PROMOCIJAS DARBA AIZSTĀVĒŠANA

2019.gada 25.februārī plkst. 11.00 Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas "RISEBA" 214.telpā, Rīgā, Meža ielā 3, notiks RISEBA promocijas padomes atklātā sēde, kurā INITA HENILANE aizstāvēs promocijas darbu "Mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu ieviešanas piemērotības vērtēšana Latvijā" doktora grāda Vadībzinātnē iegūšanai. Promocijas darba nosaukums angļu valodā "An assessment of long-term financing instruments for housing according to their suitability for introduction in Latvia". Zinātniskā vadītāja - profesore Daina Šķiltere.

Doctoral programme "Business Management"

Joint Doctoral programme in Business Management is implemented by two Latvian partner universities: RISEBA University and BA School of Business. The key strategic partners are Stockholm School of Economics Riga and Kaiserslautern University of applied sciences (Germany). This programme will serve as an incubator for future thought leaders in academia and in practice by immersing them in substantial research and allowing them to work closely with senior faculty.

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png