Audiovizuālā mediju māksla

Par programmu

RISEBA humanitāro zinātņu maģistra studiju programma "Audiovizuālā mediju māksla" ir viena no šī brīža Latvijas līderiem plaša profila audiovizuālā mediju mākslas apmācībā un pētniecībā, kas, no vienas puses sakņojas autorkino labākajās tradīcijās un ietver sevī vairākus moduļus: kino ražošanu, animāciju, video un CG radīto grafiku un spēļu dizainu, no otras puses specializē, mūsdienās tik aktuālās, multimediālās skatuves mākslas jomā.

Kaut arī programma ir visaptveroša savā uzbūvē, tās mērķis ir apmācīt speciālistus divos virzienos. Audiovizuālās mediju mākslas specializācijā, tie būtu speciālisti un vadītāji filmu un televīzijas studijām, reklāmas aģentūrām, sociālo tīklu radošajām struktūrvienībām. Multimediālā skatuves mākslas specializācijā  - multimediju vides projektu, performanču un horeogrāfisku priekšnesumu veidotāji un vadītāji. Maģistrantiem ir iespēja izvēlēties specializāciju, kas tiek īstenota ar dažādiem studiju satura modeļiem un individuālu attieksmi pret katru studējošo. 

Iegūstamais grāds: akadēmiskais maģistra grāds audiovizuālajā mākslā (studiju virziena akreditācijas lapa)
Studiju valoda: angļu
Studiju formas: pilna laika vakara nodaļa
Specializācijas: Audiovizuālā mediju māksla; Multimediālā skatuves māksla
Iestāšanās nosacījumi: CV,  portfolio un radošā intervija

Pieteikties studijām 


Janis_holsteins.jpg

RISEBA45.jpg

Simona_Orinska_0.jpg

Programmas direktors:
Jānis Holšteins

Tālr.: +371 25618534
E - pasts: janis.holsteins@riseba.lv
Programmas radošais direktors:
Aigars Ceplītis

Tālr.: +371 25620270
E - pasts: aigars.ceplitis@riseba.lv
Specializācijas “Multimediālā skatuves māksla” radošā direktore:
Simona Orinska

Tālr.: +371 29394500
E - pasts: simona.orinska@gmail.com

H2O6 logoArhitektūras un mediju centra H2O 6 mājas lapa: http://www.h2o6.lv/


Studiju vide

Studijas Audiovizuālās mediju mākslas bakalaura studiju programmas studentiem notiek Arhitektūras un mediju centrā H2O 6 , Durbes ielā 4.

Arhitektūras un mediju centra H2O 6 ēka (virtuālā tūre 360 grādi)

H2O6 H2O6 H2O6 telpas

Auditorijas

Auditorijās parasti notiek teorētiskās lekcijas. Visas auditorijas ir aprīkotas ar datoriem un projektoriem pasniedzēju un studentu prezentācijām. Lielākajā auditorijā, labākai redzamībai ir nodrošināta ar dublējošajiem lielformāta monitoriem.

H2O6 telpas H2O6 telpas H2O6 telpas

Programas priekšrocības

  • Izteikti individuāla pieeja katram studentam, kuru pārrauga starptautiski mācību spēki un audiovizuālajā industrijā atzīti mākslinieki vai zinātnieki.
  • Studijas notiek RISEBA Arhitektūras un mediju centrā H2O 6 – vienā no lielākajiem mediju studiju centriem Baltijā.​
  • Maģistranti var paralēli studijām augstskolā RISEBA apmeklēt papildus mākslas teorijas studiju kursus un arī  atsevišķas darbnīcas Latvijas Mākslas akadēmijā.
  • Absolventiem tiek piedāvāts biznesa modulis, lai palielinātu viņu efektīgu konkurētspēju globālā audiovizuālā tirgus sektoros.
  • Efektīva ERASMUS apmaiņa ar līdzīgām studiju programmām: TAMK Universitātes Lietišķo un mākslas zinātņu Mediju departamentu Somijā un Vizuālās mākslas, dizaina un popkultūras universitāti “Minerva” Nīderlandē, kā arī vairākas starptautiskas radošās darbnīcas visa akadēmiskā gada garumā.
  • Apvienots studiju process ar Liepājas universitātes Jauno mediju  mākslas maģistra studiju programmu, kas palielina kopējo akadēmisko potenciālu.
  • Elastīgs maksājumu grafiks.

Programmas saturs*

Abu specializāciju kopīgais saturs:
Konceptuālā domāšana
Laikmetīgā māksla
Mūzikas vide un skaņu teorija
Skaņu kompozīcija
Audioierakstu veidošana
Operatora – inscenētāja māksla
Jauno mediju un kino montāža
Vizuālā kultūra un semiotika
Jauno mediju estētika
Interaktīvais kino
Producēšana un fondu piesaiste
Procesuālā māksla
Starpmediju tehnoloģija un integrācija
Eksperimentālais kino
Interaktīvā māksla un performance
Scenārija veidošana un naratoloģija
Mediji un reklāma
Radošās industrijas intelektuālā īpašuma tiesības

Audiovizuālās mediju mākslas specializācijā:
Audiovizuālo darbu režija
Digitālās mākslas teorija un producēšana
Cinema 4D un animācija
Spēļu teorija un tehnoloģijas
360 grādu interaktīvā vizualizācija
After Effects pēcapstrāde

Multimediālās skatuves mākslas specializācijā:
Laikmetīgā deja
Videodejas režija
Multimediju performance un telpas vizuālā uztvere
Multimediju skatuves mākslas teorija un producēšana
Somatikas metodes, buto un ķermeņa apzināšana
Balss un ķermenis fiziskā teātra kontekstā
Video kompozīcija un scenogāfija
 

*RISEBA ir tiesīga veikt korekcijas programmas priekšmetu saturā un stundu apjomā līdz 20%. Lai uzzinātu sīkāku studiju kursu sadalījumu pa kvalifikācijām, lūdzu sazināties ar programmas radošo direktoru.

Studiju programmas raksturojums par 2015./2016. studiju gadu

Jauna programmas specializācija - Multimediālā skatuves māksla

Multimediālā skatuves māksla - maģistra studiju programmas jaunais virziens sniedz iespēju apgūt zināšanas un prasmes mediju mijiedarbībā skatuves mākslā:

•ķermeņa tehnikas;
•video, animācija;
•vizuālā māksla;
•akustiskā māksla.

Šīs programmas ietvaros iespējams iegūt multimediālu izrāžu, performanču, audiovizuālu koncertu un pasākumu:

•organizatora-režisora-producenta prasmes;
•izpildītāja-mākslinieka-producenta prasmes.

Programma piedāvā individuālu un dinamisku pieeju mācību apguvē un kursu plānojumā.

Studiju formas, ilgums un maksa

Iepriekšējā izglītība  Studiju veids, forma KP Ilgums Valoda Studiju maksa 2017./2018.s.g.
Profilējoša vai neprofilējoša augstākā izglītība

Pilna laika vakara nodaļa
(ceturdienas, piektdienas 
vakari un sestdiena)

80 KP 2 gadi angļu 3000 EUR gadā

Uzzini vairāk par iespējām izmantot atlaides.

Аудиовизуальное медиаискусство
Аудиовизуальное медиаискусство
Аудиовизуальное медиаискусство
Аудиовизуальное медиаискусство
Аудиовизуальное медиаискусство
Аудиовизуальное медиаискусство
Аудиовизуальное медиаискусство
Аудиовизуальное медиаискусство

Akreditācijas

EPAS
IQA
IZM.png