RISEBA Mūžizglītības centrs

 

Life Long learning centre

Lai nodrošinātu iespēju personām apgūt sev vēlamo studiju kursu klausītāju statusā, vienlaicīgi neesot RISEBA studiju programmas studentam, augtskola RISEBA rudens un pavasara semestrī piedāvā interesentiem izvēlēties sev vēlamo kursu, lai pilnveidotu un attīstītu savas zināšanas vēlamajā nozarē. Apmeklējot klausītāju kursu un nokārtojot sekmīgi visus pārbaudījumus, augstskolas RISEBA piešķir apliecību ar konkrētu kredītpunktu skaitu.

Interesents var izvēlēties sev vēlamu studiju kursu, kurš nav minēts šajā sarakstā, par to iepriekš sazinoties ar RISEBA Karjeras izaugsmes centra vadītāju.

E-pasts: [email protected]
Telefons +371 25620068, +371 64110888

Kursi un semināri

VIAA profesionālās apmācību programmas strādājošajiem ar ES fondu finansējumu RISEBA

Kursu pašnovērtējumi

Центр карьерного роста RISEBA
Центр карьерного роста RISEBA
Центр карьерного роста RISEBA
Центр карьерного роста RISEBA
Центр карьерного роста RISEBA
Центр карьерного роста RISEBA
Центр карьерного роста RISEBA
Центр карьерного роста RISEBA

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png