Biznesa vadība digitālā vidē

“RISEBA bakalaura studiju programmu “Biznesa vadība digitālā vidē” izvēlējos, jo strādāju IT jomā un papildus IT zināšanām vēlējos apgūt arī biznesa jomu. Uzskatu, ka esmu veicis pareizo izvēli, jo šajā programmā pasniegtās zināšanas ir ar praktisku vērtību un ļauj man labāk saprast, kā tehnoloģijas var likt lietā, lai veiktu veiksmīgu uzņēmējdarbību.”

Biznesa psiholoģija

"Nav iespējams veidot sekmīgu biznesu bez mijiedarbības ar citiem cilvēkiem. RISEBA studiju programma “Biznesa psiholoģija” sekmīgi apvieno abas šīs lietas – nostiprina pamatus zināšanām par biznesa veidošanai nepieciešamajām komponentēm un dod karti ceļojumam reizēm tik sarež- ģītajā cilvēka psihē. Apvienojot biznesa veidošanai nepieciešamās zināšanas ar labāku sevis un apkārtējo izpratni, var droši stāties pretim jebkuram izaicinājumam."

Andris Lāriņš, students, Finanšu tirgus pārvaldes vadītājs A/S “SEB banka”

Partners

Accreditations

EPAS
IQA
IZM.png