Arhitektūra

Par programmu 

Profesionālā maģistra programma “Arhitektūra” plānota kā loģisks un kvalitatīvs turpinājums RISEBA Augstskolā īstenotajai un līdz 2019.gadam akreditētājai arhitektūras bakalaura akadēmiskajai studiju programmai, kas ļautu iegūt arhitekta sertifikātu un veidot patstāvīgu arhitekta praksi atbilstoši Arhitektu sertificēšanas noteikumiem Latvijā.

NB! Studijas maģistra programmā "Arhitektūra" sāksies 2018. gada februārī.

Iegūstamais grāds: profesionālais maģistra grāds arhitektūrā (studiju virziena akreditācijas lapa
Specializācija: arhitektūra un pilsētplānošana
Iegūstamā kvalifikācija: 

arhitekta profesionālā kvalifikācija

Studiju valoda: angļu
Starptautiskās iespējas: viena semestra studijas vai prakse ERASMUS+ apmaiņas programmas ietvaros

Pieteikties studijām  


FAD Arhitektūras programmas mājas lapa.

 

 

Janis_Dripe.jpg  

Arhitektūras un dizaina katedras vadītājs, Arhitektūras un dizaina fakultātes dekāna p.i.:


Jānis Dripe
Tālr.: +371 28625222
E - pasts: [email protected]

 


Studiju vide

RISEBA Augstskolā studijas notiek divos kompleksos, un studentiem tiek nodrošināta iespēja mācīties modernā studiju vidē. Studiju process radošajās programmās (Arhitektūra, Audiovizuālā mediju māksla) notiek Arhitektūras un mediju centrā H2O 6 - mūsdienīgā studiju centrā ar auditorijām, izstāžu un konferenču telpām, projektēšanas un maketu darbnīcām, skaņas un video studijām un autorizētu Apple datorcentru.

Programmas saturs 

Maģistra programmā plānoti sekojoši galvenie studiju bloki:

Nozares studijas arhitektūras un pilsētplānošanas jomā - arhitektūras apjomu projektēšana un pētniecība pasaules tendenču un ilgtspējības kontekstā, pilsētplānošana plašā kontekstā un ietverot pilsētplānošanas starptautiskās tendences, urbāno antropoloģiju un ekonomiskos aspektus, transportu un mobilitātes aspektus, pilsētplānošanas dokumentu izstrādes metodoloģiju, mantojuma jēdzienu plānošanas kopsakarā, ainavas un akvatektūras aspektus.

Uzņēmējdarbības, vadībzinības un tiesisko attiecību studijas, BIM – būves informācijas modelēšana, ilgtspējīgas projektēšanas pamati (BREEAM un LEED standarti ) - tiesiskā regulējuma pamati, arhitektūras un plānošanas projektu vadības starptautiskā prakse, sociālais dialogs, uzņēmumu dibināšana un vadīšana.

Izvēles studijas nozares aspektā - jaunrades un nekonvencionālie pētnieciskie aspekti, mākslu studijas, valodas u.c.

Prakse - iespējas maģistra studiju laikā praktizēties vadošajos Latvijas un ārvalstu arhitektūras birojos, valsts un pašvaldību institūcijās.

Programmas mācībspēki

Studiju procesa kvalitatīvs nodrošinājums ir starptautisks un kvalificēts pasniedzēju kopums (Dr. arh. Greg McDonald, Prof. Andres Alver, Mg.arh. Bart Melort,  LZA Goda akadēmiķis  Adris Kronbergs, Dr. arh. Ilze Paklone, Dr. geogr.  Andis Kublačovs, Dr.arh. Jana Jākobsone, Dr.arh. Māra Liepa – Zemeša, Dr.arch. Una Īle, Mg.arh. Egons Bērziņš, Mg.ing. Jānis Berķis, Mg. ing. Ivars Runģis u.c.) un mūsdienīga studiju vide radošajā kvartālā H2O6.

Starptautiskās iespējas

  • viena semestra studijas ERASMUS+ apmaiņas programmas
    ietvaros
  • iespēja iegūt divus diplomus (RISEBA un ārvalstu
    partneraugstskolas diplomu)

Studiju formas, ilgums, maksa 

Studiju veids, forms Ilgums Valoda Studiju maksa 2018./2019 .s.g.
pilna laika klātiene, vakara studijas 2 gadi angļu 6000  EUR par gadu *

* Studiju maksa LR pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem ar 20% atlaidi ir 4800 EUR/gadā. Papildus 720 EUR atlaide pirmajam studiju gadam tiek piešķirta augstskolas RISEBA Akadēmiskā bakalaura studiju programmas “Arhitektūra” absolventiem. 

Kontakti 

RISEBA Arhitektūras un mediju centrs H2O 6

Adrese: Durbes iela 4, Rīga, LV-1007
Fakss: + 371 67 500 252 
Tālrunis: 
+ 371 29349122
E-pasts: [email protected]
Skype: riseba_udens

 

 

 

 

 

arhitektūras un mediju centrs
arhitektūras un mediju centrs
arhitektūras studijas
arhitektūras studijas

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png