Bakalaura studiju programmas

Izvēlies kādu no piedāvātajām studiju programmām, studē 3 – 4 gadus un iegūsti augstāko izglītību ar kvalifikāciju. Izvēlies sev atbilstošāko - studē dienas, vakara, izejamo dienu vai neklāties nodaļā. Pēc šo studiju beigšanas vari turpināt studijas kādā no RISEBA piedāvātajām maģistra studiju programmām.

Biznesa psiholoģija

"Nav iespējams veidot sekmīgu biznesu bez mijiedarbības ar citiem cilvēkiem. RISEBA studiju programma “Biznesa psiholoģija” sekmīgi apvieno abas šīs lietas – nostiprina pamatus zināšanām par biznesa veidošanai nepieciešamajām komponentēm un dod karti ceļojumam reizēm tik sarež- ģītajā cilvēka psihē. Apvienojot biznesa veidošanai nepieciešamās zināšanas ar labāku sevis un apkārtējo izpratni, var droši stāties pretim jebkuram izaicinājumam."

Andris Lāriņš, students, Finanšu tirgus pārvaldes vadītājs A/S “SEB banka”

PAMATSTUDIJAS

Izvēlies kādu no piedāvātajām studiju programmām, studē 3 – 4 gadus un iegūsti augstāko izglītību ar kvalifikāciju. Izvēlies sev atbilstošāko - studē dienas, vakara, izejamo dienu vai neklāties nodaļā. Pēc šo studiju beigšanas vari turpināt studijas kādā no RISEBA piedāvātajām maģistra studiju programmām.


Piesakies tagad

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png