Papildus uzņemšana!

Aicinām studēt augstskolā RISEBA bakalaura, maģistra vai doktora studiju programmās!

Uzņemšana bakalaura studiju programmās:

Arhitektūra (dienas studiju forma angļu valodā)
Audiovizuālā mediju māksla (dienas vai vakara studiju formas latviešu vai krievu valodā)
"Biznesa psiholoģija" (dienas, vakara vai tālmācības studiju formas latviešu vai krievu valodā)
Biznesa vadība digitālā vidē(dienas, vakara vai tālmācības studiju formas latviešu vai krievu valodā)
Eiropas biznesa studijas (dienas studiju forma angļu valodā)

Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžments (dienas vai vakara studiju formas latviešu vai krievu valodā)
"Uzņēmējdarbības vadība" (dienas, vakara vai tālmācības studiju formas latviešu vai krievu valodā)

JAUNUMS!

"Jaunu uzņēmumu izaugsme un finansēšana (dienas vai vakara studiju formas latviešu vai krievu valodā)

25% atlaide pirmajam studiju gadam!

Papildus uzņemšana bakalaura studiju programmās notiek līdz 17. septembrim.

Papildus uzņemšana bakalaura studiju programmās tālmācībā notiek līdz 1. oktobrim.

Uzņemšana maģistra studiju programmās:

Arhitektūra” (vakara studiju forma angļu valodā)
Biznesa stratēģiskā vadība” (izejamo dienu studiju forma latviešu vai krievu valodā)
Jaunie mediji un audiovizuālā māksla” (vakara studiju forma angļu valodā)
MBA” (vakara studiju forma angļu vai krievu valodā)
Personāla vadība” (vakara studiju forma latviešu valodā)
Projekta vadība” (vakara studiju forma latviešu valodā)
Sabiedrisko attiecību vadība” (vakara studiju forma latviešu vai krievu valodā)
Starptautiskais bizness” (vakara studiju forma angļu valodā)
Starptautiskās finanses” (vakara studiju forma latviešu valodā)
Uzņēmējdarbības vadība” (tālmācības studiju forma latviešu vai krievu valodā)
Vadības psiholoģija un supervīzija” (izejamo dienu studiju forma latviešu vai krievu valodā)
Veselības vadība” (dienas studiju forma latviešu vai angļu valodā)

JAUNUMS!

Lielo datu analīze” (izejamo dienu studiju forma latviešu vai krievu valodā)

25% atlaide pirmajam studiju gadam!

Papildus uzņemšana maģistra studiju programmās notiek līdz 30. septembrim.

Uzņemšana doktora studiju programmā

Biznesa vadība” (studijas angļu vai latviešu valodā)

Uzņemšana doktorantūrā atkarībā nos studiju valodas -  līdz 1. janvārim.

Pieteikšanās studijām

Pieteikties studijām iespējams gan klātienē – RISEBA Informācijas centrā, Meža ielā 3, Rīgā, gan aizpildot elektronisko pieteikuma formu Dreamapply platformā.

Par iestājeksāmeniem angļu valodā studiju programmās, kurām tas ir nepieciešams, jāprecizē, reģistrējoties studijām.

Iesniedzamie dokumenti:

•    Iepriekšējās izglītības apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu)
•    4 fotogrāfijas (3x4)
•    Pases kopija (uzrādot oriģinālu) vai ID karte
•    Curriculum Vitae (CV – tikai maģistra studiju reflektantiem)
•    Reģistrācijas maksa 30 EUR, (kvīts vai izdruka no internetbankas)

Plašāku informāciju par studiju valodu, formu un pieteikšanās kārtību variet iegūt RISEBA Informācijas centrā.

Uzņemšanas noteikumi 2018./2019 s.g.

Adrese: Meža iela 3, Rīga, LV-1048
Tālrunis: + 371 67 500 265
E-pasts: [email protected]

 

Vasaras uzņemšana

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png