 1-2
Biroja lietišķā programmatūra
Ievads e-biznesā
WEB programmēšana
Makroekonomika
Civilā aizsardzība
Sociālā un lietišķā ekoloģija
Grāmatvedība
Uzņēmējdarbība
Prakse un kursa darbs WEB programmēšanā

Matemātiskā statistika
Mārketings
Sociālā psiholoģija
Personālvadība
Biznesa datu apstrādes tehnoloģija
Web satura vadības sistēmas
Interneta mārketinga metodes
Biznesa komunikācijas angļu valodā 3-4
Uzņēmējdarbības tiesiskais regulējums
Franču valoda
Mārketinga pētījumi
Kvantitatīvās metodes uzņēmējdarbībā
Prakse un kursa darbs mārketingā


 

3.kurss 4.kurss
Banku loma uzņēmējdarbībā
Uzņēmējdarbība
Inovāciju vadība
Dizaina pamati
Personālvadība
Sociālo tīklu mārketings
Datoru operētājsistēmas
Elektronisko dokumentu pārvaldības sistēmas
Datorgrafika
E-vides juridiskais regulējums
Datorspēļu izstrāde
Biznesa procesu optimizācija (E-pakalpojumu attīstība)
Biznesa ētika
Multimediju tehnoloģijas
Informācijas sistēmu inženierings
Tīklu datu bāzes
Prakse tīklu datu bāzēs
Kursa darbs tīklu datu bāzēs

Elektroniskā tirdzniecība un maksājumu sistēmas 
Investīcijas
Ētika un sociālā atbildība 
Inovāciju menedžments
Dizaina pamati
Loģistika
Pētījumu metodoloģija
Elektronisko dokumentu pārvaldības sistēmas 
Lietišķā spēle "INTOPIA™"
Pirmsdiplomdarba prakse
Bakalaura darbs

*RISEBA ir tiesīga veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%.

 Studiju programmas pašnovērtējuma ziņojums par 2015./2016. studiju gadu

Iestāšanās nosacījumi

Iestāšanās procesā tiek vērtētas pretendentu sekmes latviešu valodas un svešvalodas centralizētajos eksāmenos un atestātā kopumā.
Informācija par iestāšanās procesu atrodama mājas lapas sadaļā Uzņemšana.

Studiju formas, ilgums un maksa

Studiju veids, forma Ilgums Valoda Studiju maksa 2018./2019.g.
Pilna laika dienas nodaļa 4 gadi latviešu 2100 EUR gadā
Nepilna laika vakara nodaļa
(studijas katru otro otrdienu, ceturtdienu, piektdienu un sestdienu)
4.5 gadi latviešu 1800 EUR gadā
Tālmācība 4.5 gadi latviešu vai krievu 1600 EUR gadā

Ir RISEBA apmaksātas budžeta vietas. 
Uzzini vairāk par budžeta vietām un atlaidēm.

 

Akreditācijas

EPAS
IQA
IZM.png