LPP/ERASMUS studiju iespējas ārzemēs

Mūžizglītības programmaKatru gadu augtskolā RISEBA notiek pieteikšanās uz Erasmus apmaiņas programmu un stipendijām.

ERASMUS (European Region Action Scheme for the Mobility of University Students)ir viena no populārākajām studentu un mācībspēku mūžizglītības apmaiņas programmām, kas veicina augstskolu attīstību vienotā Eiropas Savienības (ES) augstākās izglītības telpā.

Tā sevī ietver iespējas došanu mācību spēkiem dalīties pieredzē, kā arī nodrošina studentiem iespēju daļu studiju laika pavadīt kādā no Eiropas Savienības valstu universitātēm.

Erasmus programmā piedalās 27 ES dalībvalstis, 3 Eiropas Ekonomiskās zonas valstis (Islande, Lihtenšteina, Norvēģija), kā arī Šveice un Turcija.

Programma sekmē ne tikai mācīšanos un izpratni par uzņemošo valsti, bet arī veicina kopības izjūtu starp studentiem no dažādām valstīm. Erasmus pieredze tiek uzskatīta gan kā laiks mācībām,kā arī iespēja socializēties.

Vairāk par pašu programmu var lasīt Valsts Izglītības un Attīstības Aģentūras mājas lapā.

 • Kārtība, kādā programma tiek realizēta RISEBA
 • Pieteikšanās kritēriji
 • Partneraugstskolas
 • Atlases periods
 • Mācību maksa un stipendijas
 • ERASMUS politikas deklerācija
 • Pēc atgriešanās no studijām ārvalstīs
 • Kontaktinformācija

 

Kārtība, kādā programma tiek realizēta RISEBA

 

RISEBA šajā programmā piedāvā piedalīties visu studiju programmu studentiem, kuri jau vismaz vienu studiju gadu ir pabeiguši RISEBA augstskolā un līdz šim nav piedalījušies ERASMUS mobilitātes programmā. Studentiem ir iespēja izvēlēties doties apmaiņas studijās kādā no 55 partneraugstskolām, atkarībā no studiju programmas.

Piesakoties uz šo programmu, jūs varat pavasara semestrī studēt ārvalstu universitātē, kas piedalās ERASMUS programmā un ir parakstījusi partnerības līgumu ar RISEBA. Studiju periods ārvalstī tiek akadēmiski atzīts.

Plašāk par programmu varat uzzināt ERASMUS programmas rokasgrāmatā. Tās mērķis ir iepazīstināt visus interesentus par to, kā ERASMUS programma tiek realizēta RISEBA augstskolā. Rokasgrāmatā ir iekļauta informācija par programmas vispārējiem noteikumiem, pieteikšanās procesu, konkursa atlases kārtību, kā arī akadēmisko atzīšanu atgriežoties RISEBA augstskolā.

Pieteikšanās kritēriji

 

RISEBA students varat pieteikties dalībai ERASMUS programmā tikai tad, ja atbilst noteiktiem kritērijiem. Pieteikties var pilna laika 2. vai 3. kursa bakalaura izglītības programmu studenti, maģistrantūras 1. kursa studenti un doktorantūras studenti.

Studentus izvēlas, pirmkārt, izvērtējot viņu studiju rezultātus un otrkārt, angļu valodas zināšanas (konsultējoties ar studentu angļu valodas pasniedzējiem).

Papildus interesenti iesniedz:

 • Motivācijas vēstuli, aprakstot kāpēc jāizvēlas tieši viņu un par jebkurām ārpus mācību aktivitātēm, kuros students bija iesaistīts.

Vēstule jāaizsūta uz [email protected], vai jāatstāj informācijas centrā Erasmus koordinatorei.

Partneraugstskolas

 

RISEBA ir noslēgusi divpusējos sadarbības līgumus ERASMUS mūžizglītības programmas ietvaros vairāk kā ar 53 partneraugstskolām Eiropā. Studentiem ir tiesības izvēlēties trīs prioritārās augstskolas, atkarībā no studiju programmas un iekļaut tās pieteikuma anketā. 

Partneraugstskolu saraksts apskatāms šeit

Mācību maksa un stipendijas

 

Mācību maksa par studijām partneraugstskolā nav jāmaksā. Tomēr studentiem ir pienākums turpināt maksāt RISEBA studiju maksu.

Labākajiem studentiem tiek piešķirta ES stipendija un/vai Latvijas budžeta līdzfinansējums daļējai uzturēšanās izdevumu segšanai. Pārējiem studentiem, kas atbilst konkursa nosacījumiem tiek piedāvāta arī iespēja piedalīties ERASMUS programmā, nesaņemot stipendiju, visus uzturēšanās izdevumus sedzot pašiem, jo stipendiju apjoms ir ierobežots.

Pēc atgriešanās no studijām ārvalstīs

 

Noslēdzot ERASMUS periodu partneraugstskolā, studentiem atbilstoši Finansu līgumā noteiktajiem termiņiem ir jāiesniedz RISEBA Erasmus koordinatorei sekojoši dokumenti

 • Statement of Host institution - partneraugstskolai tas ir jāparaksta un jāapzīmogo
 • Student report - studentam pašam tas jāaizpilda un jāparaksta
 • Learning Agreement - partneraugstskolai tas ir jāparaksta un jāapzīmogo
 • Transcript of records - izsniedz partneraugstskola pēc apmaiņas studiju perioda

Informācijai mācību līgumā (Learning Agreement) ir jāsaskan ar informāciju atzīmju izrakstā (Transcript of records).

ERASMUS periods tiks akadēmiski atzīts vienīgi tad, ja visi augstāk minētie dokumenti tiks iesniegti RISEBA ERASMUS koordinatorei.

Ārējo sakaru nodaļa aicina studentus piedalīties dažādās aktivitātēs, kas saistītas ar jaunu studentu informēšanu un iesaistīšanu ERASMUS apmaiņas programmā.

ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION 2014 - 2020

ERASMUS_up.jpg


Kontakti

Daira Rasa Rancāne
Erasmus+ un dubultgrādu projektu vadītāja
Tālr.: +371 25619189
[email protected]
  

 

Tags

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png