RISEBA zinātņu prorektore, profesore Tatjana Vasiļjeva ievēlēta “EDAMBA” asociācijas izpildkomitejā

RISEBA zinātņu prorektore, Prof., Dr.oec. Tatjana Vasiļjeva ievēlēta EDAMBA (European Doctoral Programmes Association in Management and Business Administration) jeb latviski Menedžmenta un biznesa administrācijas doktorantūras programmu asociācijas izpildkomitejā.

EDAMBA izpildkomitejas ievēlētie locekļi 2019-2020:

RISEBA – vienīgā augstskola Baltijā, kas iegūst EDAMBA biedra statusu

2018. gada septembrī augstskola RISEBA uzņemta Menedžmenta un biznesa administrācijas doktorantūras programmu asociācijā.

EDAMBA – European Doctoral Programmes Association in Management and Business Administration jeb latviski – Menedžmenta un biznesa administrācijas doktorantūras programmu asociācija ir starptautiska bezpeļņas organizācija, kas izveidota 1991. gadā, lai veicinātu ciešāku sadarbību starp doktorantūras programmām, kas specializējas uzņēmējdarbībā, tādējādi

Partners

Accreditations

epas
epas
IQA
IZM.png