Zinātniskā Padome

RISEBA Zinātniskā padome:

Profesore Irina Senņikova
Profesors Vulfs Kozlinskis 
Profesors Andrejs Čirjevskis 
Profesors Aleksands Fedotovs
Asoc.prof. Ilmārs Kreituss
Asoc.prof. Anatolijs Prohorovs
Asoc.prof. Ineta Kristovska
Asoc.prof. Ieva Brence
Ārējās sadarbības prorektore Poļina Naidenko 
Arhitektūras un Dizaina departamenta vadītājs Jānis Dripe 
Audiovizuālās mediju mākslas departamenta vadītājs Jānis Holšteins
Komunikācijas departamenta vadītāja Glorija Sarkane
Valodu centra vadītāja Ingūna Romanova
Zinatniskās Padomes priekšsēdētāja profesore Tatjana Vasiļjeva
 

Akreditācijas

EPAS
IQA
IZM.png