Atvērtā diskusija: RISEBA finansēto budžeta vietu modeļa maiņa

Vieta: RISEBA Meža iela 3, 25. auditorija (apaļā ēka).
Laiks: 30.10.2018. Reģistrēšanās no 16.30 līdz 16.50, sākums plkst. 17.00.
Darba valoda: angļu.

Aicināti ierasties visi RISEBA pilna laika studējošie, no visām studiju plūsmām un programmām.

Kā jau visiem zināms, studentu motivācijai tiek piešķirtas RISEBA finansētas budžeta vietas. Šobrīd tās tiek piešķirtas, balstoties uz valsts centralizēto eksāmenu vidējo - augstāko vērtējumu. Lai saglabātu šo RISEBA sponsorēto budžeta vietu, mācību procesā vidējam vērtējumam jābūt vismaz 8, kā arī nevienā priekšmetā vidējā atzīme nedrīkst būt zemāka par 8 ballēm.

Lai motivētu studentus uzlabot savus vērtējumus un veicinātu veselīgu konkurenci, kā arī uzlabotu akadēmisko godīgumu, tiek piedāvāts variants - katru semestri vai studiju gadu ieviest budžeta vietas rotāciju, dodot iespēju budžeta vietu saņemt studentam, kurš to ir visvairāk pelnījis, attiecīgi tam, kura vidējā atzīmē ir augstākā kursā un nevienā no mācībām nav zemāks vērtējums par 8 ballēm.

Atvērtā diskusija: RISEBA finansēto budžeta vietu modeļa maiņa

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png