RISEBA zinātņu prorektore, profesore Tatjana Vasiļjeva ievēlēta “EDAMBA” asociācijas izpildkomitejā

RISEBA zinātņu prorektore, Prof., Dr.oec. Tatjana Vasiļjeva ievēlēta EDAMBA (European Doctoral Programmes Association in Management and Business Administration) jeb latviski Menedžmenta un biznesa administrācijas doktorantūras programmu asociācijas izpildkomitejā.

EDAMBA izpildkomitejas ievēlētie locekļi 2019-2020:

Kopīgā doktorantūras studiju programma

Doktorantūras studijas dibinātas 2006.gadā. Kopīgā doktorantūras programma tiek realizēta sadarbībā ar RISEBA Universitāti un Banku augstskolu , galvenie stratēģiskie partneri ir SSE Rīga un Kaiserslauternes universitāte.

Programmas mērķis ir sagatavot zinātņu doktorus, augstākās kvalifikācijas pētniekus un speciālistus, dodot nozīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbības un uzņēmumu attīstībā Latvijā un Eiropā.

Partners

Accreditations

epas
epas
 
 
IQA
IZM.png