Maksājumi

Payment procedure:

  1. Payments by semesters in two installments, until 15th of August or 15th of December
  2. Pay monthly up to 15th day of each month. Annual fee is divided into 9 payments, where first payment is for two months. In this case, the annual study fee is increased by 5%
  3. According to the schedule

How payments are made?

Information for payment task:

student's name and surname / personal identity number / payment code

Example: 
Berzins Janis / 010182-11111 / M01 tuition fee 
Berzins Janis / 010182-11111 / M06 registration

maksajuma_uzdevums.jpg

M01 tuition fee –for tuition/study fee (all programmes have the same code)
M02 patstāvīgais darbs – par kontroldarbu, prakses atskaiti; kursa darbu utt.
M03 exam – par eksāmenu, kuru kārto pirms vai pēc studiju grafikā noteiktā laika
M04 LCCI exam – par eksāmenu, kuru kārto pirms vai pēc studiju grafikā noteiktā laika
M05 līgumsods – par līgumsodu 0,2% dienā no nokavētā studiju maksas maksājuma summas
M06 registration – par dokumentu reģistrāciju (visām studiju programmām ir vienāds maksājumu kods)
M08 renewal – par atjaunošanu studijām
M09 study course – par papildus izvēlētu studiju kursu apmeklēšanu
M10 statement– par akadēmiskām un cita veida izziņām
M11 atkārtota aizstāvēšana – par noslēguma darba aizstāvēšanu pēc studiju grafikā noteiktā laika
M12 copy of diploma – fee for the issue of a duplicate/copy of the diploma
M13 consultation 
M14 atkārtota priekšaizstāvēšana – par noslēguma darba priekšaizstāvēšanu pēc studiju grafikā noteiktā laika
M15 study course curriculum
M16 fee for permit of residence
M17 change of type / form of study programme
M18 C daļas studiju kursa maiņa
M19 acceptance of previous study results
M20 fee - library
M23 deposit
M24 post office fee
M27 change of schedule of tuition fees
M99 other

* Ja students ir izteicisvēlēšanos maksājumu dalīt un veikt atbilstoši mēnešu maksas grafikam, tad ir iepriekš jābrīdīna uzņemšanas komisija, lai maksājumu grafiks tiktu sagatavots jau pie līguma.

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png