“Biznesa stratēģiskā vadība” izlaidums

24. novembrī plkst.17.00 RISEBA Arhitektūras un mediju centrā H2O 6 Rīgā, Durbes ielā 4 maģistra diplomus saņems un cepures gaisā metīs augstskolas RISEBA maģistra studiju programmas „Biznesa stratēģiskā vadība” absolventi.

Sveicam un novēlam panākumus profesionālajā izaugsmē šiem absolventiem:

Artim Ancānam,
Ievai Betei,
Viktorijai Kadiševai,
Mārtiņam Korbam,
Ievai Kuzminai
Andrim Orniņam,
Ilzei Ozoliņai,
Laurai Pobusai,
Diānai Tivčai,
Ilzei Vaisūnei,
Tomasam Vaisūnam

Biznesa stratēģiskā vadība

"Priecājos, ka izvēlējos RISEBA maģistra studiju programmu “Biznesa stratēģiskā vadība”. Pateicoties profesionāliem pasniedzējiem un studiju biedriem no dažādām sfērām, apmācību process paplašināja ne tikai teorētiskās zināšanas, bet sniedza profesionālu pieredzi visdažādākajos biznesos. Iegūtās zināšanas jau veiksmīgi esmu ieviesusi ikdienas darbā. Šobrīd apsveru iespējas turpināt savas studijas arī MBA programmā."

Dita Sloka, studente
A/S “Cēsu alus” finanšu
un IT daļas vadītāja

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png