Studiju virzienu akdreditācijas lapas

Vadība, administrēšana un
nekustamo īpašumu pārvaldība

Up_!.PNG

 

Informācijas un komunikācijas
zinātnes

Informācijas un komunikācijas zinātnes

 

Māksla

 

Māksla

 

Arhitektūra

Arhitektūra

 

Ekonomika

Ekonomika

 

Profesionālās maģistra programmas "Starptautiskais bizness" EPAS akreditācija

EPAS 2014 MIB.JPG

Lielo datu analīze

Lielie%20dati.PNG

Jaunu uzņēmumu izaugsme un finansēšana
Jaunu%20uz%C5%86%C4%93mumu%20izaugsme%20un%20finans%C4%93%C5%A1ana.PNG

 

 

 


Studiju virzienu pašnovērtējuma ziņojumi

Studiju virziena "Arhitektūra un būvniecība" pašnovērtējuma ziņojums par 2015./2016. studiju gadu

Studiju virziena "Ekonomika" pašnovērtējuma ziņojums par 2016./2017. studiju gadu

Studiju virziena "Informācijas un komunikācijas zinātnes" pašnovērtējuma ziņojums par 2016./2017. studiju gadu

Studiju virziena "Mākslas" pašnovērtējuma ziņojums par 2016./2017. studiju gadu

Studiju virziena "Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība" pašnovērtējuma ziņojums par 2016./2017. studiju gadu

Doktorantūras programmas "Biznesa vadība" pašnovērtējuma ziņojums par 2016. gadu

Sadarbības partneri

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png