START-UP ACCELERATION AND FINANCE

Apply

About

New study programme (Start-up acceleration and finance), which is devised in co-operation with professionals in the field (Latvian Business Angels Network, start-up company community platform “Labs of Latvia”, SIA “Altum” etc.). Studies will provide practice in the Creative Business Incubator, as well as in companies which are affiliates of RISEBA. The study programme is devised in accordance with the international institute ICAEW, which provides an opportunity to acquire an international ACA certificate.

Degree awarded:

Social science bachelor’s degree in economics

Accreditations: until June 31st,2021
Language of instruction: Latvian and English
Credit points/ECTS: 120 (180 ETC)
Tuition fee  

 

Programme director

zr

Zane Rascevska
+37120200958
[email protected]

 

Programme  curriculum

Year 1 Year 2

Vadībzinības

Mārketings

Uzņēmējdarbība

Jaunuzņēmumu darbība un atbalsta instrumenti

Biznesa modeļi jaunu uzņēmumu darbības attīstībai

Radošā ekonomika un uzņēmējdarbība

Informācijpratība

Studiju iemaņu attīstība

Personības attīstība un grupu saliedētība

Prezentācijas prasmes

Augstākā matemātika

Sociālā un lietišķā ekoloģija

Biznesa angļu valoda - Kembridža I

Biznesa angļu valoda - Kembridža II

Biznesa ētika

Sociālā psiholoģija

Civilā aizsardzība

Personālvadība

Finanšu un nodokļu sistēma

Grāmatvedība

Kursa darbs 1

Projektu vadīšanas pamati

Mikroekonomika

Makroekonomika

Tiesību pamati uzņēmējdarbībā

Kvantitatīvās metodes uzņēmējdarbībā - matemātiskā statistika

Ētika un sociālā atbildība 

Biznesa angļu valoda – Kembridža (BEC) – III

Biznesa angļu valoda – Kembridža (BEC) – IV

Finanšu grāmatvedība un datorizētu finanšu pārskatu sagatavošana

Uzņēmuma finanses 

Mārketinga pētījumi  

IT un mārketings digitālā vidē 

Operāciju vadība

Loģistikas pamati 

Stratēģiskā vadībzinība 

Publiskā runa un prezentēšanas prasmes

Personības attīstība un grupu saliedētība

Kursa darbs mārketinga pētījumos

Brīvās izvēles kurss 1

Brīvās izvēles kurss 2

Year 3

Choice courses

Banku loma uzņēmējdarbībā

Komerctiesības

Finanšu pārvaldība          

Vadības grāmatvedība

Lietišķā biznesa spēle INTOPIA

Risku pārvaldība 

Finanšu tirgi un investīcijas

Starptautiskais mārketings un mērogošana

Inovāciju pārvaldība

Personības attīstība – līderība un kritiskā domāšana

Pētījumu metodoloģija

Brīvās izvēles kurss 3

Kursa darbs finanšu analīzē

Bakalaura darbs

Krievu valoda     

Reklāmas psiholoģija      

Starptautiskā ekonomika              

Patērētāju uzvedība       

Starpkultūru psiholoģija un saskarsme

Apdrošināšana

Finanšu analītika

Kontrolings

Blokķēžu tehnoloģijas

 

Study methods

The skills and competences of the programme have been developed in cooperation with industry representatives, who emphasise the need to prepare specialists who are familiar with the issues of fundraising and funding management, analysis and scaling of international markets, familiar with the basic principles and psychological conditions of teamwork and intercultural communication.

 

Application process

https://www.riseba.lv/en/admissions/application-process

Admission requirements 2020/2021

 

RISEBA main building

Address: 3 Meža Street, Riga, LV-1048 
Telephone: + 371 67 500 265
Mob: + 371 26465351
E-mail: [email protected]

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png